Maswali Ya Swalah - Swalah Ya Jamaa

Swalah Ya jamaa Inafaa Nyumbani?
Mavazi Ya Imaam Na Viungo Katika Kusujudu
Imaam Akiswalisha Haingii Katika Mihraab
Imaam Kutoa Khutbah Ya Ijumaa Bila Ya Kusimama Katika Mimbar
Inafaa Kuanzisha Swalah Ya Ijumaa Chuoni Badala Ya Msikitini Kwa Vile Khutbah Inatolewa Kwa Lugha Tusiyoifahamu?
Imaam Awasubiri Wanaofanya Uvivu Kuunga Safu Au Aanze Kuswalisha?
Mnasema Haifai Mtu Kupita Mbele Ya Mwenye Kuswali, Mbona Makkah Watu Wanapita Mbele Ya Wanaoswali?
Niendelee Kuswali Jamaa Na Msikiti Unaosomwa Qunuut Kila Siku Au Bora Niswali Pekee Yangu Nyumbani?
Wametofautiana Wakajenga Msikiti Mwengine Kando Yake Na Yote Inaswalisha Ijumaa, Je Msikiti Upi Unaopasa Kuswaliwa?
Kuswali Nyumbani Kuhofia Usalama Wako
Ikiwa Katokezea Mtu Kutaka Kuunga Jama’aa Naye Anaswali Swalaah Ya Sunnah Afanyeje?
Je Inafaa Kuswali Nyuma Ya Imaam Anayevuta Sigara?
Kufuata Swalah Ya Jamaa Bila Ya Kumuona Imaam
Kuunga Safu Baina Ya Nguzo
Khutba Ya Ijumaa Ikimpita Mtu Aswali Jamaa na Wengine?
Tashahhud Au Tahiyyaatu Nne Kwenye Swalaah Moja
Wanawake Kuswali Adhuhuri Nyumbani Kabla Ya Ijumaa Kuswaliwa
Kusalimia Watu Mikitini Wakati Wa Khutbah
Wanawake Wawili Wanaweza Kuswali Jama’ah? Vipi Iswalishwe? Wanaweza Kuswali Nyuma Ya Wanaume Wakiwa Shuleni?
Kuanzishwa Swafu Mpya Katika Swalah Kabla Kujaa Iliyo Ya Mbele – Nini Hukmu Yake?
Mwanamume Kuswali Fardhi Nyumbani Ikiwa Msikiti Uko Mbali
Fadhila Na Umuhimu Wa Swalah Ya Jamaa
Maamuuma Hawataki Kujaza Nafasi Katika Safu Za Swalaah
Kuanzisha Swalah Ya Jamaa'ah nyingine Ikiwa Umefika Na Swalah Ya Jamaa'ah Imeshamalizika Inafaa?
Kwenda Kuswali Msikiti Ulio Mbali Na Kuacha Wa Karibu Kwa Ajili Ya Kufuata Qiraa Kizuri Au Khutbah Bora Ya Ijumaa
Swalah Ya Taraawiyh Ni Sunnah Au Uzushi?
Kuswali Rakaa Nne Nne Tarawiyh Badala Ya Mbili Mbili Inafaa?
Sajdatut-Tilaawa Kwa Imaam Katika Swalah Ya Sirriyah
Sunnah Gani Za Kabla Na Baada ya Swalah Ya Ijumaa Zinapasa Kuswaliwa?
Vipi Aswali Tarawiyh Akiwa Safarini?

Pages