home pageAlhidaaya.com-Sikiliza Mawaidha
Andromeda: home page
search Alhidaaya.com-Sikiliza Mawaidha
mawaidha / ^Abuu Usaamah Faarih /
play allAndromeda: Kitaabu At-Tawhiyd
Kitaabu At-Tawhiyd - 01 (Utangulizi)
34:42 · 32 Kbit/s · 7.94 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 02 (Utangulizi)
38:08 · 32 Kbit/s · 8.73 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 03 (Mlango Wa Kwanza - Hikmah Ya Kuumbwa Wana Aadam na Majini, Tawhiyd Ndio Da'wah Ya Mitume)
30:15 · 32 Kbit/s · 6.93 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 04 (Mlango Wa Kwanza - Aayaat Za Kuonesha Uwajibu Wa Tawhiyd)
42:41 · 32 Kbit/s · 9.77 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 05 (Mlango Wa Kwanza - Hadiyth Ya Mu'aadh Bin Jabal)
35:34 · 32 Kbit/s · 8.14 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 06 (Mlango Wa Pili - Fadhila Za Tawhiyd Na Faida Zinazohusiana Na Aayah Ya Suwratu Al-An'aam)
17:35 · 32 Kbit/s · 4.03 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 07 (Mlango Wa Pili - Faida Katika Hadiyth Ya 'Ubaadah Bin Swaamit Na 'Itbaan)
34:52 · 32 Kbit/s · 7.98 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 08 (Mlango Wa Pili - Mwisho Wa Mlango Wa Pili)
30:18 · 32 Kbit/s · 6.93 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 09 (Mlango Wa Pili - Mwenye Kuihakiki Tawhiyd Ataingia Jannah Bila Hesabu)
43:00 · 32 Kbit/s · 9.84 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 10 (Mlango Wa Pili - Hadiyth Ya Burydah Na Ibn 'Abbaas)
33:15 · 32 Kbit/s · 7.61 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 11 (Mlango Wa Pili - Bishara Ya Kuingia Jannah Bila Hesabu Kwa 'Ukaashah)
18:51 · 32 Kbit/s · 4.31 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 12 (Mlango Wa Pili - Sifa Ya Watakaoingia Jannah Bila Hesabu)
30:48 · 32 Kbit/s · 7.05 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 13 (Mlango Wa Tatu - Khofu Ya Kutumbukia Katika Shirki)
30:16 · 32 Kbit/s · 6.93 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 14 (Mlango Wa Tatu - Khofu Ya Kutumbukia Katika Shirki)
39:44 · 32 Kbit/s · 9.09 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 15 (Mlango Wa Tatu - Khofu Ya Kutumbukia Katika Shirki)
6:44 · 32 Kbit/s · 1.54 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 16 (Mlango Wa Nne - Du'aa Kwa Shahada Ya Kwamba Hapana Ilaaha Isipokuwa Allaah)
34:03 · 32 Kbit/s · 7.79 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 17 (Mlango Wa Nne - Du'aa Kwa Shahada Ya Kwamba Hapana Ilaaha Isipokuwa Allaah)
42:35 · 32 Kbit/s · 9.75 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 18 (Mlango Wa Tano - Mlango Wa Tafsiyr Tawhiyd Na Shahaadah Laa Ilaaha Illa Allaah)
38:00 · 32 Kbit/s · 8.7 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 19 (Mlango Wa Tano - Mlango Wa Tafsiyr Tawhiyd Na Shahaadah Laa Ilaaha Illa Allaah)
25:39 · 32 Kbit/s · 5.87 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 20 (Mlango Wa Sita - Mlango Wa Miongoni Mwa Shirki Ni Kuvaa Hirizi Na Kamba Kwa Ajili Ya Kuondosha Au Kujikinga Na Balaa )
37:24 · 32 Kbit/s · 8.56 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 21 (Mlango Wa Sita - Mlango Wa Miongoni Mwa Shirki Ni Kuvaa Hirizi Na Kamba Kwa Ajili Ya Kuondosha Au Kujikinga Na Balaa )
19:21 · 32 Kbit/s · 4.43 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 22 (Mlango Wa Saba - Mlango Wa Ruqya Na Hirizi)
22:18 · 32 Kbit/s · 5.11 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 23 (Mlango Wa Saba - Mlango Wa Ruqya Na Hirizi)
36:09 · 32 Kbit/s · 8.27 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 24 (Mlango Wa Saba - Mlango Wa Ruqya Na Hirizi)
28:49 · 32 Kbit/s · 6.6 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 25 (Mlango Wa Nane - Mlango Wa Anayetafuta Baraka Kwa Mti Au Mawe Au Mfano Wa Hivyo)
16:06 · 32 Kbit/s · 3.68 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 26 (Mlango Wa Nane - Mlango Wa Anayetafuta Baraka Kwa Mti Au Mawe Au Mfano Wa Hivyo)
43:09 · 32 Kbit/s · 9.88 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 27 (Mlango Wa Tisa - Mlango Wa Anayechinja Kwa Asiyekuwa Allaah)
30:02 · 32 Kbit/s · 6.87 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 28 (Mlango Wa Tisa - Mlango Wa Yaliyokuja Katika Mas-alah Ya Kuchinja Kwa Asiyekuwa Allaah)
31:18 · 32 Kbit/s · 7.16 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 29 (Mlango Wa Tisa - Mlango Wa Yaliyokuja Katika Mas-alah Ya Kuchinja Kwa Asiyekuwa Allaah)
14:24 · 32 Kbit/s · 3.3 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 30 (Mlango Wa Kumi - Mlango Hachinjiwi Allaah Katika Sehemu Ya Madhabahu)
43:39 · 32 Kbit/s · 9.99 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 31 (Mlango Wa Kumi Na Moja - Mlango Hachinjiwi Allaah Katika Sehemu Ya Madhabahu)
28:58 · 32 Kbit/s · 6.63 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 32 (Mlango Wa Kumi Na Mbili - Mlango Hachinjiwi Allaah Katika Sehemu Ya Madhabahu)
36:11 · 32 Kbit/s · 8.28 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 33 (Mlango Wa Kumi Na Tatu - Kutaka Usaidizi Wakati Wa Shida Kwa Asiyekuwa Allaah)
40:09 · 32 Kbit/s · 9.19 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 35 (Mlango Wa Kumi Na Nne - Masaail Mbalimbali Katika Mlango Huu)
48:47 · 32 Kbit/s · 11.17 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 36 (Mlango Wa Kumi Na Tano - Masaail Mbalimbali Katika Mlango Huu)
39:31 · 32 Kbit/s · 9.05 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 37 (Mlango Wa Kumi Na Sita - Mlango Wa Shafaa'ah)
29:16 · 32 Kbit/s · 6.7 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 38 (Mlango Wa Kumi Na Sita - Mlango Wa Shafaa'ah)
25:00 · 32 Kbit/s · 5.72 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 39 (Mlango Wa Kumi Na Saba - Kauli Ya Allaah Katika Suwratul-Qaswasw)
54:28 · 32 Kbit/s · 12.47 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 40 (Mlango Wa Kumi Na Nane - Sababu Ya Kukufuru Mwana Aadam Ni Ghuluw Kwa Swaalihiyn)
35:32 · 32 Kbit/s · 8.13 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 41 (Mlango Wa Kumi Na Nane - Sababu Ya Kukufuru Mwana Aadam Ni Ghuluw Kwa Swaalihiyn)
28:04 · 32 Kbit/s · 6.42 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 42 (Mlango Wa Kumi Na Tisa - Kukemea Wale Wanaomwabudu Allaah Katika Kaburi La Watu wema)
31:57 · 32 Kbit/s · 7.31 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 43 (Mlango Wa Kumi Na Tisa - Kukemea Wale Wanaomwabudu Allaah Katika Kaburi La Watu Wema Na Namna Walivyokuwa Wakiwaabudu)
26:28 · 32 Kbit/s · 6.06 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 44 (Mlango Wa Ishirini - Ghuluwu Katika Makaburi Ya Wema Kunapelekea Kuabudiwa Kinyume Na Allaah)
37:14 · 32 Kbit/s · 8.52 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 45 (Mlango Wa Ishirini Na Moja - Mtume Anahifadhi Tawhiyd Na Kuzuia Kila Njia Inayopelekea Kwenye Shirki)
30:19 · 32 Kbit/s · 6.94 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 46 (Mlango Wa Ishirini Na Moja - Mtume Anahifadhi Tawhiyd Na Kuzuia Kila Njia Inayopelekea Kwenye Shirki)
35:04 · 32 Kbit/s · 8.03 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 47 (Mlango Wa Ishirini Na Mbili - Baadhi Ya Ummah Wa Mtume Wanaabudu Kinachoabudiwa Kinyume Na Allaah)
33:34 · 32 Kbit/s · 7.68 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 48 (Mlango Wa Ishirini Na Mbili - Baadhi Ya Ummah Wa Mtume Wanaabudu Kinachoabudiwa Kinyume Na Allaah)
20:18 · 32 Kbit/s · 4.65 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 49 (Mlango Wa Ishirini Na Tatu - Yaliyokuja Katika Sihri)
26:00 · 32 Kbit/s · 5.95 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 50 (Mlango Wa Ishirini Na Tatu - Yaliyokuja Katika Sihri)
21:06 · 32 Kbit/s · 4.83 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 51 (Mlango Wa Ishirini Na Nne - Kubainisha Aina Za Sihri)
38:37 · 32 Kbit/s · 8.84 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 52 (Mlango Wa Ishirini Na Tano - Yaliyokuja Kuhusu Makuhani Na Mfano Wao)
45:07 · 32 Kbit/s · 10.33 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 53 (Mlango Wa Ishirini Na Sita - Yaliyokuja Katika Kuondoa Sihri Kwa Aliyerogwa)
22:49 · 32 Kbit/s · 5.22 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 54 (Mlango Wa Ishirini Na Saba - Yaliyokuja Katika Twiyaarah)
36:33 · 32 Kbit/s · 8.37 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 55 (Mlango Wa Ishirini Na Saba - Yaliyokuja Katika Twiyaarah)
18:12 · 32 Kbit/s · 4.17 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 56 (Mlango Wa Ishirini Na Nane - Yaliyokuja Katika Unajimu)
33:09 · 32 Kbit/s · 7.59 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 57 (Mlango Wa Ishirini Na Tisa - Kutaka Mvua Kupitia Nyota)
29:44 · 32 Kbit/s · 6.8 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 58 (Mlango Wa Ishirini Na Tisa - Kutaka Mvua Kupitia Nyota)
14:18 · 32 Kbit/s · 3.27 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 59 (Mlango Wa Thelathini)
36:16 · 32 Kbit/s · 8.3 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 60 (Mlango Wa Thelathini - Masaail Katika Mlango)
43:00 · 32 Kbit/s · 9.84 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 61 (Mlango Wa Thelathini Na Moja - Kumuogopa Allaah)
51:15 · 32 Kbit/s · 11.73 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 62 (Mlango Wa Thelathini Na Mbili - Tawakkul)
23:20 · 32 Kbit/s · 5.34 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 63 (Mlango Wa Thelathini Na Tatu - Mlango Wa Kutojiaminisha Na Makr Ya Allaah)
23:28 · 32 Kbit/s · 5.37 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 64 (Mlango Wa Thelathini Na Nne - Mlango Wa Kusubiri Katika Qadar)
34:07 · 32 Kbit/s · 7.81 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 65 (Mlango Wa Thelathini Na Tano - Mlango Katika Riyaa)
48:08 · 32 Kbit/s · 11.02 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 66 (Mlango Wa Thelathini Na Sita - Mlango Anayefanya 'Amali Katika Dunia)
33:49 · 32 Kbit/s · 7.74 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 67 (Mlango Wa Thelathini Na Saba - Mlango Kuwatii Wanachuoni Katika Ya Halali Na Haramu)
28:30 · 32 Kbit/s · 6.52 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 68 (Mlango Wa Thelathini Na Nane - Mlango Kuhukumiana Juu Ya Twaaghuwt)
29:53 · 32 Kbit/s · 6.84 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 69 (Mlango Wa Thelathini Na Tisa - Kupinga Chochote Katika Majina Ya Allaah)
35:38 · 32 Kbit/s · 8.15 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 70 (Mlango Wa Arubaini - Masaail Yanayohusiana Na Mlango)
28:15 · 32 Kbit/s · 6.47 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 71 (Mlango Wa Arubaini Na Moja - Masaail Yanayohusiana Na Mlango)
37:46 · 32 Kbit/s · 8.64 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 72 (Mlango Wa Arubaini Na Mbili - Asiyekinaika Na Kiapo)
18:47 · 32 Kbit/s · 4.3 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 73 (Mlango Wa Arubaini Na Tatu - Makatazo Ya Kusema, Akitaka Allaah Na Ukitaka Wewe)
27:40 · 32 Kbit/s · 6.33 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 74 (Mlango Wa Arubaini Na Nne - Mwenye Kutukana Zama Kamuudhi Allaah)
22:55 · 32 Kbit/s · 5.25 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 75 (Mlango Wa Arubaini Na Tano - Kujiita Hakimu Wa Mahakimu Na Majina Kama Hayo)
20:57 · 32 Kbit/s · 4.8 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 76 (Mlango Wa Arubaini Na Sita - Kuheshimu Majina ya Allaah Na Kubadili Jina Kwa Ajili Hiyo)
21:47 · 32 Kbit/s · 4.98 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 77 (Mlango Wa Arubaini Na Saba - Mwenye Kukebehi Chochote Katika Dhikr Ya Allaah Au Qur-aan Au Sunnah)
21:55 · 32 Kbit/s · 5.02 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 78 (Mlango Wa Arubaini Na Nane - Aayah Katika Suwrat Fuswswilat)
45:38 · 32 Kbit/s · 10.45 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 79 (Mlango Wa Arubaini Na Tisa - Aayah Katika Suwrat Al-A'raaf)
45:13 · 32 Kbit/s · 10.35 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 80 (Mlango Wa Khamisini Na Khamsini Na Moja - Masaail Katika Mlango)
33:36 · 32 Kbit/s · 7.69 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 81 (Mlango Wa Khamsini Na Mbili - Kusema, Ee Allaah Nighufurie Ukipenda)
22:34 · 32 Kbit/s · 5.16 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 82 (Mlango Wa Khamsini Na Tatu - Hasemi, Mja Wangu Wa Kiume Na Mja Wangu Wa kike)
36:17 · 32 Kbit/s · 8.31 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 83 (Mlango Wa Khamsini Na Nne Na Khamsini Na Tano - Harejeshwi Anayemuomba Allaah Na Haombi Kwa Wajihi Wa Allaah Ila Pepo
38:33 · 64 Kbit/s · 17.65 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 84 (Mlango Wa Khamsini Na Sita - )
21:31 · 64 Kbit/s · 9.85 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 85 (Mlango Wa Khamsini Na Saba - Makatazo Ya Kutukana Upepo)
13:19 · 64 Kbit/s · 6.1 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 86 (Mlango Wa Khamsini Na Nane - Mlango Katika Suwratul-'Imraan)
33:33 · 64 Kbit/s · 15.36 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 87 (Mlango Wa Khamsini Na Tisa - Wanaopinga Qadar)
33:13 · 64 Kbit/s · 15.2 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 88 (Mlango Wa Sitini - Yanayohusu Watengeneza Na Wapiga Picha)
46:12 · 64 Kbit/s · 21.15 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 89 (Mlango Wa Sitini Na Moja - Yanayohusu Kukithirisha Kiapo)
41:05 · 64 Kbit/s · 18.81 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 89 (Mlango Wa Sitini Na Moja - Yanayohusu)
41:05 · 64 Kbit/s · 18.81 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 90 (Mlango Wa Sitini Na Mbili - Yanayohusu Dhima Ya Allaah Na Dhima Ya Rasuli)
36:51 · 64 Kbit/s · 16.87 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 91 (Mlango Wa Sitini Na Tatu - Yanayohusu Dhima Ya Allaah)
20:12 · 64 Kbit/s · 9.25 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 92 (Mlango Wa Sitini Na Nne)
16:32 · 64 Kbit/s · 7.56 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 93 (Mlango Wa Sitini Na Tano - Ulinzi Wa Rasuli Kulinda Tawhiyd Na Kufunga Njia Za Shirk)
27:23 · 64 Kbit/s · 12.53 MB · MP3
Kitaabu At-Tawhiyd - 94 (Mlango Wa Sitini Na Sita - Mlango Katika Aayah Ya Suwrat Az-Zumar)
54:32 · 64 Kbit/s · 24.97 MB · MP3