home pageAlhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
Andromeda: home page
search Alhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
quraan /
Andromeda: Khalifah Atw-Twunayjiy (Ya kujifunza)
046 Al-Ahqaaf
31:03 · 128 Kbit/s · 28.43 MB MP3
047 Muhammad
25:52 · 128 Kbit/s · 23.68 MB MP3
048 Al-Fat-h
18:03 · 128 Kbit/s · 16.52 MB MP3
049 Al-Hujuraat
18:07 · 128 Kbit/s · 16.59 MB MP3
050 Qaaf
18:08 · 128 Kbit/s · 16.6 MB MP3
051 Adh-Dhaariyaat
18:18 · 128 Kbit/s · 16.75 MB MP3
052 Atw-Twuwr
16:14 · 128 Kbit/s · 14.86 MB MP3
053 An-Najm
16:29 · 128 Kbit/s · 15.09 MB MP3
054 Al-Qamar
15:40 · 128 Kbit/s · 14.35 MB MP3
055 Ar-Rahmaan
22:08 · 128 Kbit/s · 20.27 MB MP3
056 Al-Waaqi'ah
23:11 · 128 Kbit/s · 21.22 MB MP3
057 Al-Hadiyd
29:10 · 128 Kbit/s · 26.7 MB MP3
058 Al-Mujaadilah
21:42 · 128 Kbit/s · 19.86 MB MP3
059 Al-Hashr
20:46 · 128 Kbit/s · 19.01 MB MP3
060 Al-Mumtahinah
17:38 · 128 Kbit/s · 16.14 MB MP3
061 Asw-Swaff
10:38 · 128 Kbit/s · 9.74 MB MP3
062 Al-Jumu'ah
8:21 · 128 Kbit/s · 7.65 MB MP3
063 Al-Munaafiquwn
8:32 · 128 Kbit/s · 7.81 MB MP3
064 Al-Taghaabun
11:23 · 128 Kbit/s · 10.42 MB MP3
065 Atw-Twalaaq
13:13 · 128 Kbit/s · 12.1 MB MP3
066 At-Tahriym
12:18 · 128 Kbit/s · 11.25 MB MP3
067 Al-Mulk
14:25 · 128 Kbit/s · 13.2 MB MP3
068 Al-Qalam
15:22 · 128 Kbit/s · 14.06 MB MP3
069 Al-Haaqqah
12:55 · 128 Kbit/s · 11.83 MB MP3
070 Al-Ma'aarij
11:05 · 128 Kbit/s · 10.15 MB MP3
071 Nuwh
9:30 · 128 Kbit/s · 8.7 MB MP3
072 Al-Jinn
11:28 · 128 Kbit/s · 10.49 MB MP3
073 Al-Muzzammil
8:34 · 128 Kbit/s · 7.84 MB MP3
074 Al-Muddaththir
12:13 · 128 Kbit/s · 11.19 MB MP3
075 Al-Qiyaamah
7:16 · 128 Kbit/s · 6.65 MB MP3
076 Al-Insaan
11:18 · 128 Kbit/s · 10.35 MB MP3
077 Al-Mursalaat
10:12 · 128 Kbit/s · 9.34 MB MP3
078 An-Nabai
8:42 · 128 Kbit/s · 7.96 MB MP3
079 An-Naazi'aat
7:56 · 128 Kbit/s · 7.26 MB MP3
080 'Abasa
6:46 · 128 Kbit/s · 6.2 MB MP3
081 At-Takwiyr
5:09 · 128 Kbit/s · 4.71 MB MP3
082 Al-Infitwaar
4:07 · 128 Kbit/s · 3.77 MB MP3
083 Al-Mutwafifiyn
9:27 · 128 Kbit/s · 8.65 MB MP3
084 Al-Inshiqaaq
4:58 · 128 Kbit/s · 4.54 MB MP3
085 Al-Buruwj
5:28 · 128 Kbit/s · 5.01 MB MP3
086 Atw-Twaariq
3:00 · 128 Kbit/s · 2.75 MB MP3
087 Al-A'laa
3:18 · 128 Kbit/s · 3.02 MB MP3
088 Al-Ghaashiyah
4:12 · 128 Kbit/s · 3.84 MB MP3
089 Al-Fajr
6:38 · 128 Kbit/s · 6.07 MB MP3
090 Al-Balad
3:33 · 128 Kbit/s · 3.25 MB MP3
091 Ash-Shams
2:37 · 128 Kbit/s · 2.39 MB MP3
092 Al-Layl
3:29 · 128 Kbit/s · 3.19 MB MP3
093 Adhw-Dhwuhaa
1:59 · 128 Kbit/s · 1.82 MB MP3
094 Al-Inshiraah
1:16 · 128 Kbit/s · 1.16 MB MP3
095 At-Tiyn
1:57 · 128 Kbit/s · 1.79 MB MP3
096 Al-'Alaq
2:56 · 128 Kbit/s · 2.69 MB MP3
097 Al-Qadr
1:22 · 128 Kbit/s · 1.25 MB MP3
098 Al-Bayyinah
3:45 · 128 Kbit/s · 3.43 MB MP3
099 Az-Zilzalah
1:41 · 128 Kbit/s · 1.53 MB MP3
100 Al-'Aadiyaat
2:04 · 128 Kbit/s · 1.9 MB MP3
101 Al-Qaari'ah
1:47 · 128 Kbit/s · 1.64 MB MP3
102 At-Takaathur
1:40 · 128 Kbit/s · 1.52 MB MP3
103 Al-'Aswr
0:44 · 128 Kbit/s · 692 KB MP3
104 Al-Humazah
1:35 · 128 Kbit/s · 1.45 MB MP3
105 Al-Fiyl
1:19 · 128 Kbit/s · 1.21 MB MP3
106 Quraysh
1:10 · 128 Kbit/s · 1.07 MB MP3
107 Al-Maa'uwn
1:34 · 128 Kbit/s · 1.44 MB MP3
108 Al-Kawthar
0:39 · 128 Kbit/s · 611 KB MP3
109 Al-Kaafiruwn
1:34 · 128 Kbit/s · 1.44 MB MP3
110 An-Naswr
0:56 · 128 Kbit/s · 879 KB MP3
111 Al-Masad
1:05 · 128 Kbit/s · 1 MB MP3
112 Al-Ikhlaasw
0:38 · 128 Kbit/s · 590 KB MP3
113 Al-Falaq
0:57 · 128 Kbit/s · 894 KB MP3
114 An-Naas
1:21 · 128 Kbit/s · 1.23 MB MP3