Maswali Ya Swawm Za Sunnah

Swawm Ya Nabii Daawuud, Akishindwa Kutimiza Siku Nyingine? Anaweza Kufunga Siku Nyinginezo Pasi Jumatatu Na Alkhamiys?
Ufafanuzi Wa Thawabu Za Sita Kama Kufunga Mwaka Mzima
Swawm (Funga) Ya Jumamosi Inapoangukia Siku Ya 'Arafah Au 'Aashuraa Inafaa?
Swawm Ya Nabiy Daawuwd Ukianza Kufunga Lazima Uendelee Haifai Kuacha?
Kufunga Swawm Za Sunnah Mwezi Wa Rajab Ambazo Ana Mazoea Nazo Kuzifunga Kama Jumatatu Na Alkhamiys.
Swawm Katika Mwezi Wa Rajab - Kufunga Mwezi Mzima Au Siku Maalumu Ni Sunnah?
Imefika Mchana Akaamua Kufunga Sunnah Bila Kuweka Niyyah Kabla, Inasihi?
Anaweza Kufunga Swawm Za Sunnah Katika Mwezi Wa Shawwaal?
Kutia Niyyah Swiyaam Za Sitta Shawwaal Na Swiyaam Za Ayyaamul-Biydhw Inajuzu?
Ikiwa Deni La Ramadhwaan Ni Zaidi Ya Mwezi Afunge Zipi Kwanza? Deni Au Sita Shawwaal?
Kufunga Ijumaa Na Jumamosi Katika Sita Ya Shawwaal Yafaa
Inafaa Kutia Niyyah Mbili Za Kulipa Deni La Ramadhwaan Na Sita Shawwaal?
Kulipa Deni Kwanza Au Kufunga Sita Shawwaal
Inafaa Kulipa Deni La Ramadhwaan Kwa Kuchanganya Niyyah Kufunga Swawm Za Naawafil (Sunnah) Kama Dhul-Hijjah?
Kauli Za 'Ulamaa Kuhusu Hadiyth Za Mama Wa Waumini Zinazohusiana na Swiyaam Za Siku 9 Dhul-Hijjah
Inafaa Kufunga (Swawm) Siku Zote 9 Za Dhul-Hijjah?
Swawm Ya 'Arafah Ipi Sahihi Kufunga Kwa Kuwafuata Hujaji Au Kufuata Nchi Uliyoko
Nini Sababu Ya Kufunga 'Arafah
Haifai Kufunga (Swawm) Ayyamut-Tashriyq (Masiku ya 11-13 Dhul-Hijjah)
Kufunga Swawm Za Sunnah Kuanzia Ijumaa Inafaa?
Hukmu Ya Swawm Ijumaa Ikiwa Ni Siku Ya 'Arafah Au 'Aashuraa