Maswali Ya Nikaah - Talaka - Eda

Anataka Talaka Kwa Mumewe Ili Aolewe Na Mimi
Kumposa Mwanamke Katika Eda
Mume Anataka Kunipa Talaka Kwa Sababu Siwezi Kumlea Mtoto Wa Mke Wake
Talaka Kwa Mume Kurejea Matendo Maovu
Uhakikisho Wa Kusihi Ndoa (Talaka Mume Kurejea Kutenda Matendo Maovu)
Mume Hajulikani Kama Kazama Baharini Au Yuhai, Je Mke Akae Eda?
Mke Aliyetelekezwa Na Mumewe Kwa Miaka 17 Ana Eda?
Akienda Kazini ndio talaka Yake – Mume Hamhudumii yeye wala watoto wake Afanyeje?
Talaka Inayotolewa Kwa Njia Ya Simu Inapita?
Talaka Hii Sijafahamu Kama Ni Moja Au Ni Tatu
Mume Hakufuata Taratibu Za Talaka
Tafsiri ya Aayah Mbili Za Mwanzo Za Suratut Twalaaq Kuhusu Talaka
Nimempa Talaka Mke, Ananidai Niuze nyumba Na Shamba Ili Apewe Kiwango Kikubwa Cha Mata'aa (Kitoka Nyumba)
Mume Kaniingilia Wakati wa Eda – Hatimizi Sheria Za Kunihudumia??
Ameoa Kisha Ameacha Kwa Vile Mke Hana Maadili – Anataka Kumrudia Mkewe Lakini Mama Hayuko Radhi
Mama Anataka Talaka, Baba Hataki Kutoa Hadi Waweko Kaka Zake, Ni Lazima Kuweko Shahidi Ili Itolewe Talaka?
Mume Ana Tabia Mbaya Alipomkataza Kamtajia Talaka, Naye Ameandika Na Kutamka Talaka, Je Nimeachika?
Nini Maana Ya Talaka Ya Ilaa Vipi Inatolewa?
Mkwe Mchawi, Mke Si Muaminifu, Nilimpa Talaka Lakini Amekwenda Mahakamani, Nifanyeje?
Mume Amenikasirikia Kupanda Gari La Mtu Hataki Nirudi Nyumbani Anataka Talaka, Je Ni Haki?
Nilihama Nyumba Ya Mume Wangu Nikiwa Na Mimba, Mume Hakunihudumia Hadi Nimezaa, Anataka Nirudi
Mume Kaahidi Kutoa Talaka (Tatu) Ikiwa Mke Alifanya Zinaa Kabla Au Baada Ya Kumuoa Naye Mke Amefanya Zinaa Lakini Ameficha
Mume Ana Ukimwi, Alimtoa Mke Katika Ukiristo, Mke Kajua Dini, Lakini Mume Kamkatisha Tamaa Kwa Kukosa Maadili Na Uaminifu
Ameolewa Na Mume Mwengine Bila Kupewa Talaka Na Mumewe – Talaka Imetolewa Na Viongozi Wa Taasisi – Nini Hukmu Yake?
Mume Amenitoa Katika Nyumba Sababu Kukataa Kulea Mtoto Aliyezaa Nje, Hanihudumi Lolote - Nikidai Talaka Je, Nitamdhulumu Mtoto?
Kitoka Nyumba Hupewa Mke Mkubwa Pindi Mume Anapooa Mke Wa Pili?
Amemshtaki Mahakamani Akamtisha Atamfanyia Kitendo Kibaya, Naye Akamshtaki, Sasa Miezi Sita Wametengana, Je, Talaka Imeshapita?
Mume Aliyemdhulumu Mtalaka Wake Haki Zake. Anasema Akiomba Toba Basi Atasamehewa Na Allaah. Je, Vipi Mke Atalipwa Haki Yake?
Mume Kamtamkia Mkewe Talaka Kisha Akataka Kumrejea Katika Eda, Mwanamke Anayo Haki Kukataa Kurudiana Na Mumewe?
Mume Anamfanyia Uchawi – Je Adai Talaka?

Pages