home pageAlhidaaya.com-Du'aa - Adhkaar
Andromeda: home page
search Alhidaaya.com-Du'aa - Adhkaar
duaa adhkaar /
Hiswnul-Muslim Kwa SautiAndromeda: Hiswnul-Muslim Kwa Sauti
001-Kuamka Kutoka Usingizini
2.64 MB MP3
002-Duaa Ya Kuvaa Nguo
75 KB MP3
003-Duaa Ya Kuvaa Nguo Mpya
105 KB MP3
004-Duaa Unayomuombea Aliyevaa Nguo Mpya
100 KB MP3
005-Duaa Ya Kuvua Nguo
42 KB MP3
006-Duaa Ya Kuingia Chooni
71 KB MP3
007-Duaa Ya Kutoka Chooni
35 KB MP3
008-Duaa Ya Kabla Kutawadha
43 KB MP3
009-Duaa Baada Ya Kutawadha
221 KB MP3
010-Duaa Ya Kutoka Nyumbani
189 KB MP3
011-Duaa Ya Kuingia Nyumbani
103 KB MP3
012-Duaa Ya Kwenda Msikitini
478 KB MP3
013-Duaa Ya Kuingia Msikitini
146 KB MP3
014-Duaa Ya Kutoka Msikitini
102 KB MP3
015-Duaa Za Adhaana
444 KB MP3
016-Duaa Za Kufungulia Swalaah
1.48 MB MP3
017-Duaa Za Wakati Wa Kurukuu
282 KB MP3
018-Duaa Ya Kuinuka Kutoka Kenye Rukuu
275 KB MP3
019-Duaa Za Wakati Wa Kusujudu
492 KB MP3
020-Duaa Za Kikao Kati Ya Sijdah Mbili
135 KB MP3
021-Duaa Za Sijdah Ya Kisomo
199 KB MP3
022-Duaa Ya Tashahhud
174 KB MP3
023-Kumswalia Nabiy Muhammad Baada Ya Tashahhud
341 KB MP3
024-Duaa Baada Ya Tashahhud Kabla Ya Salaam
1.42 MB MP3
025-Nyiradi Baada Ya Kutoa Salaam Ya Kumaliza Swalaah
1.6 MB MP3
026-Duaa Ya Swalaatul-Istikhaarah
605 KB MP3
027-Nyiradi Za Asubuhi Na Jioni
3.36 MB MP3
028-Nyiradi Za Kulala
2.54 MB MP3
029-Duaa Unapojigeuzageuza Usingizini Usiku
100 KB MP3
030-Duaa Ya Wasiwasi Usingizini Au Kusikia Uoga Na Mfadhaiko
118 KB MP3
031-Anayoyafanya Mwenye Kuota Ndoto Njema Au Mbaya
142 KB MP3
032-Duaa Ya Qunuwt Ya Witr
542 KB MP3
033-Duaa Baada Ya Salaam Katika Swalaah Ya Witr
117 KB MP3
034-Duaa Ukiwa Na Wahka Na Huzuni
352 KB MP3
035-Duaa Unapopatwa Janga Au Balaa
318 KB MP3
036-Duaa Ya Anaekutana Na Adui Au Mwenye Kutawala
201 KB MP3
037-Duaa Ya Mwenye Kuogopa Dhulma Ya Mwenye Kutawala
449 KB MP3
038-Duaa Ya Kumuombea Adui
83 KB MP3
039-Duaa Unapoogopa Watu
46 KB MP3
040-Duaa Aliyepatwa Na Shaka Katika Iymani Yake
144 KB MP3
041-Duaa Ya Kulipa Deni
287 KB MP3
042-Duaa Ya Aliyeingiwa Na Wasiwasi Katika Swalaah Yake Au Kisomo Chake
129 KB MP3
043-Duaa Ya Ambae Jambo Limekuwa Gumu Kwake
85 KB MP3
044-Analosema Na Kupaswa Kufanya Aliyefanya Dhambi
187 KB MP3
045-Duaa Ya Kumfukuza Shaytwaan Na Wasiwasi Wake
120 KB MP3
046-Duaa Anayoisoma Mtu Akitokewa Na Jambo Asiloridhika Au Akishindwa Kufanya Jam
97 KB MP3
047-Pongezi Ya Kupata Mtoto Na Jibu Lake
192 KB MP3
048-Duaa Ya Kuwakinga Watoto
124 KB MP3
049-Duaa Ya Kumtembelea Mgonjwa
104 KB MP3
050-Fadhila Za Kumtembelea Mgonjwa
172 KB MP3
051-Duaa Anayoomba Mgonjwa Aliyekata Tamaa Ya Kupona
343 KB MP3
052-Kumlakinia Anaetokwa Na Roho
71 KB MP3
053-Duaa Ya Aliyepatwa Na Msiba
99 KB MP3
054-Duaa Ya Kumfunga Macho Maiti
160 KB MP3
055-Duaa Ya Kumuombea Maiti Wakati Anaposwaliwa
686 KB MP3
056-Duaa Ya Maiti Ya Mtoto Mchanga Wakati Wa Kumswalia
332 KB MP3
057-Duaa Ya Kumtaazi (Kumhani) Aliyefiliwa
152 KB MP3
058-Duaa Ya Kumuingiza Maiti Ndani Ya Kaburi
59 KB MP3
059-Duaa Baada Ya Kumzika Maiti Kaburini
55 KB MP3
060-Duaa Ya Kuzuru Makaburi
135 KB MP3
061-Duaa Ya Upepo Mkali
175 KB MP3
062-Duaa Ya Radi
79 KB MP3
063-Duaa Ya Istisqaa (Kuomba Mvua)
227 KB MP3
064-Duaa Inaponyesha Mvua
52 KB MP3
065-Duaa Baada Ya Mvua
50 KB MP3
066-Duaa Ya Kutaka Mvua Iondoke (Wakati Itakapoleta Madhara)
86 KB MP3
067-Duaa Ya Kuona Mwezi Unapoandama
122 KB MP3
068-Duaa Ya Wakati Wa Kufungua Swawm
132 KB MP3
069-Duaa Kabla Ya Kula
193 KB MP3
070-Duaa Ya Baada Ya Kula
172 KB MP3
071-Duaa Ya Mgeni Kumuombea Aliyemkaribisha Chakula
73 KB MP3
072-Duaa Ya Kumuombea Aliyekupa Kinywaji Au Anayetaka Kukupa
69 KB MP3
073-Duaa Ya Kumuombea Uliye Futuru Kwake
86 KB MP3
074-Duaa Ya Aliyealikwa Chakula Lakini Akawa Na Swawm
113 KB MP3
075-Anachosema Aliyetukanwa Hali Ya Kuwa Ana Swawm
54 KB MP3
076-Duaa Ya Kuomba Unapoona Matunda Yanachipua Kwenye Miti
116 KB MP3
077-Duaa Ya Kupiga Chafya (Kuchemua)
120 KB MP3
078-Anachoambiwa Kafiri Anapopiga Chafya (Kuchemua)
58 KB MP3
079-Duaa Ya Kumuombea Aliyeowa
76 KB MP3
080-Duaa Anayoomba Bwana Harusi Au Aliyenunuwa Kipando
162 KB MP3
081-Duaa Kabla Kujimai (Kumuingilia Mke)
72 KB MP3
082-Duaa Ya Wakati Mtu Anapoghadhibika
47 KB MP3
083-Duaa Unapomuona Aliyepatwa Na Mtihan
85 KB MP3
084-Duaa Kuomba Katika Kikao
114 KB MP3
085-Kafara Ya Kikao
79 KB MP3
086-Kumuombea Duaa Anaekuombea Maghfirah Kwa Allaah
39 KB MP3
087-Duaa Ya Kumuombea Aliyekufanyia Wema
48 KB MP3
088-Duaa Ya Kujikinga Na Dajjaal
91 KB MP3
089-Duaa Ya Kumuombea Anaekwambia Anakupenda Kwa Ajili Ya Allaah
54 KB MP3
090-Duaa Ya Kumuombea Aliyekusaidia Kwa Mali
51 KB MP3
091-Duaa Unapolipa Deni
76 KB MP3
092-Duaa Ya Kuogopa Kuingia Katika Ushirikina
76 KB MP3
093-Duaa Kwa Aliyekuombea Allaah Akubariki
43 KB MP3
094-Duaa Ya Kukhofia Mkosi Nuksi
82 KB MP3
095-Duaa Ya Kupanda Mnyama Au Chombo Chochote Cha Kusafiria
245 KB MP3
096-Duaa Ya Safari
384 KB MP3
097-Duaa Ya Kuingia Mjini Au Kijijini
199 KB MP3
098- Duaa Ya Kuingia Sokoni
128 KB MP3
099-Duaa Ya Wakati Mnyama Uliempanda Akileta Tabu
39 KB MP3
100-Duaa Ya Anaesafiri Kuwaombea Wakaazi
56 KB MP3
101-Duaa Ya Wakaazi Wanayomuombea Anaesafiri
121 KB MP3
102-KU~1
78 KB MP3
103-Duaa Ya Msafiri Unapoingia Usiku
106 KB MP3
104-Duaa Ya Msafiri Akishuka Sehemu Wakati Yuko Safarini Au Mahali Penginepo
72 KB MP3
105-Duaa Ya Msafiri Akirudi Kutoka Safarini
198 KB MP3
106-Anachosema Mtu Iliemjia Habari Ya Kufurahisha Au Ya Kusikitisha
146 KB MP3
107-Fadhila Za Kumswalia Nabiy (Swalla Allaahu Alayhi Wa Sallam…)
347 KB MP3
108-Fadhila Za Kueneza Na Kudhihirisha Maamkuzi Ya Kiislamu
387 KB MP3
109-Namna Ya Kumrudishia Salaam Kafiri Anapokusalimia
57 KB MP3
110-Duaa Ukisikia Mlio wa Jogoo Au Wa Punda
129 KB MP3
111-Duaa Unaposikia Mlio Wa Mbwa Usiku
98 KB MP3
112-Duaa Unayomuombea Uliyemtukana
94 KB MP3
113-Anachosema Muislamu Akimsifu Muislamu Mwenziwe
165 KB MP3
114-Anachosema Muislamu Akisifiwa
100 KB MP3
115-Vipi Ataleta Talbiyah Aliyehirimia Kwa Hajj Au 'Umrah
125 KB MP3
116-Takbiyrah Atakapofika Katika Hajarul-Aswad
79 KB MP3
117-Duaa Baina Ya Nguzo Ya Al-Yamaaniy na Hajar Al-Aswad
91 KB MP3
118-Duaa Unaposimama Katika Mlima Wa Swafaa Na Wa Marwah
356 KB MP3
119-Duaa Ya Siku Ya Arafah
123 KB MP3
120-Adkhkaar Katika Masha€™arul-Haraam (Muzdalifah)
136 KB MP3
121-Takbiyr Katika Kurusha Kijiwe Kwenye Jamarah
167 KB MP3
122-Duaa Wakati Wa Kustaajabu Na Wa Furaha
58 KB MP3
123-Anachofanya Akipata Habari Ya Kufurahisha
89 KB MP3
124-Jambo La Kufanya Na Kuomba Du€™aa Anaposikia Maumivu
111 KB MP3
125-Duaa Anaeogopa Kupatwa Na Kijicho
96 KB MP3
126-Kinachosemwa Wakati Wa Mfazaiko
45 KB MP3
127-Anachosema Wakati Wa Kuchinja
72 KB MP3
128-Duaa Ya Kuzuia Vitimbi Vya Mashaytwaan
235 KB MP3
129-Kuomba Maghfirah Na Kutubia
472 KB MP3
130-Fadhila Za Tasbiyh, Tahmiyd, Tahliyl Na Takbiyr
1.35 MB MP3
131-Vipi Alikuwa Nabiy Akimsabihi Allaah
91 KB MP3
132-Katika Mambo Ya Kheri Na Adabu Kwa Jumla
599 KB MP3