Maswali Ya Swaum - Hukmu Za Swawm

Wakristo Wanafunga Na Kuswali Pamoja Na Waislamu
Swawm Katika Nchi Za Baridi Zenye Nyakati Fupi.
Asiyekuwa Muislamu Kukualika Futari Inafaa Kuitikia Mwaliko?
Deni La Swawm Inafaa Mama Kumlipia? Swawm Inafaa Katika Hedhi?
Fatwa ya Mufti Kuruhusu Kutokufunga Ramadhaan Kulinganisha Mpira na Jihadi
Mwaliko Wa Futari Na Mtu Anayedanganya Ili Kupata Pesa Za Matumizi
Kufuturu Katika Mkahawa Unaouzwa Ulevi
Ufafanuzi Wa Swali La Kumlipia Mama Aliyefariki Deni Swawm
Ametia Niyyah Kufanya Ibada Zote Ramadhaan Lakini Ameshindwa Kwa Uzito. Nini Hukmu Yake?
Nilifunga Na Waliochelewa Kufunga Nikasafiri Kwa Wale Waliwahi Kufunga Nao Kwao Ni Siku Ya ‘Iyd, Je, Niendelee Kufunga?
Inajuzu Kufungua Hoteli (Mgahawa) Ramadhaan?
Kumkaribisha Mgeni Kinywaji Katika Ramadhaan
Amepata Hedhi Karibu Magharibi Je Alipe Swawm?
Mwenye Ugonjwa Wa Ukimwi Anaweza Kufunga Ramadhwaan?
Kustarehe Kwa Wanandoa Mwezi Wa Ramadhaan Wakiwa Safarini
Kufanya Kazi Ya Upishi Kwa Wasio Waislam Katika Ramadhaan
Ufafanuzi Wa Wakati Wa Mwisho Wa Kula Daku
Vipi Kutia Niyyah Ya 'Ibaadah Kama Swawm?
Hukmu Ya Swawm Kwa Wenye Kuishi Nchi Ambazo Swawm Ni Masaa Mengi Na Wale Wanaoishi Katika North Pole Na South Pole
Mjamzito Anatapika Swawm Yake Inafaa?
Kujipaka Vipodozi Wakati Wa Swawm
Nini Hukmu Ya Swawm Ya Mwenye Kunyonyesha?
Mwenye Deni La Swawm Ikiwa Ana Ugonjwa Wa Kuhitaji Kutumia Dawa Kwa Wakati Bila Kuacha, Afanyeje?
Kufunga Katika Safari Isiyokuwa Na Mashaka Na Kwa Muda Mfupi
Kafara Ya Kufunga Miezi Miwili Mfululuzo Itimizwe Vipi Na Mwanamke Mwenye Kupata Hedhi?
Akitoka Dar Kwenda Arusha Anaruhusiwa Asifunge
Hedhi Haikujitokeza Kikamilifu - Je Swawm Inafaa Siku Hiyo?
Swawm Kwa Mwenye Mimba Na Mwenye Kunyonyesha
Hukmu Ya Maamkizi Ya Ramadhwaan
Tunaambiwa Wanaofuata Mwezi Wa Kimataifa Wamekosea Na Walipe Swawm Je, Ni Sawa?

Pages