Wadhakkir: Hadiyth

Wadhakkir: Hadiyth: Kujifananisha Na Makafiri.
Wadhakkir: Atakayeapa Pasi Na Allaah, Atakuwa Amekufuru Au Amemeshirikisha Allaah
Wadhakkir: Dirham Ya Ribaa Ni Mbaya Zaidi Kuliko Kuzini Mara Thelathini Na Sita
Wadhakkir: Umuhimu Wa Qiyaamul-Layl Ramadhwaan.
Wadhakkir: 'Umrah Katika Ramadhwaan Ni Sawa Na Thawabu Za Hajj.
Wadhakkir: Swawm Na Qur-aan Itakuombea Siku Ya Qiyaamah.
Wadhakkir: Du'aa Ya Laylatul-Qadr
Wadhakkir: Kubakia Msikitini Kwa Ajili Ya I'tikaaf.
Wadhakkir: Msitukane Maswahaba Wangu Kwani Ninaapa Kwa Yule Ambaye Nafsi Yangu...
Wadhakkir: Muislamu Ni Yule Anayewaekea Amani Waislamu Kwa Ulimi Na Mkono Wake Na Mhamaji Ni Anayeacha Aliyoyakataza Allaah
Wadhakkir: Allaah Amesema: Toa (Mali Katika Njia Ya Allaah) Ee Mwana Aadam, Nami Nitakupa
Wadhakkir: Ghuslu Siku Ya Ijumaa Ni Wajibu Kwa Kila Muislamu Aliyebaleghe.
Wadhakkir: Swalah Ya Jamaa Ni Bora Kuliko Swalah Ya Pekee Kwa Daraja Ishirini Na Saba.
Wadhakkir: Du'aa Ya Mwenye Swawm Hutakabaliwa.
Wadhakkir: Kufuturisha Mtu Mwenye Swawm Utapata Thawabu Zake.
Wadhakkir: Kuharakiza Kufungulia Swawm.
Wadhakkir: Ameniusia Rafiki Yangu Swalla Allahu ‘alayhi Wa Sallam Kufunga Siku Tatu Kila Mwezi, Kuswali Rakaa Mbili Dhuhaa Na Witr.
Wadhakkir: Kuswali Jamaa 'Ishaa Na Alfajiri Ni Kama Kufanya 'Ibaadah Usiku Kucha.
Wadhakkir: Dini Ni Nasiha
Wadhakkir: Kumswalia Nabiy Swalla Allaahu 'alayhi Wa Sallam Popote Ulipo Kunamfikia.
Wadhakkir: Sijaacha Jambo Lolote Litakalokukurubisheni Na Jannah Ila Nimekuamrisheni Na Sijaacha Lolote La Kukuepusheni Na Moto Ila Nimekukatazeni
Wadhakkir: Watengenezaji Picha Wataabidhibiwa Motoni.
Wadhakkir: Hadiyth: Imani Na Mapenzi Ya Nduguyo.
Wadhakkir: Muumini Kwa Muumini Ni Mfano Wa Jengo.
Wadhakkir: Pendekezo La Kukithirisha Swiyaam Mwezi Wa Sha’baan.
Wadhakkir: Atakayefunga (swawm) Siku Moja Kwa Ajili Ya Allaah, Allaah Ataubaidisha Uso Wake Na Moto Masafa Ya Miaka Sabini)
Wadhakkir: Ikiingia Ramadhwaan, Milango Ya Jannah Hufunguliwa, Milango Ya Moto Hufungwa
Wadhakkir: Hadiyth: Kuleni Daku Kwani Kuna Barakah Katika Daku
Wadhakkir: Hadiyth: Atakayefunga Ramadhwaan Kwa Iymaan Na Kutaraji Malipo Ataghufuriwa Madhambi Yake Yaliyotangulia
Wadhakkir: Asiyeacha Kusema Uongo Na Vitendo Vibaya Basi Ajue Kuwa Allaah Hana Haja Na Swawm Yake Katika Kuacha Chakula Chake Na Kinywaji Chake

Pages