home pageAlhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
Andromeda: home page
search Alhidaaya.com-Sikiliza Qur'aan
quraan /
Andromeda: Al-Husayniy Al-Azaaziy (Ya Kujifunza)
058 Al-Mujaadilah
23:40 · 128 Kbit/s · 21.66 MB MP3
059 Al-Hashr
20:50 · 128 Kbit/s · 19.07 MB MP3
060 Al-Mumtahinah
17:12 · 128 Kbit/s · 15.74 MB MP3
061 Asw-Swaff
10:26 · 128 Kbit/s · 9.55 MB MP3
062 Al-Jumu'ah
8:08 · 128 Kbit/s · 7.45 MB MP3
063 Al-Munaafiquwn
10:40 · 128 Kbit/s · 9.76 MB MP3
064 At-Taghaabun
11:46 · 128 Kbit/s · 10.77 MB MP3
065 Atw-Twalaaq
14:46 · 128 Kbit/s · 13.52 MB MP3
066 At-Tahriym
12:59 · 128 Kbit/s · 11.89 MB MP3
067 Al-Mulk
18:05 · 128 Kbit/s · 16.56 MB MP3
068 Al-Qalam
17:00 · 128 Kbit/s · 15.57 MB MP3
069 Al-Haaqqah
14:32 · 128 Kbit/s · 13.3 MB MP3
070 Al-Ma'aarij
11:52 · 128 Kbit/s · 10.86 MB MP3
071 Nuwh
11:44 · 128 Kbit/s · 10.75 MB MP3
072 Al-Jinn
14:35 · 128 Kbit/s · 13.36 MB MP3
073 Al-Muzzammil
10:29 · 128 Kbit/s · 9.6 MB MP3
074 Al-Muddaththir
12:16 · 128 Kbit/s · 11.23 MB MP3
075 Al-Qiyaamah
8:07 · 128 Kbit/s · 7.43 MB MP3
076 Al-Insaan
12:44 · 128 Kbit/s · 11.65 MB MP3
077 Al-Mursalaat
10:24 · 128 Kbit/s · 9.52 MB MP3
078 An-Nabai
10:42 · 128 Kbit/s · 9.8 MB MP3
079 An-Naazi'aat
9:35 · 128 Kbit/s · 8.77 MB MP3
080 'Abasa
7:30 · 128 Kbit/s · 6.87 MB MP3
081 At-Takwiyr
5:38 · 128 Kbit/s · 5.16 MB MP3
082 Al-Infitwaar
4:30 · 128 Kbit/s · 4.12 MB MP3
083 Al-Mutwafifiyn
10:31 · 128 Kbit/s · 9.62 MB MP3
084 Al-Inshiqaaq
6:16 · 128 Kbit/s · 5.73 MB MP3
085 Al-Buruwj
6:24 · 128 Kbit/s · 5.86 MB MP3
086 Atw-Twaariq
3:38 · 128 Kbit/s · 3.33 MB MP3
087 Al-A'laa
4:07 · 128 Kbit/s · 3.77 MB MP3
088 Al-Ghaashiyah
5:05 · 128 Kbit/s · 4.65 MB MP3
089 Al-Fajr
7:39 · 128 Kbit/s · 7 MB MP3
090 Al-Balad
4:15 · 128 Kbit/s · 3.9 MB MP3
091 Ash-Shams
3:18 · 128 Kbit/s · 3.02 MB MP3
092 Al-Layl
4:03 · 128 Kbit/s · 3.7 MB MP3
093 Adhw-Dhwuhaa
2:15 · 128 Kbit/s · 2.06 MB MP3
094 Al-Inshiraah
1:26 · 128 Kbit/s · 1.31 MB MP3
095 At-Tiyn
2:01 · 128 Kbit/s · 1.84 MB MP3
096 Al-'Alaq
3:36 · 128 Kbit/s · 3.3 MB MP3
097 Al-Qadr
1:35 · 128 Kbit/s · 1.45 MB MP3
098 Al-Bayyinah
5:04 · 128 Kbit/s · 4.64 MB MP3
099 Az-Zilzalah
2:05 · 128 Kbit/s · 1.91 MB MP3
100 Al-'Aadiyaat
2:24 · 128 Kbit/s · 2.2 MB MP3
101 Al-Qari'ah
2:03 · 128 Kbit/s · 1.88 MB MP3
102 At-Takaathur
1:44 · 128 Kbit/s · 1.59 MB MP3
103 Al-'Aswr
0:52 · 128 Kbit/s · 814 KB MP3
104 Al-Humazah
1:47 · 128 Kbit/s · 1.63 MB MP3
105 Al-Fiyl
1:20 · 128 Kbit/s · 1.23 MB MP3
106 Quraysh
1:12 · 128 Kbit/s · 1.1 MB MP3
107 Al-Maa'uwn
1:35 · 128 Kbit/s · 1.45 MB MP3
108 Al-Kawthar
0:44 · 128 Kbit/s · 690 KB MP3
109 Al-Kaafiruwn
1:34 · 128 Kbit/s · 1.44 MB MP3
110 An-Naswr
1:07 · 128 Kbit/s · 1.03 MB MP3
111 Al-Masad
1:18 · 128 Kbit/s · 1.19 MB MP3
112 Al-Ikhlaasw
0:44 · 128 Kbit/s · 693 KB MP3
113 Al-Falaq
1:07 · 128 Kbit/s · 1.02 MB MP3
114 An-Naas
1:13 · 128 Kbit/s · 1.11 MB MP3