Imaam Ibn Taymiyyah: Ladha Ya Elimu

 
Ladha Ya 'Ilmu
 
Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah (Rahimahu Allaah)
 
 
 
Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah (Rahimahu Allaah) amesema:
 
"Na hakuna shaka kuwa ladha ya 'Ilmu (elimu ya shariy'ah) ni ladha kuu kuliko zote. Na ni ladha inayobaki baada ya mauti, na yenye kunufaisha Aakhirah, ni ladha ya 'Ilmu kwa Allaah na matendo kwake na iymaan kwake."
 
 
[Majmuw' Al-Fataawa,  mj. 14, uk. 162]
 
 
Share