home pageAlhidaaya.com-Sikiliza Mawaidha
Andromeda: home page
search Alhidaaya.com-Sikiliza Mawaidha
mawaidha / Abuu Muhammad 'Abdullaah /
play allAndromeda: Khutbah Na Mihaadhara
Kalimah - Nasaha Kwa Wanawake Juu Ya Kuisoma Na Kuizingatia Qur-aan Na Kukithirisha ‘Ibaadah (Madrasatu As-Siraajil Muniyr, Shakani - 13 Ramadhwaan 1439)
31:00 · 32 Kbit/s · 7.1 MB · MP3
Kalimah - Nasaha Kwa Wanawake Juu Ya Kukithirisha Zaidi 'Ibaadah Ndani Ya Kumi La Mwisho La Ramadhwaan (Masjid Al-Falaah, Unguja - 15 Ramadhwaan 1439)
25:06 · 32 Kbit/s · 5.75 MB · MP3
Kalimah - Nasaha Kwa Wanawake Katika Kuhifadhi Sheria Za Dini Kwa Ujumla (08 Ramadhwaan 1439)
6.04 MB · MP3
Kalimah - Nasaha Muhimu Kwa Masalafi Na Kwa Waislamu Kwa Ujumla Kuwa Na Unyenyekevu (Markaz 'Uthmaan Bin 'Affaan, Boma, Moshi 29 Shawwaal 1438)
9:46 · 32 Kbit/s · 2.24 MB · MP3
Kalimah - Ulazima Wa Kudumu Katika Kuamrishana Mema Na Kukatazana Maovu (Markaz Ibn Baaz, Dodoma - 14 Jumaada Al-Uwlaa 1439)
1.63 MB · MP3
Kalimah - Umuhimu Wa Kufanya Matendo Mema (Taveta, Kenya - 14 Jumaada Al-Aakhirah 1439)
17:48 · 32 Kbit/s · 4.07 MB · MP3
Kalimah - Uwajibu Wa Kufuata Yale Tuliyoteremshiwa Kutoka Kwa Allaah (Mererani, 25 Rabiy'ul-Aakhir 1439)
24:33 · 32 Kbit/s · 5.62 MB · MP3
Katika Sababu Za Kuthibiti Katika Dini Ni Kumpwekesha Allaah (Masjid As-Sunnah, Msasani - 23 Jumaadal-Aakhirah 1440)
8:54 · 32 Kbit/s · 2.04 MB · MP3
Khutbah - Alhidaaya Uongofu Na Sababu Za Kuthibiti Kwayo (Masjid As-Sa'aadah, Moshi - 16 Jumaada Al-Uwlaa 1439)
25:58 · 32 Kbit/s · 5.94 MB · MP3
Khutbah - Amri Ya Allaah Juu Ya Waja Wake Juu Ya Kuwa Na Akhlaaq Njema (Markaz 'Uthmaan Bin 'Affaan, Boma Ng'ombe - 24 Dhul-Hijjah 1438)
22:42 · 32 Kbit/s · 5.19 MB · MP3
Khutbah - Da'wah Ya Mitume ('Alayhimus Salaam) (14 Ramadhwaan 1438)
30:27 · 32 Kbit/s · 6.97 MB · MP3
Khutbah - Fadhila Za Masiku Kumi Ya Dhul-Hijjah (Masjid Al-Falaah, Shakani - 28 Dhul-Qa'dah 1439)
21:47 · 32 Kbit/s · 4.99 MB · MP3
Khutbah - Hatoamini Mmoja Wenu Mpaka Yawe Matamanio Yake Ni Yenye Kufuata Yale Niliyokuja Nayo (Masjid Al-Falaah, Shakani, Zanzibar - 29 Rabiy'ul-Awwal 1440)
19:38 · 32 Kbit/s · 4.49 MB · MP3
Khutbah - Kalimah (Masjid Al-Hilaal, Zanzibar)
25:49 · 32 Kbit/s · 5.91 MB · MP3
Khutbah - Katika Mapenzi Ya Kweli Kwa Mtume Ni Kumfuata Na Kumtii Katika Yale Aliyokuja Nayo (Masjid Al-Falaah, Shakani - 14 Dhul-Qa'dah 1439)
20:13 · 32 Kbit/s · 4.63 MB · MP3
Khutbah - Kauli Ya Sawa Kuhusiana Na Neema Ya Mtume Juu Yetu Na Makemeo Juu Ya Bid'ah Ya Mawlid (Masjid Al-Falaah, Shakani, Zanzibar - 08 Rabiy'ul-Awwal 1440)
30:25 · 32 Kbit/s · 6.96 MB · MP3
Khutbah - Khayr Walizokuja Nazo Mitume ('Alayhimus Salaam) (Masjid Al-Aqswaa, Moshi - 09 Al-Muharram 1439)
20:34 · 32 Kbit/s · 4.71 MB · MP3
Khutbah - Kuzidisha Kufanya 'Ibaadah Haswa Katika Kumi La Mwisho La Ramadhwaan (Masjid Masingini, Unguja - 23 Ramadhwaan 1439)
25:39 · 32 Kbit/s · 5.87 MB · MP3
Khutbah - Lengo Kuu La Mwezi Wa Ramadhwaan (Masjid Al-Falaah, Unguja - 02 Ramadhwaan 1439)
21:49 · 32 Kbit/s · 4.99 MB · MP3
Khutbah - Madhara Ya Uzushi Katika Dini Hususan Katika Mwezi Huu Wa Rajab (Masjid As-Sa'aadah, Boma Ng'ombe - 06 Rajab 1436)
24:05 · 32 Kbit/s · 5.51 MB · MP3
Khutbah - Mahimizo Kwa Juu Ya Kushikamana Katika Kitabu Na Sunnah Na Kujiepusha Na Furqah (Masjid Al-Falaah, Shakani - 27 Dhul-Hijjah 1439)
23:32 · 32 Kbit/s · 5.39 MB · MP3
Khutbah - Mahimizo Kwa Waisilamu Juu Ya Kufurahia Sikukuu Yao Hii Yenye Baraka Pamoja Na Kujipamba Na Tabia Njema (Masjid Al-Falaah, Shakani - 10 Dhul-Hijjah 1439)
6:49 · 32 Kbit/s · 1.56 MB · MP3
Khutbah - Mahimizo Kwa Waislamu Juu Ya Funga Ya 'Ashuraa Na Radd Kwa Wale Wenye Kuwahimiza Waislamu Kusherehekea Mwaka Mpya (Masjid Al-Falaah, Shakani - 04 Muharram 1440)
18:26 · 32 Kbit/s · 4.22 MB · MP3
Khutbah - Mahimizo Kwa Waislamu Juu Ya Kuzisimamisha Swalaah Tano Kwa Jamaa'ah Na Kupupia Khayr Zinazopatikana Katika Siku Ya Ijumaa (Masjid Al-Falaah, Shakani - 18 Muharram 1440)
26:02 · 32 Kbit/s · 5.96 MB · MP3
Khutbah - Mambo Matano Ambayo Ameyakhofia Mtume (Swalla Allaahu 'Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam) Kuudiriki Ummah Huu (Masjid Al-Falaah - 07 Rabiy'ul-Aakhir)
26:15 · 32 Kbit/s · 6.01 MB · MP3
Khutbah - Masjid Abiy Bakr Asw-Swiddiyq (22.08.1438)
23:24 · 32 Kbit/s · 5.36 MB · MP3
Khutbah - Masrufu Yaliyo Bora Ni Uchaji Allaah (13 Shawwaal 1438)
18:19 · 32 Kbit/s · 4.19 MB · MP3
Khutbah - Miongoni Mwa Asbaab Za Kuchomoza Fitnah Baina Ya Waislamu (Masjid Al-Falaah, Shakani - 06 Dhul-Hijjah 1439)
21:49 · 32 Kbit/s · 4.99 MB · MP3
Khutbah - Miongoni Mwa Sababu Za Kupata Mapenzi Ya Allaah (Tabaaraka Wa Ta'aalaa) (30 Al-Muharram 1439)
18:19 · 32 Kbit/s · 4.19 MB · MP3
Khutbah - Njooni Nikusomeeni Yale Aliyoyaharamisha Rabb Wenu Kwenu. Kwamba Msimshirikishe Na Chochote (Masjid As-Sa'aadah, Sadala (Hai) - 27 Rajab 1439)
33:59 · 32 Kbit/s · 7.78 MB · MP3
Khutbah - Sifa Mbalimbali Za Waja Walioneemeshwa Na Allaah Tabaaraka Wa Ta'aalaa (Markaz 'Uthmaan Bin 'Affaan, Boma Ng'ombe - 18 Rabiy'ul-Aakhir 1439)
18:36 · 32 Kbit/s · 4.26 MB · MP3
Khutbah - Ubora Wa Usiku Wa Laylatul-Qadir Unaopatikana Katika Kumi La Mwisho Wa Ramadhwaan (Masjid Al-Falaah, Unguja - 16 Ramadhwaan 1439)
24:16 · 32 Kbit/s · 5.56 MB · MP3
Khutbah - Ukumbusho Muhimu Juu Ya Qiyyaamah Kuja Ghafla Hali Ya Kughafirika Na Dunia (Masjid Al-Falaah, Shakani - 08 Shawwaal 1439)
6.14 MB · MP3
Khutbah - Ulazima Wa Kumomba Allaah Kuwa Ni Wenye Kuthibiti Katika Matendo Mema (Masjid Sa'aadah, Boma N'gombe, Kilimanjaro - 30 Jumaada Al-Uwlaa 1439)
21:10 · 32 Kbit/s · 4.84 MB · MP3
Khutbah - Umuhimu Wa Kukithirisha Kufanya Matendo Ya Khayr (Masjid Sa'dah, Sadala - 11 Sha'baan 1439)
13:56 · 32 Kbit/s · 3.19 MB · MP3
Khutbah - Umuhimu Wa Kulazimiana Na 'Ibaada Ya Swala, Kusoma Qur-aan Na '€˜Ibaada Nyinginezo Katika Mwezi Huu Wa Ramadhwaan (Masjid Al-Falaah, Unguja - 09 Ramadhwaan 1439)
22:47 · 32 Kbit/s · 5.21 MB · MP3
Khutbah - Utukufu Wa Kalimah Ya Laa Ilaaha Illa-Allaah (Masjid Al-Falaah, Shakani - 21 Dhul-Qa'dah 1439)
23:08 · 32 Kbit/s · 5.3 MB · MP3
Khutbah - Uwajibu Wa Kuamrisha Mema Na Kukataza Maovu Na Madhara Yapatikanayo Pindi Watu Wanapoacha Uwajibu Huo (Masjid Al-Aqswaa, Moshi - 14 Swafar 1439)
25:57 · 32 Kbit/s · 5.94 MB · MP3
Khutbah - Uwajibu Wa Kufanyia Kazi Mafundisho Ya Mtume Na Kujiepusha Na Tabia Mbaya Alizozikataza (Masjid Al-Falaah, Shakani - 20 Dhul-Hijjah 1439)
27:50 · 32 Kbit/s · 6.37 MB · MP3
Khutbah - Uwajibu Wa Kufuata Mafunzo Aliyokuja Nayo Mtume Na Kuachana Na Mambo Aliyoyakataza (Masjid Al-Aqswaa, Moshi - 07 Swafar 1439)
22:18 · 32 Kbit/s · 5.1 MB · MP3
Khutbah - Uwajibu Wa Kumswalia Na Kumfuata Mtume (Masjid Al-Falaah, Shakani - 07 Dhul-Qa'dah 1439)
19:27 · 32 Kbit/s · 4.45 MB · MP3
Khutbah - Uwajibu Wa Kusimamisha Uadilifu Juu Ya Kila Muislamu (Markaz 'Uthmaan Bin 'Affaan, Boma Ng'ombe - 19 Dhul-Qa'dah 1438)
21:45 · 32 Kbit/s · 4.98 MB · MP3
Khutbah - Wajibu Wa Kujipamba Na Tabia Njema (Masjid Al-Falaah, Unguja - 13 Dhul-Hijjah 1439)
28:43 · 32 Kbit/s · 6.57 MB · MP3
Kuichunga Neema Ya Uislamu Na Sunnah (Markaz Istiqaamah - Tandaimba, Mtwara)
3.88 MB · MP3