home pageAlhidaaya.com-Sikiliza Mawaidha
Andromeda: home page
search Alhidaaya.com-Sikiliza Mawaidha
mawaidha / ^Abuu Usaamah Faarih /
play allAndromeda: Kashfu Ash-Shubuhaat
Kashfu Ash-Shubuhaat - 01 (Utangulizi Na Nasaha Kwa Wanafunzi Na Du'aat Jinsi Ya Kusoma Na Kusomesha Vitabu)
34:11 · 32 Kbit/s · 7.83 MB · MP3
Kashfu Ash-Shubuhaat - 02 (Kukiri Kwa Washirikina Tawhiyd Ar-Rubuwbiyyah Hakukuwaingiza Katika Uislamu Na Mtume Aliwapiga Vita)
27:37 · 32 Kbit/s · 6.32 MB · MP3
Kashfu Ash-Shubuhaat - 03 (Kufurahia Uislamu, Kukhofia Kupinda Katika Njia, Kuwepo Maadui Katika Njia Ya Haki)
34:02 · 32 Kbit/s · 7.79 MB · MP3
Kashfu Ash-Shubuhaat - 04 (Kuwajibu Wenye Kutafuta Zile Aayaat Mutaashabihah)
34:53 · 32 Kbit/s · 7.98 MB · MP3
Kashfu Ash-Shubuhaat - 05 (Shub-hah Ya Kuomba Kupitia Watu Wema Kujikurubisha Kwa Allaah Na Jawabu Lake)
30:46 · 32 Kbit/s · 7.04 MB · MP3
Kashfu Ash-Shubuhaat - 06 (Du'aa Ni 'Ibaadah Na Ukimuomba Asiyekuwa Allaah Unakuwa Ni Ushirikina)
40:47 · 32 Kbit/s · 9.33 MB · MP3
Kashfu Ash-Shubuhaat - 07 (Jibu Kwa Shub-hah Ya Kuwa Shirki Ni Kuabudu Masanamu Tu)
27:53 · 32 Kbit/s · 6.38 MB · MP3
Kashfu Ash-Shubuhaat - 08 (Jibu Kwa Shub-hah Kuwa Washirikina Waliotangulia Hawakutoa Shahada Wala Hawakuisadikisha Qur-aan - 01)
26:31 · 32 Kbit/s · 6.07 MB · MP3
Kashfu Ash-Shubuhaat - 09 (Jibu Kwa Shub-hah Kuwa Washirikina Waliotangulia Hawakutoa Shahada Wala Hawakuisadikisha Qur-aan - 02)
43:59 · 32 Kbit/s · 10.07 MB · MP3
Kashfu Ash-Shubuhaat - 10 (Shub-hah Ya Kuwa Maadam Umetamka Shahada Damu Yako Imehifadhika Wakikusudia Uislamu Wake Hauvunjiki)
48:02 · 32 Kbit/s · 10.99 MB · MP3
Kashfu Ash-Shubuhaat - 11
3.58 MB · MP3
Kashfu Ash-Shubuhaat - 12
8.41 MB · MP3
Kashfu Ash-Shubuhaat - 13
7.88 MB · MP3