Kauli Za Salaf:Taqwa-Ikhlaasw

Abuu Bakr Atw-Twartuwshiy: Baina Ya Mambo Ya Kidunia Na Ya Aakhirah; Chagua Ya Aakhirah Utapata Yote Mawili
Imaam Ahmad Bin Hanbal Alivyopambana Na Ibliys Katika Sakaraatul-Mawt!
Imaam Ahmad Bin Hanbal: Asw-Swidq Na Ikhlaasw Ndio Inayonyanyua Watu
Imaam Al-Albaaniy: Makosa Yaliyoenea Kwenye Ndimi Za Watu - 04 - Kujiita "Al-Haji" Fulani
Imaam As-Sa’dy: Miongoni Mwa Alama Za Kumkhofu Allaah (Subhaanahu wa Ta'aalaa)
Imaam Ibn 'Uthaymiyn - Ghadhabu Yenye Kuhimidiwa (Kushukuriwa)
Imaam Ibn 'Uthaymiyn - Hatukuja Hapa Kuishi Kama Wanyama
Imaam Ibn 'Uthaymiyn - Mioyo Ina Hali Za Ajabu
Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Thamani Ya Dunia
Imaam Ibn Al-Jawziy: Mjinga Anatambulika Kwa Mambo Sita
Imaam Ibn Al-Qayyim: Kuamini Qadar Kunaondosha Masongo Ya Moyo Na Huzuni
Imaam Ibn Al-Qayyim: Kuhusu Laa Hawlaa Walaa Quwwata Illa BiLLaah
Imaam Ibn Baaz - Miongoni Mwa Misemo Yenye Kukatazwa (1)
Imaam Ibn Baaz - Walioghafilika
Imaam Ibn Baaz: Makosa Yaliyoenea Kwenye Ndimi Za Watu - 03 - Kauli "Utiifu (Uzalendo) Ni Kwa Ajili Ya Nchi"
Imaam Ibn Taymiyyah: Muislamu Mkweli Hufunguliwa Nuru Ya Hidaaya Na Allaah
Imaam Ibn Taymiyyah: Niyyah Ya Kwanufaisha Watu Ni Kupata Daraja Ya Al-Abraar Na Al-Akhyaar
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Kufuzu Kwa Hakika Ni Kuwekwa Mbali Na Moto Na Kuingia Jannah
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Waarabu Hawatofanikiwa Kuirejesha Ardhi Ya Palestina Kwa Uarabu Bali Kwa Uislamu
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Waarabu Hawatofanikiwa Kuwaondosha Mayahudi Hadi Watekeleze Uislamu Katika Nafsi Zao
Imaam Sufyaan Bin Ath-Thawriy: Nasaha Muhimu
Salamah bin Diynaar: Mambo Mawili Utakapoyatenda Utapata Khayr Ya Dunia Na Aakhirah
Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah - Nani Mwenye Akili?
Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah - Ukiwa Hupati Utamu Wa Iymaan, Omba Maghfirah
Shaykh Fawzaan - Hatutafuti Radhi Za Watu, Tunatafuta Radhi Za Allaah
Shaykh Fawzaan - Umejiandaaje?