Alhidaaya logo

Pesa ulizonazo mkononi
Pesa zilizoko benki
Thamani ya Dhahabu
Kodi ya Nyumba
Jumla ya hisa (shares)
Mali Nyinginezo

Kokota (Jumlisha) Zakaah
Kiwango Cha Zakaah Inayokupasa Ulipe

Tanbihi: