Maswali Ya Taqwa - Tazkiyyah

Ni Nadhiri Au Ahadi?
Amemuota Aliyefariki Anayemdai Kuwa Anawambia Atoe Sadaka Pesa Zake
Tajiri Anayetumia Pesa Kwa Kujionyesha
Du’aa Hukubaliwa Wakati Wa Kuolewa Au Wakati Mzazi Anapojifungua?
Ametubia Baada Ya Kuzini Na Mwanamke – Je, Kumsaidia Huyo Mwanamke Na Mzazi Wake Atakuwa Anaharibu Toba Yake?
Iweje Haifai Kusomewa Du'aa Na Mtu Na Hali Mtume (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam) Aliwaombea Watu Du'aa?
Toba Ya Mkimbizi Mwenye Kuishi Nchi Za Nje Kama Msomali Akiwa Ni Mtanzania
Inafaa Kutoa Pesa Msikitini Kwa Ajili Ya Kuwaombea Wazazi Waliofariki Du’aa?
Nilikuwa Muasi – Kisha Nimetubu – Namuomba Allaah Mume Mwema- Je Allaah Ataniitikia Du’aa Yangu?
Du’aa Za Masjidul Haraam Kuwaombea Maiti. Ni Tafauti Na Kukusanyika Na Kumuombea Du’aa Maiti?
Kusoma Nyiradi Kwa Sauti Kwa Ajili Ya Kuwafunza Watoto
Ghiybah Inaweza Kuwa Moyoni?
Ameombewa Du’aa Na Majirani Makafiri Wakati Wa Kukata Roho, Je Itaathiri Imani Yake?
Kiongozi Wetu Anataka Kujua Amali Zetu Za Kheri Tunazofanya Kila Wiki, Je, Ni Sawa Kumjulisha?
Vipi Wakimbizi Wajisafishe Na Uongo Wanaosema Serikalini?
Tawbah Ya Shirk Inakubaliwa? Na Vipi Kuomba?
Tawbah Ya Kweli Mtu Husamehewa Madhambi Yote
Nilipotoka Lakini Nimetubu Je Allah Atapokea Du'aa Zangu? Vipi Kumkwepa Shaytwaan?
Kurudia Makosa Kila Mara Tawbah Inafaa?
Kumfanyia Mzazi Aliyefariki Swadaqatun-Jaariyah Inakubalika? Thawabu Anapata Mzazi Au Mtoto?
Afanye Nini Ili Allaah Amsamehe Dhambi Na Aweze Kujikuribisha Kwake?
Kupata Elimu Kwa Kutumia Uongo
Inafaa Kumpa Asiye Mahram Zawadi?
Du’aa Gani Asome Ili Apasi Mtihani Darasani?
Du’aa Gani Asome Ili Apate Mume Wa Kheri?
Wasiwasi Wa Shaytwaan Unamfanya Afikirie Mambo Ya Kufru, Afanyeje?
Nina Dhiki Na Nina Woga Sana Nifanyeje?
Anawaza Mambo Machafu Na Anakhofu Mauti; Afanyeje?
Niliweka Nadhiri Lakini Nimesahau Nadhiri Yenyewe Vipi Niitimize?
Ikifika Wakati Wa Magharibi Anaona Dhiki – Asome Du’aa Gani Kuondosha Dhiki?

Pages