Kauli Za Salaf: ‘Ibaadah

Imaam Ibn Baaz: Mwenye Swawm Ni Muhimu Asiache Suhuwr (Daku)
Imaam Ibn Rajab: Kuomba Al-‘Afwu Kwa Allaah Laylatul-Qadr Na Kusameheana
Abuu Bakr Al-Warraaq Al-Balkhiy: Rajab Kupandikiza Mbegu Sha'baan Kutilia Maji Ramadhwaan Kuchuma Matunda
Ibn Rajab: Swiyaam Ni Miongoni Mwa Subira Na Thawabu Zake Hazina Hesabu
Imaam Bin Baaz: Nasiha Kwa Waislamu Kupokea Ramadhwaan Kwa Tawbah Ya Kweli Na Kujifunza ‘Ilmu Ya Dini Yao.
Imaam Ibn 'Uthaymiyn - Hikmah Ya Istighfaar Baada Ya Swalaah
Imaam Ibn 'Uthaymiyn - Mtake Msaada Allaah Katika Kila Kitu
Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Fadhila Za Mwezi Wa Sha’baan - Nabiy (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) Alikuwa Akifunga Zaidi
Imaam Ibn Al-Qayyim: Ingekuwa Laylatul-Qadr Unapatikana Mwaka Mzima
Imaam Ibn Al-Qayyim: Kuhusisha Siku Au Mahali Kwa ‘Ibaadah Bila Ya Dalili
Imaam Ibn Baaz: Usiku Wa Laylatul-Qadr Hubadilika Kila Mwaka
Imaam Ibn Hajar: Sababu Za Utukufu Wa Masiku Kumi Ya Dhul-Hijjah
Imaam Ibn Rajab: Hikmah Ya Kukithirisha Kufunga Swiyaam Katika Sha’baan
Imaam Ibn Rajab: Ramadhwaan Inaaga Chukua Fursa Masiku Yaliyobakia Kutenda Mazuri
Imaam Ibn Rajab: Vipi Muumin Yasimtoke Machozi Kwa Kuondoka Ramadhwaan ?
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Chukua Fursa Kutenda Mema Masiku Kumi Dhul-Hijjah
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Nasiha Kwa Maimaam Wa Miskiti Waswalishe Kwa Utulivu Qiyaamul-Layl
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Ramadhwaan Ni Katika Neema Za Allaah Kwa Waja Wake
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Sharh Thawabu Za Kumfuturisha Mwenye Swawm
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Swalaah Ya Usiku Inakinga Fitnah
Shaykh 'Abdul-Muhsin Al-‘Abbaad: Adabu Za Sha’baan – Kufunga Siku Nyingi Si Kukamilisha.
Shaykh 'Abdul-Muhsin Al-‘Abbaad: Adabu Za Sha’baan – Si Sunnah Kufunga Swiyaam Mwezi Mzima
Shaykh Fawzaan - Alama Za Kukubaliwa (Matendo) Katika Ramadhwaan
Shaykh Fawzaan - Uhakika Wa Swawm
Shaykh ‘Abdur-Razzaaq bin ‘Abdil-Muhsin Al-Badr: Kukaribisha Ramadhwaan Si Kwa Burudani Bali Kwa Kujiandaa Na ‘Ibaadah