home pageAlhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
Andromeda: home page
search Alhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
quraan /
Andromeda: Maahir Al-Mu'ayqaliy (Ya Kujifunza)
078 An-Nabai
9:57 · 256 Kbit/s · 18.23 MB MP3
079 An-Naazi'aat
9:24 · 256 Kbit/s · 17.2 MB MP3
080 'Abasa
7:34 · 256 Kbit/s · 13.84 MB MP3
081 At-Takwiyr
5:21 · 256 Kbit/s · 9.8 MB MP3
082 Al-Infitwaar
4:24 · 256 Kbit/s · 8.07 MB MP3
083 Al-Mutwafifiiyn
9:31 · 256 Kbit/s · 17.42 MB MP3
083 Al-Mutwafifiyn
3:11 · 64 Kbit/s · 1.46 MB MP3
084 Al-Inshiqaaq
5:24 · 256 Kbit/s · 9.89 MB MP3
085 Al-Buruwj
5:20 · 256 Kbit/s · 9.78 MB MP3
086 Atw-Twaariq
3:18 · 256 Kbit/s · 6.03 MB MP3
087 Al-A'laa
3:43 · 256 Kbit/s · 6.81 MB MP3
088 Al-Ghaashiyah
4:49 · 256 Kbit/s · 8.83 MB MP3
089 Al-Fajr
7:24 · 256 Kbit/s · 13.55 MB MP3
090 Al-Balad
4:10 · 256 Kbit/s · 7.64 MB MP3
091 Ash-Shams
3:05 · 256 Kbit/s · 5.65 MB MP3
092 Al-Layl
4:01 · 256 Kbit/s · 7.35 MB MP3
093 Adhw-Dhwuhaa
2:10 · 256 Kbit/s · 3.96 MB MP3
094 Al-Inshiraah
1:19 · 256 Kbit/s · 2.42 MB MP3
095 At-Tiyn
1:44 · 256 Kbit/s · 3.17 MB MP3
096 Al-'Alaq
3:28 · 256 Kbit/s · 6.35 MB MP3
097 Al-Qadr
1:28 · 256 Kbit/s · 2.68 MB MP3
098 Al-Bayyinah
4:35 · 256 Kbit/s · 8.4 MB MP3
099 Az-Zilzalah
1:52 · 256 Kbit/s · 3.42 MB MP3
100 Al-'Adiyaat
2:13 · 256 Kbit/s · 4.07 MB MP3
101 Al-Qaari'ah
0:45 · 64 Kbit/s · 351 KB MP3
101 Al-Qari'ah
2:00 · 256 Kbit/s · 3.67 MB MP3
102 At-Takaathur
1:32 · 256 Kbit/s · 2.82 MB MP3
103 Al-'Aswr
0:45 · 256 Kbit/s · 1.39 MB MP3
104 Al-Humazah
1:47 · 256 Kbit/s · 3.26 MB MP3
105 Al-Fiyl
1:16 · 256 Kbit/s · 2.33 MB MP3
106 Quraysh
1:05 · 256 Kbit/s · 1.98 MB MP3
107 Al-Maa'uwn
1:22 · 256 Kbit/s · 2.51 MB MP3
108 Al-Kawthar
0:39 · 256 Kbit/s · 1.18 MB MP3
109 Al-Kaafiruwn
1:32 · 256 Kbit/s · 2.8 MB MP3
110 An-Naswr
1:01 · 256 Kbit/s · 1.86 MB MP3
111 Al-Masad
1:10 · 256 Kbit/s · 2.13 MB MP3
112 Al-Ikhlaasw
0:36 · 256 Kbit/s · 1.09 MB MP3
113 Al-Falaq
0:59 · 256 Kbit/s · 1.79 MB MP3
114 An-Naas
1:12 · 256 Kbit/s · 2.21 MB MP3