Maswali - Shari'ah za Kiislamu

Hukmu Ya Upigaji Kura
Anaweza Kutoa Mimba Msichana Aliyebakwa?
Kumpigia Kura Asiye Muislamu Au Muislamu Mlevi
Je, Inafaa Kupokea Mchango Kutoka Kwa Makafiri Kwa Ajili Ya Msikiti?
Nini Hukmu Ya Kuishi Nchi Za Kikafiri?
Nini Hukmu Ya Kupiga Kura Kuchagua Wabunge Wakawakilisha Utungaji Sheria Zisizo za Allaah?
Inafaa Kuwatii Viongozi Wasio Waislamu Ikiwa Anaishi Nchi Za Kikafiri?
Kafiri Kakanyaga Msahafu Na Hajali, Waislamu Tuchukue Hatua Gani?
Alisilimu Kwa Ajili Ya Mume, Akaritadi Alipopewa Talaka, Sasa Anataka Kurudi Uislamu Kama Ataolewa, Anafaa Kuolewa Huyo?
Waislamu Wanafaa Kuwaombea Du’aa Wasio Wailslamu?
Anamuwekea Pesa Benki Mtoto Aliyezaliwa Nje Ya Ndoa Kwa Khofu Kuwa Hatorithi Mali Yake
Ndugu Wamembadilishia Yatima Jina La Baba Yake Wakati Wanamtengenezea Cheti Cha Kuzaliwa
Hukmu Ya Kujichora Mwili Tattoo – Swalaah Inakubaliwa? Afanyeje Baada ya Kutubu Nayo Haitoki?
Muislamu Kuwekewa Kiungo Cha Asiyekuwa Muislamu Baada Ya Kufa - Organ Transplant
Baada Ya Kusilimu Alitahiriwa Lakini Amekosewa Na Inamletea Madhara Mke Na Mume Hataki Kurudi Kutahiriwa Tena Afanyeje?
Ameingia Uislamu Anataka Kujua Kuhusu Kusoma Qur-aan – Hijaab Na Vipi Kutoa Zakaah
Amekopa Sana Lakini Hawajui Walipo Aliowakopa, Anaweza Kutoa Sadaqah Kwa Niyah Yao?
Je, Inafaa Kubadilisha Jina La Baba?
Asiye Muislamu Anaweza Kuingia Msikitini Kufanya Matengenezo?
Ndoa Kabla Mtu Hajawa Muislamu, Na Watoto Waliozaliwa Kama Wana Haki Yoyote
Inafaa Kwenda London Kujiripua?
Mwanaume Kajibadilisha Maumbile Kuwa Mwanamke, Akajiita Na Jina La Kinaswara; Anafaa Kuswaliwa Baada Ya Kufa?
Aliyesilimu Akaritadi Anaweza Kurudi Katika Dini Ya Kiislamu?
Kudanganya Kwa Kumlingania Mtu Aingie Katika Uislamu
Kufanya Majaribio Ya Fiziolojia Ya Wanyama
Je, Manukato Ni Halaal?
Anaweza Kubadilisha Jina La Baba Wa Mtoto Wake?
Muislamu Kuingia Kanisani Inafaa?
Kuswali Na Viatu Vinavyovaliwa Ndani Ya Nyumba Inafaa?
Kushadidia Jambo Bila Masharti Ya Ushahidi Wa Kishari’ah

Pages