Maswali Ya Riba-Rushwa

Nimetuhumiwa Kuwa Mwizi Kwa Sababu Ya Kupokea Posho Kwa Kumpa Mtu Fursa Ya Kumuuzia Chakula Chake
Medical Insurance Halaal Au Haraam?
Nataka Kuchukua Mkopo Katika Shirika Nifanyalo Kazi Ila Wameniwekea Masharti Kutumia Gari Langu – Inafaa Kuchukua Mkopo Wao?
Kulipa Pesa Kila Mwezi Kwa Ajili Ya Bima Ya Uzima Inafaa?
Kupewa Gari Kazini Ambayo Imenunuliwa Kwa Mkopo Wa Riba – Kisha Analipia Kwa Installments Inayojumuisha Gharama Na Riba
Kuongeza Pesa Kwa Niaba Ya Riba Iiliyobaki Benki
Bima Ya Maisha (Life Insurance) Inaruhusiwa Katika Uislamu?
Wamesema Uongo Serikalini Kuwa Hawakuoana Wapate Pesa, Huku Wameoana Kikweli Je, Watoto Wao Ni Halali
Ribaa Inayotokana Na Kuwekeza Katika Saccos
Inafaa Kuchukua Mkopo Kutoka Benki Za Kiislamu?
Nikipokea Zaidi Ya Nilivyokopesha Itakuwa Ni Riba?
Kuwekeza Pesa Kwenye Hisa Ambayo Mkataba Wake Unasema Faida Unayopata Ni Ribaa
Mimi Ni Msimamizi Wa Kampuni Na Kila Ninapowapa Kazi Vibarua, Hunipa Posho Kama Shukurani, Ni Sawa Kupokea?
Kupokea Child Benefit Inafaa Na Ikiwa Analipa Tax Ya Serikali?
Amechukua Faida Katika Kumpatia Mteja Huduma, Je, Ni Riba?
Kununua Nyumba kwa Njia ya Ribaa
Je Bonus Accounts Ni Halali Au Riba?
Anajua Kuwa Ribaa Ni Haraam Lakini Anaweka Makusudi Pesa Banki Ili Aipate Hiyo Ribaa Kisha Aitolee Sadaka
Anauza Pesa Za Kigeni, Kampa Mteja Bei Ya Jana Iliyokuwa Juu Badala Ya Ya Leo Ambayo Iko Chini Ili Apate Ziada Yeye
Kutoa Rushwa Kwa Ajili Ya Kupata Nyumba Ya Serikali
Pesa Anazopewa Za Ukimbizi Zinafaa Ajenge Msikiti Au Atoe Sadaka Kwa Waislamu?
Nikilipa Deni La Benki Kabla Ya Muda Uliowekwa Itakuwa Bado Nimeingia Kwenye Ribaa?
Inafaa Kuongeza Bei Ya Bidhaa Kinyume Na Iliyowekwa Na Mwenyewe; Kwa Kuzidisha Bei Au Kupunguza?
Benki Inatoa Zawadi Kutokana Na Kiwango Cha Pesa Uloweka Badala Ya Fedha, Je, Ni Ribaa Pia?
Bima (Insurance) Inakubalika Katika Uislamu?
Kukopa Gari Benki Kwa Ribaa Ikiwa Hakuna Taasisi Za Kukopesha Waislam
Kurejesha Mkopo Wa Benki Bila Kulipa Ribaa
Anaweza Kughushi Ili Mkewe Apate Shahada Za Kumwezesha Kuendelea Na Masomo Ya Juu?
Kuna Uharamu Kufanya Biashara Na Benki Na Kama Upo Ni Nini Uharamu Wake?
Maduka Ya Nchi Za Kigeni Kutoa Mkopo Na Kupangia Muda Wa Kulipa, Wanaweka Kiwango Fulani Ziada -Je Ni Ribaa?

Pages