home pageAlhidaaya.com-Sikiliza Mawaidha
Andromeda: home page
search Alhidaaya.com-Sikiliza Mawaidha
mawaidha / ^Abuu Usaamah Faarih /
play allAndromeda: Khutbah Na Mihaadhara
'Ibaadah Katika Mwezi Wa Dhul-Hijjah
32:18 · 32 Kbit/s · 7.39 MB · MP3
Adabu Za Simu
80:54 · 32 Kbit/s · 18.52 MB · MP3
Al-Jaami'u Li-'Ibaadatil LLaahi Wahdah
8.44 MB · MP3
Al-Walaa Wal-Baraa Na Msimamo Sahihi Kuhusu Makafiri Na Radd Kwa Khawaarij
16.63 MB · MP3
Bid'ah Na Khatari Zake
7.21 MB · MP3
Fadhila Za Mwezi Wa Muharram
16.43 MB · MP3
Fadhila Za Siku Kumi Za Dhul-Hijjah (30 Dhul-Qa'dah 1437)
34:14 · 24 Kbit/s · 5.88 MB · MP3
Fadhila Za Waliobashiriwa Pepo
23:40 · 32 Kbit/s VBR · 5.42 MB · MP3
Hukmu Na Taratibu Za 'Iyd Al-Adhw-haa
10.9 MB · MP3
Hukmu Ya Mwanamke Mwenye Hedhi Au Nifaas Na Mwanamme Mwenye Janaba Kusoma Qur-aan
48:58 · 32 Kbit/s · 11.21 MB · MP3
Hukmu Ya Zakaatul-Fitwr
47:27 · 32 Kbit/s VBR · 11.02 MB · MP3
Hukmu Za Udhw-hiyah (Kuchinja Tarehe Kumi Dhul-Hijjah Na Siku Tatu Baada Yake)
47:46 · 24 Kbit/s · 8.2 MB · MP3
Itikadi Ya Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah Na Radd Kwa Makundi Yaliyopinda
7.03 MB · MP3
Jinsi Ya Kukabiliana Na Fitnah
32 Kbit/s · 432 byte · MP3
Kalimah - Anayemtegemea Allaah, Allaah Humtosheleza (Masjid Al-Madiynah, Bwera, Gongo La Mboto, Dar - 18 Muharram 1439)
60:06 · 32 Kbit/s · 13.75 MB · MP3
Kalimah - Mambo Yanayopeleka Kuzidi Undugu Na Mahaba Baina Ya Ndugu - 01 (Masjid 'Uthmaan Ibn 'Affaan, Kilimanjaro - 01 Jumaadal-Aakhirah 1440)
12.61 MB · MP3
Kalimah - Mambo Yanayopeleka Kuzidi Undugu Na Mahaba Baina Ya Ndugu - 02 (Masjid 'Uthmaan Ibn 'Affaan, Kilimanjaro - 01 Jumaadal-Aakhirah 1440)
3.72 MB · MP3
Kalimah - Nasaha Muhimu Kwa Wanafunzi Wa Elimu Ya Kishari'ah Pamoja Na Kutaja Baadhi Ya Fadhila Za Elimu (Masjid Taveta, Taita Taveta - 26 Dhul-Hijjah 1439)
5.39 MB · MP3
Kauli Ya Ufasaha Katika Kubainisha Kundi Lililopinda La Jamaa'atu At-Tabliygh
8.17 MB · MP3
Khutbah - Adabu Za Lazima Katika Swawm (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 12 Ramadhwaan 1440)
37:03 · 32 Kbit/s · 8.48 MB · MP3
Khutbah - Ahkaam Na Adabu Za Safari - 01 (Masjid As-Sunnah, Mkolemba - 24 Jumaadal-Aakhirah 1440)
33:02 · 32 Kbit/s · 7.56 MB · MP3
Khutbah - Ahkaam Na Adabu Za Safari - 02 (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 08 Rajab 1440)
33:02 · 32 Kbit/s · 7.56 MB · MP3
Khutbah - Ahkaam Na Adabu Za Safari - 03 (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 15 Rajab 1440)
9.05 MB · MP3
Khutbah - Amali Iliyokua Bora Zaidi Mbele Ya Allaah - 2 (Masjid As-Sunnah, Msasani - 14 Dhul-Qa'dah 1439)
27:20 · 32 Kbit/s · 6.25 MB · MP3
Khutbah - Faida Katika Kauli Ya Alaah 'Na Ambao Amana Zao Na Ahadi Zao Wanazichunga - 01 (15.04.1438)
36:35 · 32 Kbit/s · 8.37 MB · MP3
Khutbah - Faida Katika Kauli Ya Alaah 'Na Ambao Amana Zao Na Ahadi Zao Wanazichunga - 02 - (22.04.1438)
28:10 · 32 Kbit/s · 6.45 MB · MP3
Khutbah - Faida Katika Kauli Ya Alaah 'Na Ambao Wanazihifadhi Tupu Zao' (Kinga Za Zinaa Na Himizo La Kuoa) - 05 (17.03.1438)
35:33 · 32 Kbit/s · 8.14 MB · MP3
Khutbah - Faida Katika Kauli Ya Allaah 'Na Ambao Wanajiepusha Na mambo Ya Upuuzi. Na Ambao Wanatoa Zakaah' (27 Muharram 1438)
36:20 · 32 Kbit/s · 8.31 MB · MP3
Khutbah - Faida Katika Kauli Ya Allaah 'Na Ambao Wanatoa Zakaah' (11 Swafar 1438)
37:43 · 32 Kbit/s · 8.63 MB · MP3
Khutbah - Faida Katika Kauli Ya Allaah 'Na Ambao Wanazihifadhi Tupu Zao' - 01 (18 Swafar 1438)
34:51 · 32 Kbit/s · 7.98 MB · MP3
Khutbah - Faida Katika Kauli Ya Allaah 'Na Ambao Wanazihifadhi Tupu Zao' - 02 (25 Swafar 1438)
33:44 · 40 Kbit/s · 9.65 MB · MP3
Khutbah - Faida Katika Kauli Ya Allaah 'Na Ambao Wanazihifadhi Tupu Zao' - 03 (Sababu Za Zinaa Na Hijaab Ya Kishariy'ah - 03.03.1438)
38:03 · 32 Kbit/s · 8.71 MB · MP3
Khutbah - Faida Katika Kauli Ya Allaah 'Na Ambao Wanazihifadhi Tupu Zao' - 04 (Muendelezo Wa Sababu Za Zinaa - 10.03.1438)
32:22 · 32 Kbit/s · 7.41 MB · MP3
Khutbah - Faida Katika Suwrat Al-Muuminuwn Aayah Ya 1-2 'Kwa Yakini Wamefaulu Waumini, Ambao Katika Swalaah Zao Huwa Wananyenyekea' (20 Muharram 1438)
33:10 · 32 Kbit/s · 7.59 MB · MP3
Khutbah - Faida Katika Suwratu Al-Faatihah - Kupenda Na Kuchukia Kwa Ajili Ya Allaah
32:42 · 32 Kbit/s · 7.48 MB · MP3
Khutbah - Faida Katika Suwratu Al-Faatihah Aayah Ya 5 - Kumuomba Allaah Tawfiyq Na Kunyooka Katika Haki
7.28 MB · MP3
Khutbah - Faida Katika Suwratu Al-Faatihah Aayah Ya 5 - Sababu Za Watu Kupata Hidaaya Na Wengine Kupinda
7.13 MB · MP3
Khutbah - Faida Katika Suwratu Al-Faatihah Aayah Ya 5 - Watu Walivyogawanyika Katika Hidaaya
31:17 · 32 Kbit/s · 7.16 MB · MP3
Khutbah - Faida Katika Suwratu Al-Faatihah Aayah Ya 6 - Kushikamana Na Njia Ya Walioneemeshwa Ambao Miongoni Mwao Ni Salafus-Swaalih
29:41 · 32 Kbit/s · 6.79 MB · MP3
Khutbah - Faida Katika Suwratu Al-Faatihah Aayah Ya 6 - Njia Ya Walioneemeshwa
32:49 · 32 Kbit/s · 7.51 MB · MP3
Khutbah - Faida Katika Suwratu Al-Faatihah Aayah Ya 7 - Sababu Za Upotofu
36:23 · 32 Kbit/s · 8.33 MB · MP3
Khutbah - Faida Ya Matendo Mema Duniani, Kaburini Na Aakhirah
87:41 · 32 Kbit/s · 20.07 MB · MP3
Khutbah - Haki Ya Muislamu Juu Ya Muislamu - 01 (29 Rabiy'ul-Awwal 1440)
39:50 · 32 Kbit/s · 9.12 MB · MP3
Khutbah - Haki Ya Muislamu Juu Ya Muislamu - 02 (07 Rabiy'ul-Aakhir 1440)
42:34 · 32 Kbit/s · 9.74 MB · MP3
Khutbah - Haki Ya Muislamu Juu Ya Muislamu - 03 (14 Rabiy'ul-Aakhir 1440)
32:48 · 32 Kbit/s · 7.51 MB · MP3
Khutbah - Haki Ya Muislamu Juu Ya Muislamu - 04 (21 Rabiy'ul-Aakhir 1440)
38:12 · 32 Kbit/s · 8.74 MB · MP3
Khutbah - Haki Ya Muislamu Juu Ya Muislamu - 05 (28 Rabiy'ul-Aakhir 1440)
36:10 · 32 Kbit/s · 8.28 MB · MP3
Khutbah - Haki Ya Muislamu Juu Ya Muislamu - 06 (05 Jumaadal-Uwlaa 1440)
36:25 · 32 Kbit/s · 8.34 MB · MP3
Khutbah - Haki Ya Muislamu Juu Ya Muislamu - 07 (12 Jumaadal-Uwlaa 1440)
42:11 · 32 Kbit/s · 9.65 MB · MP3
Khutbah - Haki Za Wanyama Na Baadhi Ya Ahkaam Za Kisheria Zinazofungamana Nazo (19 Jumaadal-Uwlaa 1440)
40:07 · 32 Kbit/s · 9.18 MB · MP3
Khutbah - Kudumu Katka 'Amali Njema Miongoni Mwa Hizo Ni Swalaah, Swawm Za Sunnah, Adhkaar Na Mengineo (20 Shawwaal 1438)
34:26 · 32 Kbit/s · 7.88 MB · MP3
Khutbah - Kufuata Sunnah Za Rasuli (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) Na Kujiepusha Na Kuzua Diyn Ikiwepo Kutahadharisha Na Bid'ah Ya Mawlid (12 Rabiy'ul-Uwlaa 1439)
32:58 · 32 Kbit/s · 7.54 MB · MP3
Khutbah - Kujiepusha Na Furqa (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 01 Dhul-Hijjah 1440)
42:18 · 32 Kbit/s · 9.68 MB · MP3
Khutbah - Kujitahidi Katika Tahajud, Quraan, Dhikr Na Du'aa (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 19 Ramadhwaan 1440)
29:23 · 32 Kbit/s · 6.73 MB · MP3
Khutbah - Kumpenda Allaah, Kumpenda Mtume (Swalla Allaahu 'Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam) Na Kuwapenda Waislamu (Boma Ng'ombe, Moshi 18.06.1438)
24:34 · 32 Kbit/s · 5.62 MB · MP3
Khutbah - Kupatwa Kwa Jua - Tumuogope Allaah Na Tumrudie Kwa Tawbah Na Kuzidisha Istighfaar
20:04 · 24 Kbit/s · 3.44 MB · MP3
Khutbah - Kusubiri Kwa Aqdaar Za Allaah Na Kuzifungamanisha Nyoyo Zetu Na Allaah Katika Wakati Wa Fitnah (Markaz Sunnah, Kenya - 25 Muharram 1440)
8.4 MB · MP3
Khutbah - Kutitahidi Katika Tahajud, Quraan, Dhikr Na Du'aa (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 19 Ramadhwaan 1440)
8:44 · 32 Kbit/s · 2 MB · MP3
Khutbah - Kuwaelekeza Waja Juu Ya Uwajibu Wa Kumpwekesha Allaah Katika 'Ibaadah (Masjid Taveta, Taita Taveta - 26 Jumaadal-Uwlaa 1440)
6.32 MB · MP3
Khutbah - Laa Ilaaha Illa Allaah - Nguzo, Masharti Na Yanayovunja (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 14 Muharram 1441)
9.02 MB · MP3
Khutbah - Mahimizo Na Nasiha Mbali Mbali Za Kuzidisha 'Ibaadah Ndani Na Nje Ya Ramadhwaan (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 04 Shawwaal 1440)
6.97 MB · MP3
Khutbah - Mahimizo Ya Kutafuta Laylatul-Qadr Na Kuzidisha 'Ibaadah Usiku Wa Tarehe Ishirini Na Saba (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 26 Ramadhwaan 1440)
33:51 · 32 Kbit/s · 7.75 MB · MP3
Khutbah - Mwendelezo Wa Silsilah Ya Khutbah Kwa Anuani Katika Misingi Ya Ahlu-Sunnah (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 22 Dhul-Hijjah 1440)
37:51 · 32 Kbit/s · 8.66 MB · MP3
Khutbah - Mwendelezo Wa Silsilah Ya Khutbah Kwa Anuani Katika Misingi Ya Ahlu-Sunnah - 02 (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 29 Dhul-Hijjah 1440)
36:31 · 32 Kbit/s · 8.36 MB · MP3
Khutbah - Mwendelezo Wa Silsilah Ya Khutbah Kwa Anuani Katika Misingi Ya Ahlu-Sunnah - 03 (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 07 Muharram 1441)
39:14 · 32 Kbit/s · 8.98 MB · MP3
Khutbah - Mwezi Mtukufu Wa Dhul-Hijjah Na Yaliyo Haramu Ndani Yake (07 Dhul-Hijjah 1437)
31:50 · 24 Kbit/s · 5.47 MB · MP3
Khutbah - Nasaha Kuhusiana Na Dhulma - 01 (10 Swafar 1440)
37:27 · 32 Kbit/s · 8.57 MB · MP3
Khutbah - Nasaha Kuhusiana Na Dhulma - 02 (17 Swafar 1440)
39:26 · 32 Kbit/s · 9.03 MB · MP3
Khutbah - Nasiha Katika Kufwata Na Kulazimiana Na Sunnah - 01 (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 18 Shawwaal 1440)
33:41 · 32 Kbit/s · 7.71 MB · MP3
Khutbah - Nasiha Katika Kufwata Na Kulazimiana Na Sunnah - 02 (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 25 Shawwaal 1440)
8.85 MB · MP3
Khutbah - Nasiha Katika Kuijua Sunnah, Kuifuata Sunnah, Kujifunza Sunnah Na Kusubiria Katika Sunnah (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 09 Dhul-Qa'dah 1440)
40:13 · 32 Kbit/s · 9.2 MB · MP3
Khutbah - Nasiha Katika Kulazimiana Na Qur-aan Baada Ya Mwezi Wa Ramadhwaan (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 11 Shawwaal 1440)
33:01 · 32 Kbit/s · 7.56 MB · MP3
Khutbah - Nasiha Katika Kushikamana Na Sunnah (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 16 Dhul-Qa'dah 1440)
39:59 · 32 Kbit/s · 9.15 MB · MP3
Khutbah - Nasiha Katika Kushikamana Na Sunnah - 02 (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 23 Dhul-Qa'dah 1440)
8.91 MB · MP3
Khutbah - Safari Ya Kuelekea Aakhirah Na Kukutana Na Allaah - 01 (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 22 Rajab 1440)
9 MB · MP3
Khutbah - Safari Ya Kuelekea Aakhirah Na Kukutana Na Allaah - 02 (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 29 Rajab 1440)
37:33 · 32 Kbit/s · 8.59 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Nifaaq Katika Kitabu Na Sunnah - 01 (24 Swafar 1440)
41:13 · 32 Kbit/s · 9.43 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Nifaaq Katika Kitabu Na Sunnah - 02 (01 Rabiy'ul-Awwal 1440)
40:44 · 32 Kbit/s · 9.32 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Nifaaq Katika Kitabu Na Sunnah - 03 (08 Rabiy'ul-Awwal 1440)
38:54 · 32 Kbit/s · 8.9 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Nifaaq Katika Kitabu Na Sunnah - 04 (15 Rabiy'ul-Awwal 1440)
8.66 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Nifaaq Katika Kitabu Na Sunnah - 05 (22 Rabiy'u Al-Awwal 1440)
37:33 · 32 Kbit/s · 8.6 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 01 (25.06.1438)
7.2 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 02 (03.07.1438)
34:20 · 32 Kbit/s · 7.86 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 03 (10.07.1438)
33:07 · 32 Kbit/s · 7.58 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 04 (17.07.1438)
31:14 · 32 Kbit/s · 7.15 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 05 (24.07.1438)
35:05 · 32 Kbit/s · 8.03 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 06 (01.08.1438)
31:30 · 32 Kbit/s · 7.21 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 07 (08.08.1438)
39:26 · 32 Kbit/s · 9.02 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 08 (15.08.1438)
38:01 · 64 Kbit/s · 17.4 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 09 (22.08.1438)
36:36 · 32 Kbit/s · 8.38 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 11 (27 Shawwaal 1438)
37:32 · 32 Kbit/s · 8.59 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 12 (09 Al-Muharram 1439)
36:12 · 32 Kbit/s · 8.29 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 13 (30 Al-Muharram 1439)
36:45 · 32 Kbit/s · 8.41 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 14 (07 Swafar 1439)
35:09 · 32 Kbit/s · 8.04 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 15 (21 Swafar 1439)
35:12 · 32 Kbit/s · 8.06 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 16 (28 Swafar 1439)
35:41 · 32 Kbit/s · 8.17 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 17 (05 Rabiy'ul-Awwal 1439)
36:35 · 32 Kbit/s · 8.37 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 18 (19 Rabiy'ul-Awwal 1439)
31:29 · 32 Kbit/s · 7.21 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 19 (26 Rabiy'ul-Awwal 1439)
29:45 · 32 Kbit/s · 6.81 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 20 (11 Rabiy'ul-Aakhir 1439)
4:22 · 32 Kbit/s · 1 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 21 - Uharamu Wa Kumwaga Damu Bila Haki (18 Rabiy'ul-Aakhir 1439)
35:48 · 32 Kbit/s · 8.19 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 22 (25 Rabiy'ul-Aakhir 1439)
36:06 · 32 Kbit/s · 8.26 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 23 - Sifa Ya Kuomba Msamaha (02 Jumaada Al-Uwlaa 1439)
36:03 · 32 Kbit/s · 8.25 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 24 - Sifa Ya Kujiepusha Na Kauli Za Baatwil (30 Jumaada Al-Uwlaa 1439)
32:44 · 32 Kbit/s · 7.49 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 25 - Sifa Ya Kutopuuza Haqq Kutoipa Mgongo (07 Jumaada Al-Aakhirah 1439)
34:27 · 32 Kbit/s · 7.88 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 26 - Sifa Ya Waja Wema Ya Kuoa Na Kuolewa (14 Jumaada Al-Aakhirah 1439)
35:21 · 32 Kbit/s · 8.09 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 27 - Nasiha Kwa Mume Kuhusiana Na Haki Za Mke (21 Jumaada Al-Aakhirah 1439)
37:39 · 32 Kbit/s · 8.62 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 28 - Nasiha Kwa Wanawake Kuhusiana Na Haki Za Mume (28 Jumaada Al-Aakhirah 1439)
36:21 · 32 Kbit/s · 8.32 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 29 - Haki Wanazoshirikiana Mume Na Mke (06 Rajab 1439)
42:49 · 32 Kbit/s · 9.8 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 30 - Nasaha Kwa Wazazi Kuhusiana Na Malezi Ya Watoto (13 Rajab 1439)
33:58 · 32 Kbit/s · 7.78 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 31 - Nasaha Kwa Wazazi Kuhusiana Na Malezi Ya Watoto (2) (20 Rajab 1439)
30:49 · 32 Kbit/s · 7.06 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 32 - Haki Ya Wazazi Wawili - 01 (27 Rajab 1439)
31:38 · 32 Kbit/s · 7.24 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 33 - Haki Ya Wazazi Wawili - 02 (11 Sha'baan 1439)
34:20 · 32 Kbit/s · 7.86 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 34 - Haki Ya Wazazi Wawili - 03 (11 Sha'baan 1439)
37:27 · 32 Kbit/s · 8.57 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 35 - Haki Ya Wazazi Wawili - 04 (25 Sha'baan 1439)
8.05 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 36 - Asbaab Za Kujengewa Nyumba Katika Jannah Pamoja Na Nasiha Ya Kujitahidi Katika Ibaada Katika Huu Mwezi Wa Ramadhwaan (02 Ramadhwaan 1439)
37:27 · 32 Kbit/s · 8.57 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 37 - Sifa Ya Subra Na Kupatikana Kwake Ndani Ya Swawm (09 Ramadhwaan 1439)
31:43 · 32 Kbit/s · 7.26 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 38 - Uhusiano Wa Swawm Na 'Aqiydah Katika Mlango Tofauti (16 Ramadhwaan 1439)
38:30 · 32 Kbit/s · 8.81 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 39 - Uwajibu Na Hikma Ya Kutoa Zakaatu Al-Fitwr (23 Ramadhwaan 1439)
35:21 · 32 Kbit/s · 8.09 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 40 - Wasia Ya Mja Mwema Kwa Watu Wake Katika Kumfwata Ili Kuwaongoza Katika Njia Iliyonyooka (07 Dhul-Qa'dah 1439)
36:54 · 32 Kbit/s · 8.45 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 41 - Sifa Za Mwenye Kulingania Na Baadhi Ya Fawaaid (14 Dhul-Qa'dah 1439)
34:10 · 32 Kbit/s · 7.82 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 42 - Kutoghurika Na Maisha Ya Dunia Na Kusahau Aakhirah (21 Dhul-Qa'dah 1439)
39:01 · 32 Kbit/s · 8.93 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 43 - Mwenye Kutenda Uovu Hatolipwa Isipokuwa Mfano Wake Na Mwenye Kutenda Mema Basi Malipo Yake Ni Jannah -01 (28 Dhul-Qa'dah 1439)
35:12 · 32 Kbit/s · 8.06 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 44 - Mwenye Kutenda Uovu Hatolipwa Isipokuwa Mfano Wake Na Mwenye Kutenda Mema Basi Malipo Yake Ni Jannah -02 (28 Dhul-Qa'dah 1439)
37:37 · 32 Kbit/s · 8.61 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 46 - Miongoni Mwa Sifa Za Watu Wa Jannah Ni Kumtegemeya Allaah (13 Dhul-Hijjah 1439)
38:20 · 32 Kbit/s · 8.77 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 47 - Kuamini Siku Ya Qiyaamah Pamoja Na Adhabu Ya Kaburi (20 Dhul-Hijjah 1439)
34:32 · 32 Kbit/s · 7.9 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 48 - Waqafaat Katika Hadiyth Ya Watu Saba Watakaokuwa Katika Kivuli Cha Allaah (04 Muharram 1440)
39:53 · 32 Kbit/s · 9.13 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 49 - Waqafaat Katika Hadiyth Ya Watu Saba Watakaokuwa Katika Kivuli Cha Allaah - 02 (11 Muharram 1440)
34:22 · 32 Kbit/s · 7.87 MB · MP3
Khutbah - Sifa Za Watu Wa Peponi - 50 - Waqafaat Katika Hadiyth Ya Watu Saba Watakaokuwa Katika Kivuli Cha Allaah - 03 (18 Muharram 1440)
24:58 · 32 Kbit/s · 5.71 MB · MP3
Khutbah - Swawm, Hukmu Zake, Fadhila Zake Na Baadhi Ya Ahkaam (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 28 Sha'baan 1440)
39:51 · 32 Kbit/s · 9.12 MB · MP3
Khutbah - Ubainifu Wa Uzushi Wa Mawlid Na Baadhi Ya Shubuhaat Wanazotumia (12 Rabiy'ul-Awwal 1439)
39:42 · 32 Kbit/s · 9.09 MB · MP3
Khutbah - Umuhimu Wa Amani Na Maadui Wa Amani Na Fadhila Za Mwezi Wa Muharram (06 Muharram 1438)
29:35 · 24 Kbit/s · 5.08 MB · MP3
Khutbah - Umuhimu Wa Amani Na Sababu Za Kupatikana Amani (28 Dhul-Hijjah 1437)
34:13 · 24 Kbit/s · 5.87 MB · MP3
Khutbah - Uwajibu Wa Kulingania Katika Njia Ya Allaah Kwa Upole Na Mawaidha Yaliyokuwa Mazuri (Masjid As-Sunnah, Mkolemba - 03 Jumaadal-Aakhirah 1440)
24:19 · 32 Kbit/s · 5.57 MB · MP3
Khutbah Ya 'Iyd - Neema Ya Uislamu Na Sunnah Kuthibiti Katika Uislamu (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 01 Shawwaal 1440)
10:20 · 32 Kbit/s · 2.36 MB · MP3
Khutbah Ya 'Iyd Al-Adhwhaa (Uwanja Wa Markaz Sunnah, Nanyuki, Kenya - 10 Dhul-Hijjah 1439)
15:13 · 32 Kbit/s · 3.48 MB · MP3
Kisa Cha Iraa Na Mi'raaj (Msikiti Wa Muthaiga, Nanyuki - 23 Dhul-Qa'dah 1440)
65:03 · 32 Kbit/s · 14.89 MB · MP3
Kubainisha Mas-alah Ya Mwanamke Kushika Qur-aan Akiwa Katika Hedhi Au Nifaas
11.21 MB · MP3
Kujiandaa Na Mwezi Wa Ramadhwaan
32:58 · 32 Kbit/s · 7.54 MB · MP3
Kuthibitika Katika Haki
6.29 MB · MP3
Kuwatii Viongozi Na Radd Kwa Khawaarij
7.69 MB · MP3
Lengo La Kuumbwa Na Maana Ya 'Ibaadah (Boma Ng'ombe, Moshi - 17.06.1438)
76:27 · 32 Kbit/s · 17.5 MB · MP3
Maana Ya Twaaghuwt Na Radd Kwa Khawaarij
10.39 MB · MP3
Madhara Ya Elimu Na Matendo Ya Mtu Kuwa Tofauti
29:45 · 32 Kbit/s · 6.81 MB · MP3
Madhara Ya Kutoifanyia Kazi Elimu
29:45 · 32 Kbit/s · 6.81 MB · MP3
Madhara Ya Shirki
7.87 MB · MP3
Makosa Katika Mazishi
35:40 · 32 Kbit/s · 8.16 MB · MP3
Manhaj Ya Ahlus-Sunnah Wal-Jamaa'ah
19.93 MB · MP3
Manhaj Ya Salaf Na Tamayyuz Na Umuhimu Wa Kujiepusha Na Mahizbi
23.71 MB · MP3
Masuala Ya Hedhi Na Tofauti Baina Ya Wanachuoni
40:33 · 32 Kbit/s · 9.28 MB · MP3
Matumizi Ya Simu Kishariy'ah
8.38 MB · MP3
Muendelezo Wa Nasaha Kwa Ahlus-Sunnah Kuthibiti Katika Haqq Wakati Wa Fitnah
33:55 · 24 Kbit/s · 5.82 MB · MP3
Mwezi Wa Rajab Na Uzuzhi Uliyozuliwa Ndani Yake (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 13 Rajab 1440)
99:07 · 32 Kbit/s · 22.69 MB · MP3
Nasaha Kwa Wachawi Na Wenye Kufanyiwa Uchawi Pamoja Na Tiba Ya Sihri
35:53 · 32 Kbit/s · 8.21 MB · MP3
Nguzo Ya Hajj
8.06 MB · MP3
Radd kwa Jamaa'atu At-Tabliygh
8.17 MB · MP3
Radd Kwa Khawaarij Na Majibu Juu Ya Shubuhaat Zao
21.12 MB · MP3
Radd Kwa Masufi
34:20 · 32 Kbit/s · 7.86 MB · MP3
Risaalat Kalimat Tawhiyd
8.89 MB · MP3
Sihri (Uchawi) Na Aina Zake
36:11 · 32 Kbit/s · 8.28 MB · MP3
Subira Katika Da'wah, Kutafuta Elimu Na Mitihani Mbalimbali - (Boma Ng'ombe, Moshi - 23 Dhul-Qa'dah 1438)
7.93 MB · MP3
Subira Katika Manhaj Ya Salafi
7.55 MB · MP3
Abu Usaamah - Uharamu Wa Kusherehekea Mawlid Na Shubuhaat Zao
18.37 MB · MP3
Uharamu Wa Kusherehekea Sikukuu Za Makafiri
6.92 MB · MP3
Uharamu Wa Kuua Nafsi
8.07 MB · MP3
Uharamu Wa Mawlid Na Radd Kwa Shub-hah Za Watu Wa Mawlid
80:15 · 32 Kbit/s · 18.37 MB · MP3
Umuhimu Wa Kushikamana Na Sunnah (Masjid As-Sunnah, Mkolemba - 03 Jumaadal-Aakhirah 1440)
59:08 · 32 Kbit/s · 13.54 MB · MP3
Umuhimu Wa Tawhiyd Na Kujiepusha Na Shirki
28:44 · 32 Kbit/s · 6.58 MB · MP3
Uzushi Unaofanywa Katika Mwezi Wa Sha'baan
35:00 · 32 Kbit/s · 8.01 MB · MP3
Visimamo Vya Kielimu Katika Kuvunja Hoja Wanazotumia Watu Wa Baatwil Tangu Zamani - 01
37:45 · 24 Kbit/s · 6.48 MB · MP3
Visimamo Vya Kielimu Katika Kuvunja Hoja Wanazotumia Watu Wa Baatwil Tangu Zamani - 02
37:04 · 24 Kbit/s · 6.36 MB · MP3
Visimamo Vya Kielimu Katika Kuvunja Hoja Wanazotumia Watu Wa Baatwil Tangu Zamani - 03
41:29 · 24 Kbit/s · 7.12 MB · MP3
Wanawake Ambao Ni Haraam Kuwaowa Katika Suwratun-Nisaa Aya 22 Na 23 (Masjid As-Sunnah, Nanyuki - 16 Dhul-Qa'dah 1440)
38:12 · 32 Kbit/s · 8.74 MB · MP3
Yaliyothibiti Kumhusu Nabiy 'Iysaa ('Alayhis Salaam) Na Radd Kwa Makafiri Wanaomuabudu
34:48 · 32 Kbit/s · 7.97 MB · MP3