Kauli Za Salaf: Bid’ah-Makundi

Imaam Al-Albaaniy - Dalili Elfu Hazimtoshi Mtu Wa Matamanio na Bid'ah
Imaam Al-Albaaniy - Ijue Sunnah, Utaijua Bid’ah
Imaam Al-Albaaniy: Bali Atakuadhibu Kwa Kwenda Kinyume Na Sunnah
Imaam Ibn 'Uthyamiyn: Maana Ya Kuwahama Watu Wa Bid’ah
Imaam Ibn Al-Qayyim - Usiwafanye Watu Wa Bid'ah Kuwa Mashahidi Wa Jambo
Imaam Ibn Al-Qayyim: Tofauti Ya Moyo Wa Mtu Wa Sunnah Na Wa Mtu Wa Bid’ah
Imaam Ibn Baaz: Makosa Yaliyoenea Kwenye Ndimi Za Watu - 02 - Kauli "Kwa Haki Ya Muhammad"
Imaam Ibn Kathiyr: Kama Bid’ah Ni Khayr Wangetutangulia Maswahaba
Imaam Ibn Rajab: Kwanini Watu Wa Bid’ah Wanaitwa Ahlul-Ahwaa (Watu Wa Matamanio)
Imaam Ibn Rajab: Yaliyoanzishwa Bila Kuweko Katika Shariy’ah Ni Bid’ah
Imaam Ibn Taymiyyah: Anayepinga Nuru Ya Sunnah, Atatumbukia Katika Viza Vya Bid’ah
Imaam Maalik: Usioe Wala Kumuozesha Mubtadi’
Imaam Muqbil Al-Waadi’iyy: Hakuna Anayehujumu Ahlus-Sunnah Ispokuwa Anaporomoka Tu!
Imaam Qataadah: Ahlul-Baatwil Wanakhitilafiana Lakini Wanaungana Kuwafanyia Uadui Ahlul-Haqq
Imaam Sufyaan Ath-Thawriy: Ibliys Anaipenda Bi’dah Zaidi Kulikoni Maasi
Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah - Bid'ah Imefungamanishwa Na Mfarakano Na Sunnah Imefungamanishwa Na Jamaa'ah
Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah - Makhawaarij Wanawabughudhi Waislamu, Wanawastarehesha Makafiri
Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah - Watu Wa Bid'ah Ni Waovu Kuliko Watu Wa Maasi
Shaykh Fawzaan - Utamjuaje Mtu Wa Matamanio (Bid'ah)?
Shaykh Muqbil Al-Waadi'iy - Hizbiy Akitaka Mjadala Mpuuze
Shaykh Muqbil Bin Haadiy: Uhizbi Utakufa Na Sunnah Ya Rasuli wa Allaah Itabakia Safi
Shaykh Swaalih Al-Fawzaan - Bid'ah Inamweka Mtu Mbali Na Allaah