home pageAlhidaaya.com-Sikiliza Mawaidha
Andromeda: home page
search Alhidaaya.com-Sikiliza Mawaidha
mawaidha / ^Abuu Usaamah Faarih /
play allAndromeda: Sharhu As-Sunnah - Al-Barbahaariy
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 01
33:37 · 24 Kbit/s · 5.77 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 02
47:30 · 24 Kbit/s · 8.15 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 03
45:37 · 24 Kbit/s · 7.83 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 04
26:35 · 24 Kbit/s · 4.56 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 05
29:38 · 24 Kbit/s · 5.09 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 06
13:21 · 24 Kbit/s · 2.29 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 07
22:08 · 24 Kbit/s · 3.8 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 08
29:38 · 24 Kbit/s · 5.09 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 09
15:41 · 24 Kbit/s · 2.69 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 10
22:08 · 24 Kbit/s · 3.8 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 11
36:09 · 24 Kbit/s · 6.2 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 12
22:57 · 24 Kbit/s · 3.94 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 13
30:36 · 24 Kbit/s · 5.25 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 14
30:02 · 24 Kbit/s · 5.15 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 15
22:36 · 24 Kbit/s · 3.88 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 16
46:47 · 24 Kbit/s · 8.03 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 17
25:23 · 24 Kbit/s · 4.36 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 18
21:22 · 24 Kbit/s · 3.67 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 19
21:28 · 24 Kbit/s · 3.69 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 20
27:37 · 24 Kbit/s · 4.74 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 21
36:17 · 24 Kbit/s · 6.23 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 22 (Mas-alah Ya Swiraatw)
38:14 · 24 Kbit/s · 6.56 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 23 (Kuamini Mitume Na Malaika)
29:41 · 24 Kbit/s · 5.1 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 24 (Kuamini Jannah Na Naar Na Kuwa Ni Viumbe Na Vitaishi Milele )
45:37 · 24 Kbit/s · 7.83 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 25 (Aadam ('Alayhis-Salaam) Kutolewa Jannah)
21:07 · 24 Kbit/s · 3.63 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 26 (Kuamini Kutokea Kwa Masiyh Ad-Dajjaal)
38:04 · 24 Kbit/s · 6.53 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 27 (Kuteremka 'Iysaa ('Alayhis-Salaam))
24:49 · 24 Kbit/s · 4.26 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 28 (Mas-alah Ya Iymaan Katika Itikadi Ya Ahlis-Sunnah Wal-Jamaa'ah))
43:34 · 24 Kbit/s · 7.48 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 29 (Itikadi Ya Ahlis-Sunnah Wal-Jamaa'ah Kwa Maswahaba (Radhwiya Allaahu 'Anhum))
26:24 · 24 Kbit/s · 4.53 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 30 (Itikadi Ya Ahlis-Sunnah Wal-Jamaa'ah Kwa Maswahaba (Radhwiya Allaahu 'Anhum) Na Fadhila Zao)
25:03 · 24 Kbit/s · 4.3 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 31 (Itikadi Ya Ahlis-Sunnah Wal-Jamaa'ah Kwa Maswahaba (Radhwiya Allaahu 'Anhum) Na Fadhila Zao)
33:09 · 24 Kbit/s · 5.69 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 32 (Itikadi Ya Ahlis-Sunnah Wal-Jamaa'ah Kuhusu Kutii Viongozi)
32:49 · 24 Kbit/s · 5.63 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 33 (Itikadi Ya Ahlis-Sunnah Wal-Jamaa'ah Kuhusu Kutii Viongozi)
21:13 · 24 Kbit/s · 3.64 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 34 (Itikadi Ya Ahlis-Sunnah Wal-Jamaa'ah Kuhusu Kutii Viongozi)
38:51 · 24 Kbit/s · 6.67 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 35 (Itikadi Ya Ahlis-Sunnah Wal-Jamaa'ah Katika Kubashiria Jannah Au Moto)
31:12 · 24 Kbit/s · 5.36 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 36 (Mas-alah Ya Tawbah, Sharti Zake, Kuhusu Tawbah Ya Kafiri, Mnafiki, Mtu Wa Bid'ah)
47:25 · 24 Kbit/s · 8.14 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 37 (Rajmu- Kumpiga Mawe Mzinifu Aliyeoa Au Aliyeolewa Ni Haki)
35:54 · 24 Kbit/s · 6.16 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 38 (Nifaaq, Hukmu Kwa Dhwaahir, Kuswalia Ahlul-Qiblah)
44:26 · 24 Kbit/s · 7.63 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 39 (Kuthibitisha Sifa Kwa Allaah 'Azza Wa Jalla)
30:57 · 24 Kbit/s · 5.31 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 40 (Kuthibitisha Sifa Kwa Allaah 'Azza Wa Jalla)
31:36 · 24 Kbit/s · 5.42 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 41 (Mas-alah Ya Nikaah Na Walii Na Mashahidi Na Mas-alah Ya Talaka)
30:21 · 24 Kbit/s · 5.21 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 42 (Haramu Kumwaga Damu Ya Muislamu, Wanaostahiki Kuuliwa Kishariy'ah, Vitu Vinane Ambavyo Havitotoweka Ikiwemo 'Arsh)
48:31 · 24 Kbit/s · 8.33 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 43 (Mas-alah Ya Qadar)
21:05 · 24 Kbit/s · 3.62 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 44 (Mas-alah Ya Jeneza)
36:15 · 24 Kbit/s · 6.22 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 45 (Haingii Yeyote Peponi Kwa 'Amali Yake Ila Kwa Rahmah Ya Allaah 'Azza Wa Jalla)
30:26 · 24 Kbit/s · 5.22 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 46 (Kuamini Israa Na Mi'iraaj)
33:33 · 24 Kbit/s · 5.76 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 47 (Kuamini Israa Na Mi'iraaj)
35:02 · 24 Kbit/s · 6.01 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 48 (Kuamini Roho Za Mashahidi Ziko Katika Ndege Wa Kijani Zinaruzukiwa)
23:39 · 24 Kbit/s · 4.06 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 49 (Kuthibitisha Sifa Za Kalaam (Kuongea) Kwa Allaah 'Azza Wa Jalla)
33:55 · 24 Kbit/s · 5.82 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 50 (Kuthibitisha Baadhi Ya Sifa Za Allaah)
26:04 · 24 Kbit/s · 4.47 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 51 (Kuthibitisha Kumuona Allaah Aakhirah)
33:08 · 24 Kbit/s · 5.69 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 52 Mas-alah Ya Adhabu Katika Aakhirah Na Radd Kwa Jahmiyyah)
30:13 · 24 Kbit/s · 5.19 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 53 (Mas-alah Ya Shahaadah Na Kuuza Na Kununua)
23:51 · 24 Kbit/s · 4.09 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 54 (Allaah Anaowaridhia Ghayb Miongoni Mwa Mitume, Kugawanyika Ummah Katika Makundi 73 Na Ndoa Ya Mut'ah)
48:26 · 24 Kbit/s · 8.31 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 55 (Ahlul-Bayt, Fadhila Za Quraysh Na Fadhila Za Answaar)
35:44 · 24 Kbit/s · 6.13 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 56 (Radd Kwa Jahmiyyah Na Namna Bid'ah Ilivyoenea)
22:41 · 24 Kbit/s · 3.9 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 57 (Radd Kwa Watu Wa Bid'ah Na Matamanio)
28:51 · 24 Kbit/s · 4.95 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 58 ('Ilmu Ni Kwa 'Amali Na Kufuata Sunnah Na Kushikamana Na Jamaa'ah Na Kutoleta Bid'ah)
27:49 · 24 Kbit/s · 4.77 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 59
42:16 · 24 Kbit/s · 7.26 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 60 (Kujiepusha Na Fitnah Na Kutazamia Nyota)
31:02 · 24 Kbit/s · 5.33 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 61 (Kujiepusha Kuwasema Vibaya Maswahaba)
41:46 · 24 Kbit/s · 7.17 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 62 (Chumo La Halali)
33:10 · 24 Kbit/s · 5.69 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 63 (Kuswali Nyuma Ya Kiongozi, Kuamrisha Mema Na Kukataza Maovu na Daraja Za Kuondosha Munkar)
29:25 · 32 Kbit/s · 6.73 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 64 (Kuswali Nyuma Ya Kiongozi, Kuamrisha Mema Na Kukataza Maovu na Daraja Za Kuondosha Munkar)
36:45 · 32 Kbit/s · 8.41 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 65 (Kuwataja Maswahaba Kwa Wema, Kuwatii Viongozi, Kuwaombea Du'aa Viongozi)
33:16 · 32 Kbit/s · 7.61 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 66 (Kuwataja Mama Za Waumini Kwa Wema, Halali Na Haramu Iko Wazi, Radd Kwa Baatwiniyyah Na Masufi Walivuka Mipaka)
28:30 · 32 Kbit/s · 6.52 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 67
33:54 · 32 Kbit/s · 7.76 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 68
43:11 · 32 Kbit/s · 9.88 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 69
16:24 · 32 Kbit/s · 3.76 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 70 (Kutokukaa Na Watu Wa Bid'ah, Bid'ah Ni Kubwa Kuliko Maasi, Kuepuka Watu Wa Falsafa Na Kutowasikiliza Watu Wa Hawaa)
36:23 · 32 Kbit/s · 8.33 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 71 (Kufuata Salafus-Swaalih, Kujiepusha Na Mijadala)
32:05 · 32 Kbit/s · 7.34 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 72 (Mijadala Inayofaa, Adabu Za Kujadiliana)
36:06 · 32 Kbit/s · 8.26 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 73 (Kumhama Mtu, Jarh Na Ta'diyl, Radd Kwa Raafidhwah Na Murji-ah)
36:10 · 32 Kbit/s · 8.28 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 74 (Radd Kwa Raafidhwah Na Mas-ala Ya Imaamiyyah, Mas-ala Ya Khilaafah, Mas-alah Ya Kubashiria Jannah Au Naar)
33:33 · 32 Kbit/s · 7.68 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 75 (Kutomtii Kiumbe Katika Kumuasi Allaah, Mas-alah Ya Tawbah)
22:39 · 32 Kbit/s · 5.18 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 76 (Kauli Za Wanachuoni Kuhusu Kukaa Mbali Na Watu Wa Bid'ah)
19:37 · 32 Kbit/s · 4.49 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 77 (Kauli Za Wanachuoni Kuhusu Kukaa Mbali Na Watu Wa Bid'ah Na Kuwachukia)
44:54 · 32 Kbit/s · 10.28 MB · MP3
Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy - 78 (Mwisho Wa Kitabu Na Nasaha Kwa Ummah Kujiepusha Na Bid'ah Na Watu Wa Bid'ah)
20:54 · 32 Kbit/s · 4.78 MB · MP3