Wadhakkir: Hadiyth

Wadhakkir: Watu Waovu Kabisa Wanaofanya Makaburi Kuwa Mahali Pa ‘ibaadah
Wadhakkir: Hadiyth: Ikiingia Ramadhwaan, Milango Ya Jannah Hufunguliwa, Milango Ya Moto Hufungwa
Wadhakkir: Hadiyth: Atakayefunga Ramadhwaan Kwa Iymaan Na Kutaraji Malipo Ataghufuriwa Madhambi Yake Yaliyotangulia
Wadhakkir: Hadiyth: Kuleni Daku Kwani Kuna Barakah Katika Daku
Wadhakkir: Hadiyth: Swiyaam Ni Ngao Dhidi Ya Moto, Kama Ngao Ya Mmoja Wenu Katika Mapigano
Wadhakkir: Hadiyth: Asiyeacha Kusema Uongo Na Vitendo Vibaya Basi Ajue Kuwa Allaah Hana Haja Na Swawm Yake Katika Kuacha Chakula Chake Na Kinywaji Chake
Wadhakkir: Hadiyth: Peponi Kuna Milango Minane Mmojawapo Uitwao Rayyaan, Hawauingii Isipokuwa Asw-swaaimuwn (Wafungaji).
Wadhakkir: Hadiyth: Rasuli Wa Allaah (Swalla Allaahu 'alayhi Wa Aalihi Wa Sallam) Alikuwa Hatoki Kwenda Kuswali Swalaah Ya ‘iyd Ila Baada Ya Kula Tend Na Akila Kwa Hesabu Ya Witr.
Wadhakkir: Hadiyth: Swalaah Iliyo Bora Kabisa Baada Ya Fardhi Ni Swalaah Ya Usiku.
Wadhakkir: Hadiyth: Fadhila Ya Swalah Ya Alfajiri Na 'Ishaa
Wadhakkir: Hadiyth: Neema Mbili Watu Walizozipoteza Ni Afya Na Wakati
Wadhakkir: Hadiyth: Kujifananisha Na Makafiri.
Wadhakkir: Hadiyth: Enyi Watu Tubieni Na Ombeni Maghfirah Kwa Allaah Kwani Mimi Natubia Mara Mia Kwa Siku
Wadhakkir: Atakayeapa Pasi Na Allaah, Atakuwa Amekufuru Au Amemeshirikisha Allaah
Wadhakkir: Aliyeweka Nadhiri Kumtii Allaah Atimizie, Lakini Aliyeweka Nadhiri Kumuasi Allaah Asimtii
Wadhakkir: Dirham Ya Ribaa Ni Mbaya Zaidi Kuliko Kuzini Mara Thelathini Na Sita
Wadhakkir: Ukaribu Wa Jannah Na Moto.
Wadhakkir: Yaliyozunguka Moto Na Pepo.
Wadhakkir: Umuhimu Wa Qiyaamul-Layl Ramadhwaan.
Wadhakkir: 'Umrah Katika Ramadhwaan Ni Sawa Na Thawabu Za Hajj.
Wadhakkir: Swawm Na Qur-aan Itakuombea Siku Ya Qiyaamah.
Wadhakkir: Du'aa Ya Laylatul-Qadr
Wadhakkir: Kubakia Msikitini Kwa Ajili Ya I'tikaaf.
Wadhakkir: Nabiy صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Ameamrisha Vijana Na Vikongwe Wakaswali 'Iyd Na Wanawake Wenye Hedhi Wajitenge Katika Muswallaa.
Wadhakkir: Msitukane Maswahaba Wangu Kwani Ninaapa Kwa Yule Ambaye Nafsi Yangu...
Wadhakkir: Muislamu Ni Yule Anayewaekea Amani Waislamu Kwa Ulimi Na Mkono Wake Na Mhamaji Ni Anayeacha Aliyoyakataza Allaah
Wadhakkir: Allaah Amesema: Toa (Mali Katika Njia Ya Allaah) Ee Mwana Aadam, Nami Nitakupa
Wadhakkir: Hadiyth: Siku Kumi Bora Kabisa Za Allaah Ambazo 'Amali Zake Zinapendwa Mno Na Allaah Kuliko Kwenda Vitani
Wadhakkir: Hadiyth: Swawm Ya 'Arafah Inafuta Madhambi Ya Mwaka Ulopita Na Wa Baada Yake.
Wadhakkir: Ghuslu Siku Ya Ijumaa Ni Wajibu Kwa Kila Muislamu Aliyebaleghe.

Pages