Kauli Za Salaf: Bid’ah-Makundi

Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah - Makhawaarij Wanawabughudhi Waislamu, Wanawastarehesha Makafiri
Imaam Ibn Baaz: Makosa Yaliyoenea Kwenye Ndimi Za Watu - 02 - Kauli "Kwa Haki Ya Muhammad"
Imaam Al-Albaaniy - Dalili Elfu Hazimtoshi Mtu Wa Matamanio na Bid'ah
Imaam Ibn Al-Qayyim - Usiwafanye Watu Wa Bid'ah Kuwa Mashahidi Wa Jambo
Imaam Ibn Al-Qayyim: Tofauti Ya Moyo Wa Mtu Wa Sunnah Na Wa Mtu Wa Bid’ah
Imaam Ibn Rajab: Kwanini Watu Wa Bid’ah Wanaitwa Ahlul-Ahwaa (Watu Wa Matamanio)
Imaam Muqbil Al-Waadi’iyy: Hakuna Anayehujumu Ahlus-Sunnah Isipokuwa Anaporomoka Tu!
Imaam Qataadah: Ahlul-Baatwil Wanakhitilafiana Lakini Wanaungana Kuwafanyia Uadui Ahlul-Haqq
Imaam Ibn 'Uthyamiyn: Maana Ya Kuwahama Watu Wa Bid’ah
Imaam Ibn Taymiyyah: Bid’ah Ya Kwanza Ya Khawaarij Ni Ufahamu Wao Mbaya Wa Qur-aan
Imaam Ash-Shaatwibiy: Bid’ah Itakapokithiri, Wajinga Wataona Ni Jambo La Haki
Imaam Ibn 'Awn: Haanzishi Mtu Bid’ah Isipokuwa Allaah Ataondosha Moyoni Mwake Hayaa
Imaam Maalik: Anayetukana Maswahaba Hana Fungu Katika Uislamu
Imaam Maalik: Usioe Wala Kumuozesha Mubtadi’ (Mzushi)
Shaykh Muqbil Al-Waadi'iy - Hizbiy Akitaka Mjadala Mpuuze
Shaykh Swaalih Al-Fawzaan - Bid'ah Inamweka Mtu Mbali Na Allaah
Imaam Ibn Kathiyr: Kama Bid’ah Ni Khayr Wangetutangulia Maswahaba
Imaam Ibn Rajab: Yaliyoanzishwa Bila Kuweko Katika Shariy’ah Ni Bid’ah
Imaam Al-Albaaniy - Ijue Sunnah, Utaijua Bid’ah
Imaam Sufyaan Ath-Thawriy: Ibliys Anaipenda Bi’dah Zaidi Kuliko Maasi
Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah - Bid'ah Imefungamanishwa Na Mfarakano Na Sunnah Imefungamanishwa Na Jamaa'ah
Imaam Mujaahid: Kufuata Njia Nyenginezo Zisizokuwa Za Sunnah; Ni Bid’ah
Imaam Ibn Taymiyyah: Kuwaiga Makafiri Katika Sherehe Zao Ni Kufurahi Iymaan Na Matendo Yao
Imaam Ibn Al-Qayyim: Kuwapongeza Makafiri Katika Sherehe Zao Ni Haraam
Imaam Al-Albaaniy: Bali Atakuadhibu Kwa Kwenda Kinyume Na Sunnah
Imaam Ibn Rajab: Haikuthibiti Mwezi Wa Rajab Kuwa Ni Mahsusi Kwa Ajili Ya Kutoka Zakaah
Imaam Ibn Hajar: Hakuna ‘Ibaadah Yoyote Iliyothibiti Kutendwa Katika Mwezi Wa Rajab
Imaam Ibn Rajab: Hakuna Dalili Kuzaliwa Kwa Nabiy Au Kupewa Unabiy Katika Mwezi Wa Rajab
Imaam Ibn Al-Qayyim: Hakuna 'Ibaadah Maalumu Inayofungamana Na Mwezi Wa Rajab Wala Tukio La Israa Wal Mi'raaj
Ibn Nuhaas:Kusherehekea Yaliyo Bid’ah Ni Upotezaji Wa Nguvu Na Mali

Pages