Imaam Ibn Al-Qayyim: Laa Hawlaa Walaa Quwwata Illa BiLLaah Kinga Ya Ufukara

 Laa Hawlaa Walaa Quwwata Illa BiLLaah Ni Kinga Ya Ufukara

 

Imaam Ibn Al-Qayyim (Rahimahu-Allaah)

 

www.alhidaaya.com 

 

 

Imaam Ibn Al-Qayyim (Rahimahu-Allaah) amesema:

 

لا حول ولا قوة إلا بالله

 

Laa hawla walaa quwwata illa bi-LLaahi

 

ina taathira ya ajabu katika kukinga ufukara.” 

 

[Al-Waabil Asw-Swayyib (106]

 

 

Share