Alhidaayah Katika Ahkaam Za Tajwiyd

 

 

 

Imekusanywa na: Ummu Iyyaad

 

 

YALIYOMO

 

 

01-Utangulizi

 

 

02a - Historia Ya Elimu Ya Tajwiyd  Na Viraa-a

 

 

02b-Chati Ya Kielezo Kuanzia Wahyi Wa Qur-aan Hadi Kutufikia.

 

 

03-Ahruf Sab'ah Na Viraa-a Saba

 

 

04-Umuhimu wa Elimu ya Tajwiyd 

 

 

05- Faida za Elimu ya Tajwiyd

 

 

06- Aina Za Usomaji Wa Qur-aan

 

 

07-Adabu Za Kusoma Qur-aan

 

 

08- Sajdatut-Tilaawah  Sijda Ya Kisomo

 

 

09- Lahnul-Jaliy Na Lahnul-Khafiy  - Makosa ya Dhahiri na Makosa Ya Kufichika

 

·         Lahnul-jaliy- Makosa (makubwa) ya dhahiri

 

·         Lanhnul-khafiy – Makosa (madogo) ya kufichika

 

 

 

10-Isti’aadhah Na Basmalah

 

 

 

 

 

 

 

11-Makhaarij Al-Huruwf  - Matokeo ya Herufi

 

·         Al-Jawaf (Uwazi wa Kinywa) na Al-Halq (Koo)

 

·         Al-Lisaan (Ulimi)

 

·         Ash-Shafataan (Midomo Miwili) na Al-Khayshuwm (Puani)

 

·         Picha ya Makhaarij-Al-Huruwf (Matokeo ya herufi) yote

 

·         Mukhtasari wa Makhaarij Al-Huruw

 

 

 

12-Swiffaatul-Huruwf - Sifa Za Herufi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- Al-Waqfu Wal-Ibtidaai – Kisimamo Na Kianzio

 

·         Umuhimu wa Maarifa Ya Al-Waqfu Wal-Ibtidaa

 

·         Aina za Al-Waqfu (Kisimamo) na Aina Zake

 

·         Al-Waqf At-Taamm – Kisimamo Kilichokamilika

 

·         Al-Waqf Al-Kaafiy – Kisimamo Cha Kutosheleza  

 

·         Al-Waq Al-Hasan – Kismamo Kizuri

 

·         Al-Waqf Al-Qabiyh – Kisimamo Kinachochukiza Au Kibaya  

 

·         At-Ta’aanuq - Kisimamo Cha Kujumuika Pamoja

 

·         As-Sakt – Kipumziko

 

·         Alama za Alama Za Kusimama Katika Msahafu 

 

·         Hitimisho Kuhusu Al-Waqf Wal-Ibtidaa

 

 

 

 

14-Nuwn Saakinah Na Tanwiyn

 

·         Idhwhaar - Kudhihirisha

 

·         Idghaam  - Kuingiza, Kuchanganya

 

·         Iqlaab      - Kugeuza

 

·         Ikhfaa      - Kuficha

 

·         Mazoezi Ya Nuwn Saakinah na Tanwiyn

 

 

 

 

15-Miym Saakinah

 

 

 

 

 

 

 

16-Idghaam Al-Mutamaathilayni, Al-Mutajaanisayni, Al-Mutaqaaribayni

 

·         Idghaam Mutamaathilayni - Zilizofanana

 

·         Idghaam Mutajaanisayni   - Zilizoshabihiana

 

·         Idghaam Mutaqaaribayni   - Zilizokaribiana

 

 

 

 

17-Al-Qalqalah

 

·         Mazoezi ya Qalqalah

 

 

 

18–At-Tafkhiym Na At-Tarqiyq – Kufanya Nene Na Nyembamba

 

·         Mazoezi ya tafkhiym na tarqiyq

 

·         Tafkhiym na Tarqiyq ya Alif ya Madd Na Mazoezi

 

·         Tafkhiym na Tarqiyq Ya Laam Ya Lafdhw Al-Jalaalah Na Mazoezi

 

·         Tafkhiym na Tarqiyq Ya Raa Na Mazoezi

 

 

 

 

19- Idhwhaar Na Idghaam Katika Laam

 

 

 

20-Hamzatul-Qatw’i Na Hamzatul-Waswl - Hamzah Ya Kutenganisha Na Ya Kuunga

 

·         Hamzatul-Waswl

 

·         Kuingiliana Na Kukutana Hamzatul-Waswl Kwa Hamzatul-Qatw’

 

 

 

 

21-Iltiqaaul-Harfaynis-Saakinayni – Mkutano Wa Herufi Mbili Za Saakinah

 

 

·         Mazoezi ya Iltiqaaul-Harfaynis-Saakinayni

 

 

 

 

22- Al-Madd

 

·         Maddutw-Twabiy’iy na Mazoezi

 

·         Aina Za Maddutw-Twabiy’iy na Alifaatus-Sab-‘iy  - Alif Saba

 

·         Swillatus-Sughraa

 

·         Maddul-Badal

 

·         Maddul-‘Iwadhw

 

·         Maddut-Tamkiyn

 

·         Alifaatu Hayyun Twahur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23- Yanayotatiza Kwa Baadhi Ya Wanafunzi

 

 

 

24-Mandhwumatul-Muqaddimah Ya Al-Jazariyy

 

 

25- Faharasa

 

 

 

 

 

 

 

 

Share