Maswali Ya Swawm Za Sunnah

Swawm Ya Nabii Daawuud, Akishindwa Kutimiza Siku Nyingine? Anaweza Kufunga Siku Nyinginezo Pasi Jumatatu Na Alkhamiys?
Swawm Ya Nabii Daawuud Ukianza Kufunga Lazima Uendelee Haifai Kuacha?
Nini Tofauti Ya Qiyaamul-Layl Na Swalaah Ya Taraawiyh?
Ikiwa Deni La Ramadhwaan Ni Zaidi Ya Mwezi Afunge Zipi Kwanza? Deni Au Sita Shawwaal?
Inafaa Kutia Niyyah Mbili Ya Kulipa Swawm Na Sita Shawwaal?
Kufunga Swawm Za Sunnah Kuanzia Ijumaa Inafaa?
Imefika Mchana Akaamua Kufunga Sunnah Bila Kuweka Niyah Kabla, Inasihi?
Inafaa Kulipa Deni La Ramadhaan Kwa Kuchanganya Niyah Kufunga Swawm Za Naawafil (Sunnah) Kama Dhul-Hijjah?
Inafaa Kufunga Siku Zote 9 Za Dhul-Hijjah?
Kauli Za Wanachuoni Kuhusu Hadiyth Za Mama Wa Waumini Zinazohusiana na Swawm Za Siku 9 Dhul-Hijjah
Nini Sababu Ya Kufunga 'Arafah
Haifai Kufunga Swawm Ayyamut-Tashriyq (Masiku ya 11-13 Dhul-Hijjah)
Swawm Ya Arafah Ipi Sahihi Kufunga Kwa Kuwafuata Hujaji Au Kufuata Nchi Uliyoko
Hukmu Ya Kufunga Ijumaa Ikiwa Ni Siku Ya 'Arafah Au 'Aashuraa
Kufunga Jumamosi Inapoangukia Siku Ya 'Arafah Au 'Aashuraa
Swawm Katika Mwezi Wa Rajab - Kufunga Mwezi Mzima Au Siku Maalumu Ni Sunnah?
Kufunga Swawm Za Sunnah Mwezi Wa Rajab Ambazo Ana Mazoea Nazo Kuzifunga Kama Jumatatu Na Alkhamiys.
Kufunga Ijumaa Na Jumamosi Katika Sita Ya Shawwaal Yafaa
Kulipa Deni Kwanza Au Kufunga Sita Shawwaal
Anaweza Kufunga Swawm Za Sunnah Katika Mwezi Wa Shawwaal?
Ufafanuzi Wa Thawabu Za Sita Kama Kufunga Mwaka Mzima
Kutia Niyyah Swiyaam Za Sitta Shawwaal Na Swiyaam Za Ayyaamul-Biydhw Inajuzu?