home pageAlhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
Andromeda: home page
search Alhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
quraan /
Andromeda: Mahmuwd Khaliyl Al-Huswariy Al-Muswhaf Al-Mujawwad (Ya Kujifunza)
001 Al-Faatihah
1:33 · 128 Kbit/s · 1.42 MB MP3
002 A-Baqarah
293:48 · 40 Kbit/s · 84.06 MB MP3
003 Al-Imraan
167:02 · 40 Kbit/s · 47.79 MB MP3
004 An-Nisaa
180:30 · 40 Kbit/s · 51.64 MB MP3
005 Al-Maaidah
127:34 · 40 Kbit/s · 36.5 MB MP3
006 Al-An'aam
138:02 · 40 Kbit/s · 39.49 MB MP3
007 Al-A'raaf
160:20 · 40 Kbit/s · 45.87 MB MP3
008 Al-Anfaal
63:51 · 40 Kbit/s · 18.27 MB MP3
009 At-Tawbah
127:37 · 40 Kbit/s · 36.51 MB MP3
010 Yuwnus
93:23 · 40 Kbit/s · 26.72 MB MP3
011 Huwd
99:03 · 40 Kbit/s · 28.34 MB MP3
012 Yuwsuf
92:09 · 40 Kbit/s · 26.36 MB MP3
013 Ar-Ra'd
40:31 · 40 Kbit/s · 11.59 MB MP3
014 Ibraahiym
39:26 · 40 Kbit/s · 11.28 MB MP3
015 Al-Hijr
35:41 · 40 Kbit/s · 10.21 MB MP3
016 An-Nahl
81:05 · 40 Kbit/s · 23.2 MB MP3
017 Al-Israa
71:26 · 40 Kbit/s · 20.44 MB MP3
018 Al-Kahf
69:43 · 40 Kbit/s · 19.94 MB MP3
019 Maryam
40:33 · 40 Kbit/s · 11.6 MB MP3
020 Twaahaa
62:26 · 40 Kbit/s · 17.86 MB MP3
021 Al-Anbiyaa
56:40 · 40 Kbit/s · 16.21 MB MP3
022 Al-Hajj
58:00 · 40 Kbit/s · 16.6 MB MP3
023 Al-Muuminuwn
55:33 · 40 Kbit/s · 15.89 MB MP3
024 An-Nuwr
67:14 · 40 Kbit/s · 19.23 MB MP3
025 Al-Furqaan
39:13 · 40 Kbit/s · 11.22 MB MP3
026 Ash-Shu'araa
67:55 · 40 Kbit/s · 19.43 MB MP3
027 An-Naml
55:37 · 40 Kbit/s · 15.91 MB MP3
028 Al-Qaswasw
70:44 · 40 Kbit/s · 20.24 MB MP3
029 Al-Ankaabuwt
49:35 · 40 Kbit/s · 14.19 MB MP3
030 Ar-Ruwm
40:42 · 40 Kbit/s · 11.64 MB MP3
031 Luqmaan
23:52 · 40 Kbit/s · 6.83 MB MP3
032 As-Sajdah
18:46 · 40 Kbit/s · 5.37 MB MP3
033 Al-Ahzaab
64:00 · 40 Kbit/s · 18.31 MB MP3
034 Sabaa
38:09 · 40 Kbit/s · 10.91 MB MP3
035 Faatwir
35:11 · 40 Kbit/s · 10.07 MB MP3
036 Yaasiyn
32:17 · 40 Kbit/s · 9.24 MB MP3
037 Asw-Swaffaat
39:58 · 40 Kbit/s · 11.43 MB MP3
038 Swaad
33:46 · 40 Kbit/s · 9.66 MB MP3
039 Az-Zumar
54:04 · 40 Kbit/s · 15.47 MB MP3
040 Ghaafir
53:35 · 40 Kbit/s · 15.33 MB MP3
041 Fusw-Swilat
35:58 · 40 Kbit/s · 10.29 MB MP3
042 Ash-Shuwraa
38:52 · 40 Kbit/s · 11.12 MB MP3
043 Az-Zukhruf
41:24 · 40 Kbit/s · 11.84 MB MP3
044 Ad-Dukhaan
18:55 · 40 Kbit/s · 5.41 MB MP3
045 Al-Jaathiyah
23:35 · 40 Kbit/s · 6.75 MB MP3
046 Al-Ahqaaf
30:52 · 40 Kbit/s · 8.83 MB MP3
047 Muhammad
23:46 · 40 Kbit/s · 6.8 MB MP3
048 Al-Fat-h
25:05 · 40 Kbit/s · 7.18 MB MP3
049 Al-Hujuraat
17:12 · 40 Kbit/s · 4.92 MB MP3
050 Qaaf
16:50 · 40 Kbit/s · 4.82 MB MP3
051 Adh-Dhaariyaat
18:12 · 40 Kbit/s · 5.21 MB MP3
052 Atw-Twuwr
15:40 · 40 Kbit/s · 4.48 MB MP3
053 An-Najm
15:49 · 40 Kbit/s · 4.53 MB MP3
054 Al-Qamar
16:34 · 40 Kbit/s · 4.74 MB MP3
055 Ar-Rahmaan
21:18 · 40 Kbit/s · 6.1 MB MP3
056 Al-Waaqi'ah
20:48 · 40 Kbit/s · 5.95 MB MP3
057 Al-Hadiyd
26:04 · 40 Kbit/s · 7.46 MB MP3
058 Al-Mujaadilah
19:42 · 40 Kbit/s · 5.64 MB MP3
059 Al-Hashr
19:12 · 40 Kbit/s · 5.49 MB MP3
060 Al-Mumtahinah
16:03 · 40 Kbit/s · 4.59 MB MP3
061 Asw-Swaff
10:26 · 40 Kbit/s · 2.99 MB MP3
062 Al-Jumu'ah
8:01 · 40 Kbit/s · 2.3 MB MP3
063 Al-Munaafiquwn
9:26 · 40 Kbit/s · 2.7 MB MP3
064 At-Taghaabun
11:50 · 40 Kbit/s · 3.39 MB MP3
065 Atw-Twalaaq
13:09 · 40 Kbit/s · 3.76 MB MP3
066 At-Tahriym
13:20 · 40 Kbit/s · 3.82 MB MP3
067 Al-Mulk
15:18 · 40 Kbit/s · 4.38 MB MP3
068 Al-Qalam
14:51 · 40 Kbit/s · 4.25 MB MP3
069 Al-Haaqqah
13:28 · 40 Kbit/s · 3.85 MB MP3
070 Al-Ma'aarij
11:15 · 40 Kbit/s · 3.22 MB MP3
071 Nuwh
9:33 · 40 Kbit/s · 2.73 MB MP3
072 Al-Jinn
12:29 · 40 Kbit/s · 3.57 MB MP3
073 Al-Muzzammil
8:58 · 40 Kbit/s · 2.57 MB MP3
074 Al-Muddaththir
13:11 · 40 Kbit/s · 3.77 MB MP3
075 Al-Qiyaamah
7:53 · 128 Kbit/s · 7.22 MB MP3
076 Al-Insaan
12:40 · 40 Kbit/s · 3.62 MB MP3
077 Al-Mursalaat
12:12 · 40 Kbit/s · 3.49 MB MP3
078 An-Nabai
11:04 · 40 Kbit/s · 3.17 MB MP3
079 An-Naazi'aat
9:51 · 40 Kbit/s · 2.82 MB MP3
080 'Abasa
7:24 · 40 Kbit/s · 2.12 MB MP3
081 At-Takwiyr
4:54 · 40 Kbit/s · 1.4 MB MP3
082 Al-Infitwaar
4:47 · 40 Kbit/s · 1.37 MB MP3
083 Al-Mutwfifiyn
9:46 · 40 Kbit/s · 2.8 MB MP3
084 Al-Inshiqaaq
5:19 · 40 Kbit/s · 1.52 MB MP3
085 Al-Buruwj
6:06 · 40 Kbit/s · 1.75 MB MP3
086 At-Twaariq
3:30 · 40 Kbit/s · 1 MB MP3
087 Al-A'laa
4:05 · 40 Kbit/s · 1.17 MB MP3
088 Al-Ghaashiyah
4:46 · 40 Kbit/s · 1.37 MB MP3
089 Al-Fajr
7:15 · 40 Kbit/s · 2.07 MB MP3
090 Al-Balad
4:22 · 40 Kbit/s · 1.25 MB MP3
091 Ash-Shams
3:22 · 40 Kbit/s · 985 KB MP3
092 Al-Layl
4:01 · 40 Kbit/s · 1.15 MB MP3
093 Adhw-Dhwuhaa
2:12 · 40 Kbit/s · 645 KB MP3
094 Al-Inshiraah
1:24 · 40 Kbit/s · 410 KB MP3
095 At-Tiyn
2:16 · 40 Kbit/s · 665 KB MP3
096 Al-'Alaq
3:51 · 40 Kbit/s · 1.1 MB MP3
097 Al-Qadr
1:25 · 40 Kbit/s · 417 KB MP3
098 Al-Bayyinah
4:31 · 40 Kbit/s · 1.29 MB MP3
099 Az-Zalzalah
2:23 · 40 Kbit/s · 700 KB MP3
100 Al-'Aadiyaat
2:37 · 40 Kbit/s · 768 KB MP3
101 Al-Qaari'ah
2:23 · 40 Kbit/s · 700 KB MP3
102 At-Takaathur
1:57 · 40 Kbit/s · 569 KB MP3
103 Al-'Aswr
0:59 · 40 Kbit/s · 290 KB MP3
104 Al-Humazah
1:56 · 40 Kbit/s · 564 KB MP3
105 Al-Fiyl
1:26 · 40 Kbit/s · 418 KB MP3
106 Quraysh
1:20 · 40 Kbit/s · 388 KB MP3
107 Al-Maa'uwn
1:48 · 40 Kbit/s · 528 KB MP3
108 Al-Kawthar
0:49 · 40 Kbit/s · 241 KB MP3
109 Al-Kaafiruwn
1:27 · 40 Kbit/s · 424 KB MP3
110 An-Naswr
1:16 · 40 Kbit/s · 371 KB MP3
111 Al-Masad
1:17 · 40 Kbit/s · 374 KB MP3
112 Al-Ikhlaasw
0:51 · 40 Kbit/s · 251 KB MP3
113 Al-Falaq
1:11 · 40 Kbit/s · 345 KB MP3
114 An-Naas
1:28 · 40 Kbit/s · 427 KB MP3