Skip navigation.
Home kabah

Kauli Za Salaf Na 'Ulamaa

Imaam 'Umar bin 'Abdil-'Aziyz - Madhara Ya Kutenda Bila Elimu
Amiyr Al-Muuminiyn 'Umar bin Al-Khattwaab - Hakuna Khayr Kwa Asiyependa Kunasihiwa
Imaam Abuw Shaamah - Usighurike Na Wingi, Haki Ndio Ya Kufuatwa
Imaam Atw-Twabariy - Watu Wa Baatwil Hawaelewani Wao Kwa Wao Lakini Huungana Dhidi Ya Watu Wa Haki
Shaykh Rabiy' - 'Aqiydah Na Manhaj Ya Salaf Ni Moja
Imaam Ash-Shaatwibiy - Wanaume (Wanachuoni) Ndio Ufunguo Wa Elimu
Shaykh Sulaymaan Ar-Ruhayliy - Nasiha Zenye Kima Kwa Watafutaji Elimu
Shaykh Zayd Al-Madkhaliy - Usikae Na Watu Wa Bid'ah
Imaam Ahmad bin Hanbal - Shikamaneni Na Sunnah
Imaam Ayyuwb As-Sakhtiyaan - Watu Wa Bid'ah Ni Khawaarij
Imaam Ibn Mubaarak - Anayetafuta Kuifahamu Dini Bila Isnaad
Imaam Maalik - Wafundisheni Watoto Wenu Mapenzi Kwa Maswahaba (Ridhw-waanu Allaah 'Alayhim)
Imaam Maalik bin Anas - Watu Wa Bid'ah Ni Watu Waovu
'Abdullaah bin 'Abbaas - Msikae Na Watu Wa Bid'ah Wala Kushirikiana Nao
Imaam Abu Qilaabah - Msiambatane Na Watu Wa Bid'ah Na Msijadiliane Nao
Imaam Sufyaan Ath-Thawriy - Shujaa Ni Yule Anayejizuia Na Hawaa (Matamanio Ya Nafsi)
Imaam Al-Awzaa'iy - Fuata Mwenendo Wa Salaf
Imaam Fudhwayl bin 'Iyaadhw - Fuata Haki, Usifuate Wengi
Imaam Al-Qurtwubiy - Anayekaa Vikao Vya Maasi Na Hawakatazi Wenzake, Anaingia Naye Kwenye Madhambi
Shaykh Zayd Al-Madkhaliy - Hivi Ndivyo Anavyokuwa Rafiki Mwandani
Shaykh 'Abdul-Muhsin Al-‘Abbaad: Adabu Za Sha’baan – Kufunga Siku Nyingi Si Kukamilisha.
Imaam Ibn Rajab: Hikmah Ya Kukithirisha Kufunga Swiyaam Katika Sha’baan
Shaykh 'Abdul-Muhsin Al-‘Abbaad:Adabu Za Sha’baan – Si Sunnah Kufunga Swiyaam Mwezi Mzima
Amiyr Wa Waumini 'Umar Bin Al-Khattwaab (Radhwiya Allaahu 'Anhu) - Fadhila Za Kusema 'Jazaaka Allaahu khayraa' (Allaah Akulipe khayr)
Shaykh Swaalih Aali Ash-Shaykh - Kusoma Alama Za Nyota
Imaam Ibn Batwah Al-'Ukbariy - Mwenye Kusikia Haki Akaipinga
Imaam Ibn Hajr Al-'Asqalaaniy - Ni Wajibu Kujizuia Kuwasema Vibaya Maswahaba
Imaam Ash-Sha'biy - Sijui!!
Imaam Al-Hasan Al-Baswriy - Kusengenya Kuna Sura Tatu
Shaykh Bakr Abuu Zayd - Khiyaanah! Haifai Kumrekodi Mtu Kwenye Simu Bila Idhini Yake Wala Yeye Kujua
Rudi Juu