Skip navigation.
Home kabah

Makundi Potofu

Umasoni (Freemasonry)
Uibadhi
Qur-aan Na Uimamu Wa Mashia
Maoni Ya Maimaam Kuhusu Mashia
Mashia Ithna ‘Ashariyah (Wenye Kufuata Maimamu Wao Kumi Na Mbili) Na Hadhi Ya Maimamu Wao
Itikadi Za Ushia Kutoka Katika Vitabu Vyao - 1 Qur-aan (Imani Yao Juu Ya Qur-aan)
Itikadi Za Ushia Kutoka Katika Vitabu Vyao - 2 (Itikadi Zao Kuhusu Allaah)
Itikadi Za Ushia Kutoka Katika Vitabu Vyao - 3 (Ndoa Ya Muda Au Uzinifu Uliohalalishwa)
Itikadi Za Ushia Kutoka Katika Vitabu Vyao - 4 Itikadi Zao Kwa Maswahaba Watukufu
Ghadiyrul Khum - Katika Qur-aan, Sunnah Na Historia
Qadiyani
Mashia Na Njama Za Kupenyeza Itikadi Zao Kwenye Sinema Za Dini
Makusudio Sahihi Ya Aliyekunja Uso (Surat 'Abasa) Kujibu Tafsiri Ya Wapotoshaji
Ulimwengu Wa Wamasoni (1)
Ulimwengu Wa Wamasoni (2)
Ulimwengu Wa Wamasoni (3)
Nasaha Kwa Kila Shia
Mashia (Maraafidhah) Na Uharibifu Wa Qur-aan
Itikadi Potofu Za Shia Kama Zilivyoandikwa Kwenye Vitabu Vyao
Khomeini Ndani Ya Darubini - 1 - Fatwa Za Wanazuoni Wa Kiislamu Kuhusiana Na Khomeini
Khomeini Ndani Ya Darubini - 2 - Hoja Yake Kwamba Maimaamu Wa Shia Ni Bora Kuliko Malaika Wote Na Mitume
Khomeini Ndani Ya Darubini - 3 - Masingizio Ya Khomeini Kwa Mtume Wa Allaah
Khomeini Ndani Ya Darubini - 4 - Shutuma Zake Za Ukafiri Kwa Abu Bakr Na 'Umar Na Maswahaba
Khomeini Ndani Ya Darubini- 5 - Kikao Cha Khomeini Na Kundi Lake Kuhusiana Na Mtume Mtukufu
Khomeini Ndani Ya Darubini - 6 - ‘Wilaayatul Faqiyh’
Tahadhari Dhidi Ya Kuenea Dini Ya Maraafidhah (Mashia) Ndani Ya Ardhi Za Waislamu
Wito Kwa Mashia Wenye Akili
Khawaarij
Nani Aliyemuua Al-Hasan (Radhiya Allaahu ‘anhu)?
Swali Ambalo Shia Yeyote Hawezi Kulijibu
Rudi Juu