home pageAlhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
Andromeda: home page
search Alhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
hadiyth /
Hadiyth 40 An-NawawiyAndromeda: Hadiyth 40 An-Nawawiy
01-'Amali Zinategemea Niyyah
0:59 · 16 Kbit/s · 115 KB MP3
02-Kuja Kwa Jibriyl Kuwafundisha Waislamu Mambo Ya Dini Yao
3:36 · 16 Kbit/s · 421 KB MP3
03-Nguzo Za Kiislamu Ni Tano
0:49 · 16 Kbit/s · 96 KB MP3
04-Hakika Kila mmoja Wenu Hukusanywa Umbo Lake Katika Tumbo La Mama Yake
1:55 · 16 Kbit/s · 224 KB MP3
05-Atakayezusha Katika Jambo Letu Hili (la Dini) Ambalo Halimo Humu Basi Litakataliwa
0:44 · 16 Kbit/s · 86 KB MP3
06-Hakika Halaal Imebainika Na Haraam Imebainika
1:39 · 16 Kbit/s · 194 KB MP3
07-Dini Ni Nasiha
0:36 · 16 Kbit/s · 70 KB MP3
08-Nimeamrishwa Nipigane Vita Na Watu
0:57 · 16 Kbit/s · 110 KB MP3
09-Nilichokukatazeni Kiepukeni
0:49 · 16 Kbit/s · 96 KB MP3
10-Allaah Ni Twayyib (Mzuri) Hapokei Isipokuwa Kilichokuwa Ni Twayyib (Kizuri)
1:32 · 16 Kbit/s · 179 KB MP3
11-Acha Kinachokutia Shaka Ufuate Kisichokutia Shaka
0:46 · 16 Kbit/s · 89 KB MP3
12-Miongoni Mwa Uzuri Wa Uislamu Wa Mtu
0:32 · 16 Kbit/s · 62 KB MP3
13-Hatoamini Mmoja Wenu Mpaka Ampendelee Nduguye Anachokipendelea Nafsi Yake
0:32 · 16 Kbit/s · 63 KB MP3
14-Haipasi Kumwagwa Damu Ya Muislamu Isipokuwa Kwa Sababu Tatu
0:41 · 16 Kbit/s · 80 KB MP3
15-Anayemuamini Allaah Na Siku Ya Mwisho Basi Ya Kheri
0:50 · 16 Kbit/s · 98 KB MP3
16-Usighadhibike
0:36 · 16 Kbit/s · 70 KB MP3
17-Hakika Allaah Ameandika Ihsani Katika Kila Kitu
0:43 · 16 Kbit/s · 85 KB MP3
18-Mche Allaah Popote Ulipo
0:50 · 16 Kbit/s · 98 KB MP3
19-Mhifadhi Allaah Atakuhifadhi
2:14 · 16 Kbit/s · 262 KB MP3
20-Ikiwa Huna Hayaa Basi Fanya Utakavyo
0:38 · 16 Kbit/s · 73 KB MP3
21-Sema Namuamini Allaah Kisha Thibitika Imara
0:40 · 16 Kbit/s · 77 KB MP3
22-Je Nikiswali Swalaah Za Fardhi, Nikafunga Swawm Ramadhwaan
0:44 · 16 Kbit/s · 86 KB MP3
23-Twahaarah Ni Nusu Ya Iymaan
1:08 · 16 Kbit/s · 132 KB MP3
24-Enyi Waja Wangu Hakiki Mimi Nimeiharamisha Nafsi Yangu Dhulma
3:39 · 16 Kbit/s · 428 KB MP3
25-Wenye Mali Wameondoka Na Thawabu Nyingi
1:44 · 16 Kbit/s · 204 KB MP3
26-Kila Kiungo Cha Mtu Lazima Kitolewe Swadaqah
1:01 · 16 Kbit/s · 118 KB MP3
27-Wema Ni Katika Tabia Nzuri
1:32 · 16 Kbit/s · 180 KB MP3
28-Nakuusieni Kumcha Allaah Na Usikivu Na Utiifu
1:33 · 16 Kbit/s · 182 KB MP3
29-Muabudu Allaah Na Usimshirikishe Na Chochote
2:48 · 16 Kbit/s · 329 KB MP3
30-Allaah Amefaridhisha Mambo Ya Kuwajibika Basi Msiyapoteze
0:57 · 16 Kbit/s · 112 KB MP3
31-Ipe Mgongo Dunia Allaah Atakupenda
1:00 · 16 Kbit/s · 117 KB MP3
32-Kusiwe Na Kudhuriana Wala Kulipiza Dhara
0:33 · 16 Kbit/s · 65 KB MP3
33-Jukumu La Ushahidi Liko Kwa Yule Anayedai Na Kula Kiapo Kunamuwajibikia Yule Anayekanusha
0:47 · 16 Kbit/s · 92 KB MP3
34-Atakayeona Munkari Aondoe Kwa Mkono Wake
0:38 · 16 Kbit/s · 74 KB MP3
35-Msihusudiane Msizidishiane Bei Msibughudhiane
1:16 · 16 Kbit/s · 148 KB MP3
36-Atakayemuondoshea Muumini Dhiki Za Dunia Allaah Atamuondoshea Dhiki Siku Ya Qiyaamah
1:44 · 16 Kbit/s · 204 KB MP3
37-Hakika Allaah Kaandika Hasanaat Na Maovu
1:25 · 16 Kbit/s · 166 KB MP3
38-Atakayemfanyia Uaduia Kipenzi Changu Ninatangaza Vita Dhidi Yake
1:26 · 16 Kbit/s · 168 KB MP3
39-Allaah Amesamehe Kwa Ajili Yangu Umma Wangu Kukosea Na Kusahau
0:36 · 16 Kbit/s · 71 KB MP3
40-Kuwa Duniani Kama Vile Mgeni Au Mpita Njia
0:55 · 16 Kbit/s · 108 KB MP3
41-Hatoamini Mmoja Wenu Mpaka Matamanio Yake Yatakapomili Na Yale Niliyokuja Nayo
0:40 · 16 Kbit/s · 78 KB MP3
42-Ee Bin Aadam! Madamu Utaniomba Na Kutaraji Kwangu Nitakughufuria
1:12 · 16 Kbit/s · 141 KB MP3