Skip navigation.
Home kabah

Ndoa Na Sababu Za Kuchokana - 1

 

                                        Abu 'Ilmi

 

Takriban katika maisha ya wanandoa walio wengi kama sio wote, ndoa zao hupitia katika vipindi tofauti. Kama ulivyo umri wa Binadamu, ndoa hupitia katika kipindi cha utoto, ujana na uzee, na kila kipindi kina mambo yake na taratibu zake ambazo kama wanandoa watashindwa kuzifuata basi huenda ndoa hiyo ikakumbwa na mtihani mkubwa, nao ni mtihani wa kuchokana.

 

 

Utoto wa Ndoa:

 

Wengine hukiita kipindi hiki (Honey Moon) mwezi wa asali, kipindi cha raha, utulivu, mapenzi, maelewano baina ya wanandoa. Si lazima kiwe mwezi mmoja kama watu wengi wanavyoamini, bali kinaweza kikawa chini ya mwezi mmoja au zaidi ya mwezi mmoja.

 

 

Ujana wa Ndoa:

 

Hiki ni kipindi kinachofuatia baada tu ya utoto wa ndoa, ni kipindi ambacho kila mmoja miongoni mwa wanandoa anakuwa tayari ameshamtambua mwenzake katika shaksia yake (personality) kwa maana ya jinsi anavyoangalia mambo, jinsi anavyofikiri, mitazamo yake, mielekeo yake na matarajio yake.

 

 

Uzee wa Ndoa:

 

Kipindi hiki ni kipindi ambacho wanandoa wanakuwa tayari wameishaingia katika majukumu ya kulea kwa kupata matunda ya ndoa yao ambayo ni mtoto au watoto.

 

Kuchokana kwa wanandoa ni tatizo ambalo linatokea kwa familia nyingi, na kusababisha migogoro mingi na hata kufikia familia kuvunjika au kuishi kwa ajili tu ya kulea watoto na si vinginevyo.

 

Utakuta katika baadhi ya familia, Baba na Mama wanaishi katika nyumba moja, ukiwaona utadhani ni mume na mke wanaopendana, kumbe wanaishi kwa ajili tu ya kuwalea watoto wao na kuogopea maneno ya watu, hali hii ni hali ya talaka ya kimapenzi (emotional Divorce) na ni hali mbaya ambayo mara nyingi humpa msukumo mwanamume wa kuoa mke wa pili katika harakati za kutafuta utulivu na sehemu ya kukimbilia

 

Tatizo hili la kuchokana kwa wanandoa linasababishwa na wanandoa wote wawili kutokuwa na uelewa wa kutosha juu ya haki za mume na mke kama zilivyobainishwa na Uislamu.

 

Allaah (Subhaanahu wa Ta'ala) Anasema katika Qur-aan:

 

)ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) الروم 21

 

(Na katika ishara zake ni kuwa Amekuumbieni wake zenu katika jinsi yenu ili mpate utulivu kwao, Naye Amejaalia mapenzi na huruma baina yenu. Bila shaka katika haya zimo ishara kwa watu wanaofikiri) 30:21

 

Ayah hii ambayo ni miongoni mwa ayah zinazosomwa mara nyingi katika ndoa zetu inatuwekea bayana nguzo zinazosimamisha nyumba ya ndoa, nazo ni nguzo kuu tatu:

 

1. Utulivu    (السكينة)   

2. Mapenzi    (المودة)

3. Huruma      (الرحمة)

Utulivu huletwa na mwanamke, na ndio maana aya ikatafsirika “ili mpate utulivu kwao”. Utulivu huzaa mapenzi na huruma baina ya wanandoa, kwa maana nyingine, mwammke ana nafasi kubwa ya kujenga au kubomoa ndoa, hii haina maana kuwa mwanamume hana nafasi ya uharibifu, bali nafasi ya mwanzo inachukuliwa na mwanamke bila ya upinzani.

 

Kwa hekima za Allaah (Subhaanahu wa Ta'ala), amewaumba wanawake tofauti kabisa na wanaume kimaumbile (Physical), kihisia (emotional), na kinafsi (Psychological), hii yote ni kwa ajili ya wadhifa na majukumu yao katika jamii. Allaah Anasema:

 

(وليس الذكر كالأنثى..)  الأنعام 36

 

(….Na Mwanamume si sawa na Mwanamke…)   3:36

 

 

Hivyo basi, sababu kubwa ya wanandoa kuchokana, au kuzeeka kwa ndoa kunasababishwa na mwanamke, pale ambapo atashindwa kutumia nafasi yake na vipawa alivyopewa kuleta utulivu katika ndoa yao, na hapa nitajaribu kujadili baadhi ya visababishi vinavyopelekea kuzeeka kwa ndoa au kuchokana visababishi ambavyo huwa vinadharaulika na kuonekana vitu vidogo vidogo hususan kwa wanawake wengi.

 

a)    Kuzoeana:  kuzoeana baina ya wanandoa ni jambo zuri, kwa maana ya kila mmoja kumfahamu mwenzake, lakini kuzoeana huku kunaweza kuzalisha dharau hususan kwa upande wa mwanamke kwa kutojali usafi wake, mavazi anayovaa, chakula anchopika, nidhamu ya nyumba na mpangilio kwa ujumla. Matatizo mengi ndani ya nyumba yanaweza kusababishwa na moja au baadhi ya tabia hizo, ambazo huenda ikawa hazitokani na dharau, bali kuzoeana, kwa mfano: siku za utoto wa ndoa mwanamke huwa anajali sana usafi wa mwili wake, umaridadi wa nguo anazovaa, usafi wa nyumba na nidhamu ya hali ya juu, upishi wa chakula unaozingatia vionjo na ubunifu, mapokezi yenye bashasha na wakati mwingine hata kumkumbatia mumewe arudipo kutoka kazini. Lakini baada ya kuzoeana yote hayo hubadilika, mwanamke huhisi kuwa hana jipya la kumuonyesha mumewe, hujiona wameishakuwa watu wazima sasa, na mara nyingi utakuta mwanamke huyu anashinda na sare (uniform) moja kuanzia asubuhi hadi anapopanda kitandani usiku, mambo ya Hinna, nguo za fashion, salon, manukato, kujipamba na dhahabu huyafanya pale anapotoka kwenda harusini na sio nyumbani. Huku ndio kuzoena, na tafsiri sahihi ni kudharau. Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) Anasema :

 

(خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك...) رواه النسائي

 

M’bora wa wanawake (wake zenu) ni yule ambae ukimwangalia anakufurahisha, na ukimuamrisha anakutii …) An-Nasaaiy

 

 

b)    Mazungumzo: Mazungumzo ni njia muhimu ya kujenga ndoa na kuiimarisha , aidha ni njia ya mkato ya kuchokana na kuchukiana. Mwanamke ambaye hajui wakati gani aseme nini na wakati gani asiseme, hujikuta katika wakati mgumu ndani ya ndoa yake. Kwa mfano: Mwanamke ambaye kila anapoongea na mume wake huanza mazungumzo yake na matatizo na lawama humfanya mumewe awe na woga kila anaposikia sauti yake, na kuiona nyumba chungu, kwa sababu hakuna binadamu anayependa kusikia matatizo tu wakati wote. Mwanamke wa aina hii huwa anamsubiri mumewe kwa hamu kubwa, na anapofika tu na kabla hata ya kupata rizki, anaanza kumsomea orodha ya matatizo; watoto wamerudishwa shule, karo haijalipwa, shangazi yako amepiga simu mjomba kalazwa Hospitali na kadhalika na kadhalika. Nyumba ya aina hii huzeeka haraka na wanandoa kuchokana.

 

Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) Anasema:

 

عن أنس رضي اللــه عنه عن النبي صلى اللـه عليه وآله وسلم قال: (يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا ) البخاري

 

(Fanyeni wepesi msiwatie (watu) uzito, na toeni habari za furaha, wala msiwakimbize watu) Al-Bukhaariy

 

 

c)     Kusomana Tabia: ni udhaifu mkubwa kwa wanandoa ambao wana mwaka mmoja katika ndoa yao wakawa bado hawajasomana tabia, au wakawa wameishasomana tabia, lakini kila mmoja akawa anataka tabia zake ndio ziwe dira. Kwa mwanamke mwenye busara na mwenye kuithamini ndoa yake, husoma tabia za mumewe na kuangalia jinsi gani anavyoweza kuzioanisha na zile zake ili kuepusha migongano, aidha hutafuta fursa muafaka ya kumkinaisha mumewe juu ya fikra fulani au tabia fulani ambayo yeye haridhiki nayo. Ni muhimu kwa mwanaume vilevile kuzisoma tabia za mke wake, vitu gani vinamuudhi, na vitu gani vinamfurahisha.  Mtume alikuwa anajua tabia za mama wa waumini ‘Aaishah (Radhiya Allaahu ‘anha) wakati gani anakuwa amekasirika na wakati gani amefurahi, kama ilivyokuja katika athar Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) akimwambia mama wa waumini ‘Aaishah:

 

)إني لأعرف غضبك من رضاك ! قالت: وكيف تعرفه ؟ قال: إذا رضيت قلت: لا، وإله محمد،وإذا غضبت قلت:

 لا وإله إبراهيم(

 

(Hakika mimi najua wakati ukikasirika na ukifurahi, (‘Aaishah) akasema; unajuaje? Ukiwa na furaha husema, Laa naapa kwa jina la mola wa Muhammad, na ukiwa umekasirika husema, Laa naapa kwa jina la mola wa Ibraahiym)

 

Itaendelea inshaAllaah…

 

 

 

Assalam Alaykum Warahmatuwahi

Assalam Alaykum Warahmatuwahi wa Barakatu.

Ninawashukuru kwa kunikubalia Ombi langu na kujiunga na Site yenu. Inshallah Tutakupa pamoja katika kuta Maoni na kukuliza maswali mbali mbali. wabilah Taufiiq wa IJUMAA QAREEM

Maelezo haya ni mwanga wa

Maelezo haya ni mwanga wa nuru katika jamii yetu..tunashukuru sana kwa kupata mafunzo haya..maana ni ukweli halisi usiofichika Kwamba haya ni maamrisho ya njia iliyonyooka ,maana Wengi wetu tukiyazingatia haya maamrisho ya Allah na kufuata Yale yote
aliyokuja nayo bwana wetu Mtume (s.a.w.) katika Maisha yetu Kamwe hatutoyumba..wallah aalam ...bar aka Allah fiina

Asalaam aleikum

Asalaam aleikum warhamatullahi wabarakatu,mimi ni mgeni katika alhidaaya,nashukuru sana kwa kufaidika na hayo ninayoyasikiliza,usiwa wangu ndugu zangu waislam tujaribu kuwaeleza ndugu zetu waki islam ambao hawajui kuhusu alhidaya,tusiwe wachoyo wa elmu,kwani ni dhawabu tutapata.Jazakal allahu kheir ya ukhty.

Asalam Alaykum Warahmatullah

Asalam Alaykum Warahmatullah Wabarakatuhu!

Mimi ni mgeni kwenye darsa hii na nimejiunga leo....na nimefurahishwa sana na mada zinazochapishwa na kujadiliwa humu hususani hii inayohusu ndoa....InshaAllaah Allaah (S.W.T) atuongoze katika uongofu tupate ridhaa zake. Ombi langu ni kwamba kama itawezekana inshaAllaah naomba unitumie makala zote zilizopita zinazohusu ndoa ama unielekeze pa kuzipata. InshaAllaah M/Mungu akujaalie kheir, afya njema na akufunulie ufahamu na sisi ili tuzidi kuelimishana...amin!

Asalaam alaykum

Asalaam alaykum warahmatullah.
Maneno yako ni sahihi na yanahitajika sana kwa wakati huu ambao kuna mtiririko wa kuvunjika au kuchoka kwa ndoa.
Maoni yangu mimi ni kuzungumzia na upande wa pili, wa mume, kwani naona umetizama sana upande mmoja tu wa mke.
Nafikiri ingelikuwa vizuri kama utawazungumzia na kutoa mifano inowahusu wote mume na mke, ili wasomaji wote wafaidike vizuri na elimu hii, na kila mmoja aweze kujipima kwa kiasi gani amem "fit" mwenzake, badala ya kumhukumu mmoja na kuacha kumsikiliza mwengine.
Kwa mfano kipengele (c) umekitolea maelezo vizuri kwa wote wawili.
Lakini kipengele (a) Umesahau kama hata na mwanamke nae anahitaji mume awe anajipenda yaani amejiandaa, sio anajitupa kitandani na maguo ya kazi bila ya kukoga, na hajishughulikii mwili wake, wanapokutana inabidi mke(au mume) ageuze uso kwa harufu mbaya na anatamani wamalize haraka. Tusisahau kama mbali na harufu yake nzuri aliyojaaliwa Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) lakini bado alikuwa anapenda kujitia manukato.

Kwa hivyo ni muhimu kwao wote wawili kutojiona kama wamekuwa watu wazima lakini wajione kama "just married". Na mmoja akimuona mwenzake anaanza kuchoka amshtue kwa lugha ya mapenzi, " my dear natamani nikuone na hina..." au "Honey, twende nikakukogeshe kama unasikia uvivu.."

Kuhusu (b)Sahihi uloyasema, lakini vilevile haya hutokea na upande wa pili. Kuna wanaume wao wakiingia kwenye nyumba ni wakali kiasi cha kumfanya mwanamke(na watoto) akisikia sauti ya mumewe roho yake huwa juu. Mahusiano yao ni ya "master and servant". Inawezekana ikawa mume anahisi hii ndio njia ya kukwepa hayo "matatizo" uloyataja.
Kosa la mwanamke ni kutojua muda na namna ya kusema hayo matatizo, lakini mtatuaji wa hayo matatizo ni mume. Mara nyingi wanandoa kama hawa huwa hawana muda wa kukaa na kuzungumza pamoja, muda wao mwingi wanautumia wakiwa mbali mbali. Mkutano usiku.
Kwa hivyo ni muhimu, mume na mke kuwa marafiki "best friends" wawe wanajadili matatizo na raha zao kwa pamoja na vizuri. Tujifunze jinsi Mtume (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) alivyokuwa akiishi na wake zake.
Sio mume akiwa na matatizo(hana kitu) mke ndio rafiki yake na akiwa nacho mke ni mwanamke hapaswi kujua raha(mali zake) and vice versa. Utulivu unapatikana kwa kushirikiana.
Your spouse is your friend in need and a friend indeed.

Waalaykum salaam

Waalaikum Salaam

Waalaikum Salaam Warahmatullah,
Nashukuru Ukht. kwa mchango wako, napata faraja kuona ujumbe tunao uandika unasomwa na tunapata feed back, tunamuomba Allaah ajaalie iwe ni kwa ajili yake na atulipe kwa muujibu wa nia zetu, na atusamehe kwa makosa yetu.

Ukht. wangu ni kweli ulivyosema, mara nyingi sisi (Wanaume) pamoja na kuwa ni Mada'iyah, lakini huwa tunajisahau tunapozungumzia mas'ala ya kifamilia kwa kutaka kuwanasihi wanawake zaidi, au kuwanasibisha na matatizo yanayozikumba familia zetu, hili nadhani ni tatizo la mindset zetu, sitaki kuita kuwa "mfumo dume" kwa sababu ni msamiati unaotumiwa ndivyo sivyo.

makala za kifamilia za "sababu za kuchokana" ni mfululizo wa makala nyingi ambazo nilikusudia kuzikusanya ndani ya Alhidaaya na hatimae kuchapisha kijitabu kidogo. Ndani ya makala hizo, kuna maelezo ya kina kuhusu kasoro za wanaume katika maisha ya ndoa na jinsi ya kuzitibu kasoro hizo, yote uliyoyaeleza kuhusu wanaume na mengi zaidi ya hayo yatadadavuliwa InshaAllah ndani ya makala hizo.

lakini ningependa kukushawishi ukubali kwamba, katika zile nguzo tatu za Ndoa, yaani (1)utulivu(2) Mawadda (3) na Rahma, nguzo ya kwanza inamhusu Mwanamke zaidi kwa kuzingatia maumbile yake na tunu alizoruzukiwa na Allaah kimwili, kihisia, na kiakili, kwa maana nyingine, nyumba inapokosa utulivu,mtuhumiwa nambari moja ni Mwanamke (mtumhumiwa ni Innocent mpaka ushahidi utakapothibiti juu yake) lakini still ndio mtuhumiwa No. 1.

Allaah atupe tawfiyq na hidaaya katika kutafuta radhi zake.

Msinisahau kwa dua zenu ndani ya nyoyo zenu.

Asalaam aleykum Ustadh

Asalaam aleykum Ustadh Shamsi.

Hakika tunakuombea kila la kheri katika jitihada zako na kila juhudi ufanyayo katika kutufikishia ujumbe na madarsa mbalimbali kupitia alhidaaya. Hakika hata huku Kenya tunawapateni barabara kupitia alhidaaya, mola awajaze kila la kheri nyote kwa pamoja.Fyi amanillah!

Muzamil Abdulmalik.

Wa'Alaikumu Ssalaam Al Akh

Wa'Alaikumu Ssalaam Al Akh Muzamil, Nakushukuru kwa Dua yako na naitikia Aamiyn ya Rabbi Al 'Aalamin, nafarijika kuona kuna ndugu zangu wanafuatilia na wanaguswa na makala zetu, tunamuomba Allaah atupe himma na was'aa na tawfiyq ya kuendelea kuelimisha Umma. Aamin

Ndugu yenu.

Shams Elmi

amar abdallah...asallam

amar abdallah...asallam alykum ahsante sana kwa uwezo wa allah(s.a.w)..kwa kukuwezesha ww kutueleza faida km hizi ambazo mm sikuwa nikizifaham..na leo baada ya kusoma nakala hii nimepata fahamu kubwa kwasababu mwanzoni nlikuwa naamin wazi sisi wanaume ndio chanzo kikubwa cha kuwachosha wake zetu na hatimaye kuchokana ki ndoa.
ila kwa maneno ya upelelezi wako nimeamin wazi upo sawa na nashkuru kwa hili kulifaham.
mungu akubariki na akujaalie kila unaloweza kufanya lifanikishwe.asallam alykum

Rudi Juu