Kauli Za Salaf: Manhaj

Imaam Ahmad: Misingi Ya Sunnah Ni Kushikamana Na Sunnah Na Kuacha Bid’ah
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Salafiy Ni Yeyote Yule Anayefuata Manhaj Ya Maswahaba
Imaam Al-Albaaniy - Ugeni Wa Ahlus-Sunnah
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Usiwe Na Kasumba Na Mlinganiaji
Shaykh Swaalih Fawzaan: Ukitaka Kusalimika Na Ukitaka Furaha…Shikamana Na Manhaj Ya Salaf
Imaam Al-Albaaniy: Tambua Uislamu Wako Kupitia Kitabu Na Sunnah Si Kupitia Watu
Imaam Ahmad: Allaah Amrehemu Mja Anayesema Haki Na Kufuata Salaf (Wema Waliotangulia)
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Ahlus-Sunnah Msikate Tamaa Kwa Wingi Wa Maadui Wanaopambana Na Haki
Imaam Al-Albaaniy: Dini Si Kwa Kutumia Akili Au Kwa Hisia Za Moyo, Bali Ni Kufuata Hukmu Za Allaah Na Rasuli Wake
Imaam Al-Albaaniy: Miongoni Mwa Sababu Ya Kuangamia Ummah Ni Kutokana Na Qusswaasw (Wahadhiri Wanaotilia Himma Visa (Vya Uongo) Katika Mawaidha Yao)
Imaam Ibn Taymiyyah: Kila Shari Ulimwenguni Na Fitnah Na Balaa Ni Kwa Sababu Ya Kukhalifu Sunnah Na Kulingania Kwa Asiyekuwa Allaah
Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah: Mwenye Kuacha Dalili Kapotea Njia
Imaam Ibn Kathiyr: Shariy’ah Ya Dini Imekamilika
Imaam Al-Awzaa’iy: Kwa Nani Mnaichukua Dini Na Yupi Mnamfanya Ni Mfano Wa Kuigwa
Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah - Bid'ah Imefungamanishwa Na Mfarakano Na Sunnah Imefungamanishwa Na Jamaa'ah
Shaykh Fawzaan: Salafiyyah Ni Manhaj Ya Haki Tunawajibika Kuifuata
Shaykh Swaalih Al-Fawzaan - Si Kila Anayedai Usalafi Ni Salafi
Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah - Usalafi Ndio Haki
Imaam Ibn Baaz: Haijuzu Kuwakosoa Viongozi Hadharani
Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah - Hakuna Budi Isipokuwa Kushikamana Na Usalafi (Salafiyyah)
Imaam Ahmad Bin Hanbal: Eneza Haki Na Sunnah Na Acha Mabishano Na Kukhasimiana
Shaykh ‘Abdullaah Al-Ghunaymaan: Kuigawa Dini Katika Misingi Na Matawi
Shaykh Swaalih Al-Fawzaan - Uokovu Unapatikana Katika Manhaj Ya Salafi
Imaam Ibn 'Uthaymiyn - Shikamana Na Haki, Usibadili Msimamo Hata Kama Watu Wengi Wanakupinga
Imaam Ibn Al-Qayyim: Aina Nne Za Jihaad
Imaam Ibn Al-Qayyim: Uislamu Wa Uhakika Ni Ghariyb (Mgeni) Pamoja Na Watu Wake
Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Khayr Yote Imo Katika Kufuata Salaf
Shaykh Swaalih Al-Fawzaan: Fitnah Ni Kama Tufani!