Faida Mbali Mbali: Manaasik Za Hajj

 

 

Kwa Munaasabah wa ‘Ibaadah tukufu ya Hajj, Alhidaaya imewatayarishia mafundisho mbalimbali yenye manufaa kuhusiana na nguzo hiyo muhimu ya Uislamu ili Haaj aweze kuijua na kuitekeleza ‘Ibaadah hiyo katika njia sahihi na safi kama ilivyotufikia kutoka kwa kipenzi chetu Nabiy (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam).

Tunawaombea Hujaji wote, Hajj yenye kutaqabaliwa na wawe ni wenye kufutiwa madhambi yao. 

 

 

Vitabu:

 

 

 

 

 

Fataawaa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Makala:

 

 

 

Maswali Na Majibu:

 

 

 

 

Mawaidha Na Duruws:

 

 

 

 

 

'Ibaadah Katika Mwezi Wa Dhul-Hijjah

 

 

Nguzo Ya Hajj

 

 

'Ibaadah Ya Hajj

 

 

Khutbah - Ukumbusho Juu Ya 'Ibaadah Ya Hajj (Masjid As-Sunnah, Msasani - 15 Shawwaal 1439)

 

 

Nasaha Kwa Mahujaji Huko Makkah (01 Dhul-Hijjah 1437)

 

 

Kalimah Kuhusu Laa Ilaaha Illa Allaah (Makkah, Saudi Arabia - Dhul-Hijjah 1437) - 01

 

 

Kalimah Kuhusu Laa Ilaaha Illa Allaah (Makkah, Saudi Arabia - Dhul-Hijjah 1437) - 02

 

 

Ubainifu Kuhusu Bid'ah Ya Mawlid Inayofanywa Kwenye Hajj (12 Dhul-Hijjah 1437H)

 

 

 

Uwajibu Wa Hajj Na Fadhila Zake (Riyaadhwus-Swaalihiyn, Hadiyth Namba 1279-1284)

 

 

'Ibaadah Katika Mwezi Wa Dhul-Hijjah

 

 

Fadhila Za Siku Kumi Za Dhul-Hijjah (30 Dhul-Qa'dah 1437)

 

 

Khutbah - Ubora Wa Masiku Kumi Ya Dhul-Hijjah (03 Dhul-Hijjah 1438)

 

 

Ubora Wa Masiku Kumi Ya Dhul-Hijjah Na Fadhila Za Kukithirisha Mema Ndani Yake

 

 

Khutbah - Masiku Kumi Ya Dhul-Hijjah (30 Dhul-Qa'dah 1437)

 

 

Hukmu Za Udhw-hiyah (Kuchinja Tarehe Kumi Dhul-Hijjah Na Siku Tatu Baada Yake)

 

 

 

Khutbah - Mwezi Mtukufu Wa Dhul-Hijjah Na Yaliyo Haramu Ndani Yake (07 Dhul-Hijjah 1437)

 

 

Hukmu Na Taratibu Za 'Iyd Al-Adhw-haa

 

 

Khutbah Ya 'Iyd Al-Adhw-haa (1436)

 

 

'Umdatu Al-Ahkaam - 52 (Kitaabu Asw-Swalaah Mlango Wa Swalaah Ya 'Iyd Mbili - Hadiyth Namba 145-147)

 

 

 

'Umdatu Al-Ahkaam - 53 (Kitaabu Asw-Swalaah Mlango Wa Swalaah Ya 'Iyd Mbili - Hadiyth Namba 148-149)

 

 

 

Fat-hu Al-'Alaam Fiy Diraasat Ahaadiyth Buluwgh Al-Maraam - Ibn Hizaam - Mlango Katika Swalaah Ya 'Iyd - 01

 

 

 

Fat-hu Al-'Alaam Fiy Diraasat Ahaadiyth Buluwgh Al-Maraam - Ibn Hizaam - Mlango Katika Swalaah Ya 'Iyd - 02

 

 

Ad-Durr Al-Fariyd Fiy Ahkaami Al-'Iyd - 01

 

 

Ad-Durr Al-Fariyd Fiy Ahkaami Al-'Iyd - 02

 

 

Ad-Durr Al-Fariyd Fiy Ahkaami Al-'Iyd - 03

 

 

Kalimah - Baadhi Ya Masaail Yanayohusiana Na Swalaah Ya 'Iyd - 01

 

 

Kalimah - Baadhi Ya Masaail Yanayohusiana Na Swalaah Ya 'Iyd - 02

 

 

Kalimah - Baadhi Ya Masaail Yanayohusiana Na Swalaah Ya 'Iyd - 03

 

 

Kalimah - Tanbiyhaat Muhimu Kuhusiana Na Siku Ya 'Iyd (Masjid As-Sunnah, Msasani - 28 Ramadhwaan 1439)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share