Skip navigation.
Home kabah

Kukaribisha Mwezi wa Ramadhwaan – Shaykh ‘Abdur-Razzaaq bin ‘Abdil-Muhsin Al-'Abaad

Ummah wote wa Kiislam katika siku chache zijazo watampokea mgeni mtukufu na ujumbe wa heshima; nyoyo zinajifakharisha naye kwenye ujio wake na nafsi zinasubiria kuwasili kwake, kwani huyo ni mpendwa wa nyoyo za Waumini, mtukufu kwa nafsi zao, wanapeana bishara nzuri kwa kuja kwake na wanapongezana baadhi yao kwa wao kwa kufika kwake. Kila mmoja wao anatarajia kufika huyu mgeni na kupata khayr na Baraka zilizomo ndani yake.

 

Tanabahi! Huo ni mwezi wa Ramadhwaan uliobarikiwa, mwezi wa khayr na baraka, mwezi wa utii na kujikurubisha, mwezi wa Swawm na Qiyaam (kuswali usiku), kusoma Qur-aan. Ni mwezi wa kumdhukuru Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) na kuomba maghfirah na kuomba du’aa na kuomba kuokoka. Ni mwezi wa ukarimu na wema na juhudi na mwezi wa kutunuku na kufanya ihsani.  Mwezi uliojaa khayr na kila aina za baraka na faida kubwa. Huo ndio mwezi wenu wa Ramadhwaan ambao Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) Ameufanya mahususi kwa mambo matukufu, mwezi ambao unatofautiana na miezi mingine.

 

Mtume (Swalla Allaah 'alayhi wa aalihi wa sallam) alikuwa anawabashiria Maswahaba wake kwa kuja mwezi wa Ramadhwaan na akiwabainishia mambo yake mahususi na fadhila zake na akiwahimiza juu ya kujipinda na kujitahidi ndani yake kumtii Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) na kujikurubisha kwake Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) kwa mambo Anayoyaridhia.

 

Imethibitika katika Musnad wa Imaam Ahmad kwa isnadi nzuri toka kwa Anas bin Malik (Radhwiya Allaahu ‘anhu) amesema; Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) amesema:

هذا شهر رمضان قد جاءكم فيه تفتّح أبواب الجنة وتغلَّق أبواب النار وتصفّد الشياطين

Mwezi huu wa Ramadhaa umekufikieni, milango ya Pepo humo hufunguliwa na milango ya Moto hufungwa na mashaytwaan hufungwa minyororo.

 

Na imethibiti katika Sunan At-Tirmidhiy na wengine kutoka kwa Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) kuwa amesema:  

  إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنْ النَّارِ وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَة

Inapofika usiku wa mwanzo wa mwezi wa Ramadhwaan, mashaytwaan na majini waovu hufungwa minyororo, milango ya Moto hufungwa hakuna hata mlango mmoja unaofunguliwa, na Milango ya Pepo hufunguliwa hakuna hata mlango mmoja unaofungwa, na mwenye kunadi anaita: “Ee mtafuta khayr! Njoo mbele (uwe tayari kutenda)! Na ee mtafuta shari! Zuia! Na Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) Huacha huru watu wengi. Na hivyo ni kila usiku (wa Ramadhwaan).

 

Hadiyth hizi zinaonyesha fadhila za mwezi huu na ukubwa wa shani yake. Na utukufu wa daraja yake mbele ya Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa). Kwa hiyo wajibu kufurahia upeo wa furaha yetu kwa kuja mwezi huu kwa sababu ya khayr zake nyingi. Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) Anasema:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّـهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ  

Sema: “Kwa fadhila za Allaah na kwa Rahmah Yake basi kwa hayo wafurahi.” Hayo ni khayr kuliko wanayoyakusanya.  (Yuwnus: 58)

 

Tuelewe heshima yake, na tuchunge utukufu wake, na kusimamia uzuri wa ujumbe na ugeni wake.

Kwa hakika kufurahia ujumbe wa mwezi huu na kujua fadhila zake ni katika mambo matukufu yalioainishwa ndani yake. Watu wengi hawapotezi utiifu ndani ya mwezi huu mtukufu na kuelekea kwa Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) isipokuwa ambaye asiyejua thamani na hadhi yake. Vinginevyo, lau Muislamu angejua mwezi huu kikweli kweli angejiandaa kwa ajili yake maandalizi mazuri, na angetoa mwisho wa juhudi yake katika kumtii Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) na kusimama kwa ‘ibaada yake juu ya njia ambayo Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) Anairidhia.

 

Swali ambalo anaiulizia nafsi yake mtu katika siku hizi ni: “Vipi nitaupokea mwezi huu mtukufu? Vipi nitajiandaa kwa ajili yake msimu huu mtukufu?” Vipi basi tutajiandaa kwa mwezi huu uliobarikiwa?

Kuupokea mwezi huu si kwa kubadilisha maeneo kwa mawaridi na maua, wala kwa nashiyd na kughani mashairi, wala kwa kuandaa michezo, wala kwa kukusanya aina za vyakula na vinywaji,  kwani kujiandaa kwa mwezi huu ni kujiandaa kwa utiifu na ‘ibaadah na kuelekea kikweli kwa Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa), na tawbah ya kweli kwa dhambi zote na makosa.

 

Hakika msimu wa Ramadhwaan ni fursa ya kuelekea kwa Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) na kutubia madhambi, kwani mwenye kuangalia hali yake na mwezi huu, kila mmoja wetu atajua kuwa kasoro zake ni kubwa kwa kauli ya Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam):

  كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

Kila binaadamu ni mkosa, lakini wakosa bora kabisa ni wenye kutubia. (Tanbihi: Hata hivyo, Hadiyth hii aliyoinukuu Shaykh, ina udhaifu)

 

Kwa hiyo dhambi ni nyingi, na upungufu upo, na mbele yetu kuna msimu mtukufu kwa ajili ya kutubia kwa Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa).

  

Nafsi zisiposhughulika kwa tawbah na kujuta kwa Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) kutokana na kufanya dhambi, basi lini zitashughulikia hayo? Imeswihi katika Hadiyth kutoka kwa Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam):

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ رواه الترمذي وأحمد

Amekhasirika mtu ambaye Ramadhwaan imemfikia kisha ikaondoka kabla ya kughufuriwa.  [At-Tirmidhiy na Ahmad].

Hivyo ni kwa sababu ni musimu mkubwa wa kutubia; nyoyo hutikisika kwa ajili ya kutubia kwa Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) na kurudia Kwake na kuelekea katika utiifu wa Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa).

 

Miongoni mwa ya kupokelea mwezi huu mtukufu ni du’aa ya kweli na mafungamano mazuri kwa Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) na kuelekea kwa ukamilifu Kwake Yeye Subhaanahu wa Ta'aalaa Amsaidie mja katika utiifu wa Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) katika mwezi huu wenye fadhila, kwani mja hana uwezo wa kusimama kwa utiifu na kuhakikisha ‘ibaadah na kuifanya kwa ukamilifu wake isipokuwa Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) Atakapomsaidia.

 لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا صُمْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

Lau kama si Allaah Tusingeongoka wala tusingelifunga Swawm wala tusingeliswali.  [Al-Bukhaariy 5/430]

 

Kwa ajili hii, ni wajibu kwa Waumini kuelekea kwa Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) wakimuomba na kumtarajia msaada Wake kwa kuwarahisishia Swawm ya Ramadhwaan, na kuwasaidia kuusimamia na kuwaandikia khayr na baraka ndani yake na kuwafanya ni walio huru na moto; hakuna uwezo wala nguvu isipokuwa kwa Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa), na Atakayo Allaah huwa na Asiyoyataka hayawi.

 

Na miongoni mwa yanayopokelewa mwezi wa Ramadhwaan ni Muislamu kuangalia vizuri mambo mahususi ya mwezi huu na fadhila zake, na ajifunze pia anayotakiwa kuyafanya katika mwezi huu, kama vile kufunga Swawm na kusimama usikuwa kuswali, na kujikumbusha hukumu zinazohusiana nao.

 

Aangalie pia faida ya Swawm na manufaa yake na yaliyomo ndani yake kuhusu mazingatio na mafunzo na mawaidha. Na pia azingatie fadhila za kusimama usiku kuswali (Qiyaamul-Layl; Taarawiyh, Tahajjud) na ujira mkubwa Aliouandaa Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) kwa ajili ya wenye kusimama ndani yake. Imethibiti katika Swahiyh mbili kuwa Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) amesema:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Atakayefunga Swawm Ramadhwaan kwa imani na kutaraji malipo ataghufuriwa madhambi yake yaliyotangulia. Na Atakayesimama usiku wa ‘Laylatul-Qadr’ kwa imani na kutaraji malipo ataghufuriwa madhambi yake yaliyotangulia.

 

Miongoni mwa yanayopokewa mwezi huu mtukufu ni Muislamu kufanya juhudi ya nafsi kwa kutengeneza moyo wake na kuondoa uchafu wote uliokuwemo humo kama vile mafundo, uhasidi, au chuki na mengine yasiyokuwa hayo.

 

Enyi waja wa Allaah! Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) amesema:

  صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ

Swawm katika mwezi wa subira na siku tatu kila mwezi (Ayaamul-Biydhw – masiku meupe) huondosha chuki katika nyoyo.

 

Hakika ndani ya nyoyo kuna uhasidi, chuki na hiqdi, basi unapokuja msimu huu wa baraka, inakuwa fursa tukufu ya kuondoa yote yaliyo ndani ya moyo kama vile mafundo au hiqdi, au hasadi. Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) amesema:

 لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا  

Msihusudiane, wala msiongezeane bei pasi na kuwa na haja ya kununua wala msichukiane wala msipeane nyongo wala wasinunue baadhi yenu kilichokwisha kuuziwa wenzenu, lakini kuweni enyi waja wa Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) ndugu” [Al-Bukhaariy, Muslim na Abuu Daawuud]

 

Hakika kuingia Ramadhwaan ni fursa yenye baraka kwa kusafisha nafsi na nyoyo na kujumuisha maneno kwenye kumtii Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) kwa Waislamu wote kuelekea kwa Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) hali ya kuwa watiifu kwa Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa), wakielekeza ‘ibaadah yake huku wakijiweka mbali na yenye kumuudhi Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) na Asiyoyapenda.

 

Namuomba Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa) Atufikishe sote kwenye mwezi wa Ramadhwaan na Atusaidie juu ya kufunga na kusimama, na Atengeneze mambo yetu, na Aunganishe nyoyo zetu, na Atuongoze njia zilizo sawa, na Atutoe kwenye kiza na kutuingiza kwenye nuru, na Atufanye miongoni mwa waja Wake wenye taqwa na vipenzi Vyake waliokurubishwa ambao hawana khofu wala hawahuzuniki.

 

Chanzo:  http://al-badr.net/detail/R8U25Lf9Gbrk

Imefasiriwa na: Alhidaaya.com

 

 

 

Rudi Juu