Kauli Za Salaf: Manhaj

Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Usiwe Na Kasumba Na Mlinganiaji
Imaam Ahmad Bin Hanbal: Eneza Haki Na Sunnah Na Acha Mabishano Na Kukhasimiana
Imaam Ahmad: Allaah Amrehemu Mja Anayesema Haki Na Kufuata Salaf (Wema Waliotangulia)
Imaam Ahmad: Misingi Ya Sunnah Ni Kushikamana Na Sunnah Na Kuacha Bid’ah
Imaam Al-Albaaniy - Ugeni Wa Ahlus-Sunnah
Imaam Al-Albaaniy: Tambua Uislamu Wako Kupitia Kitabu Na Sunnah Si Kupitia Watu
Imaam Al-Awzaa’iy: Kwa Nani Mnaichukua Dini Na Yupi Mnamfanya Ni Mfano Wa Kuigwa
Imaam Ibn 'Uthaymiyn - Shikamana Na Haki, Usibadili Msimamo Hata Kama Watu Wengi Wanakupinga
Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Khayr Yote Imo Katika Kufuata Salaf
Imaam Ibn Al-Qayyim: Aina Nne Za Jihaad
Imaam Ibn Kathiyr: Shariy’ah Ya Dini Imekamilika
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Ahlus-Sunnah Msikate Tamaa Kwa Wingi Wa Maadui Wanaopambana Na Haki
Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Salafiy Ni Yeyote Yule Anayefuata Manhaj Ya Maswahaba
Imaam Muqbil Al-Waadi'y: Allaah Humnyanyua Mtu Kwa Kadiri Ya Kushikamana Kwake Sunnah
Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah - Hakuna Budi Isipokuwa Kushikamana Na Usalafi (Salafiyyah)
Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah - Usalafi Ndio Haki
Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah - Usiwe Na Kasumba Na Imaam Au Shaykh Fulani
Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah: Mwenye Kuacha Dalili Kapotea Njia
Shaykh Muqbil Al-Waadi’iy: Usalafi Si Joho Unapojisikia Kulivua Unalivua
Shaykh Swaalih Al-Fawzaan - Si Kila Anayedai Usalafi Ni Salafi
Shaykh Swaalih Al-Fawzaan - Uokovu Unapatikana Katika Manhaj Ya Salafi
Shaykh Swaalih Al-Fawzaan: Fitnah Ni Kama Tufani!
Shaykh Swaalih Fawzaan: Ukitaka Kusalimika Na Ukitaka Furaha…Shikamana Na Manhaj Ya Salaf
Shaykh ‘Abdullaah Al-Ghunaymaan: Kuigawa Dini Katika Misingi Na Matawi