Maswali Ya Swalah - Hukmu Za Swalah

Kuswali Kwa Kukaa
Khushuu (Unyenyekevu) Katika Swalah
Mtu Asiye Swali Kuitwa Kafiri
Wakati Gani Wa Kukidhi Swalah Uliyoisahau?
Mume Wangu Aliyesilimu Haswali Nifanyeje?
Mume Hataki Kuswali Anasema Hana Muda Yuko Kazini
Anaweza Kuwa Imaam Ikiwa Hajaoa? Vipi Watafute Qiblah?
Anaweza Kuswali Katika Nyumba Ya Asiye Muislamu?
Anafanya Kazi Ya Ulinzi Hapati Kuswali Je, Anaweza Kuswali Huku Ameketi?
Ndani Ya Swalah Kasimkwa, Nini Hukumu Ya Swalah Yake?
Wameswali Kabla Ya Wakati Wake, Nini Hukmu Ya Swalah Yao?
Kuswali Swalah Ya Ijumaa Katika Kumbi Zinazofanyiwa Kamari, Disko Na Kunywewa Pombe
Kuunganisha Swalah ya Adhuhuri Na Alasiri Bila Ya Sababu Inafaa?
Watoto Wakipita Mbele Ya Mwenye Kuswali Au Kumkalia Swalaah Inafaa?
Hukmu Ya Kuswali Kwa Kuvaa Mkanda Wenye Ngozi Ya Mnyama
Kuswali Kuelekea Popote Ikiwa Hajui Wapi Qiblah
Kukimu Katika Swalaah ya Faradhi Na Sunnah
Mama Yake Mzee Amemwita Naye Yuko Katika Swalaah; Akatishe Swalaah?
Kuvaa Kofia Ndani Ya Swalaah Au Nje Ni Sunnah?
Wasiwasi Wa Qiblah Kilipo
Wapi Kuelekea Qibla Katika Nchi Ya Holland?
Kupita Mbele Ya Mtu Anayeswali
Vipi Kukidhi Swalah Kama Shida Kuswali Kazini?
Nimechelewa Swalah Vipi Nitajiunga? (Swalatul-Masbuuq)
Kuchanganya Swalah Katika Sehemu Ya Kazi
Vipi Kupata Unyenyekevu Kamili Katika Swalah?
Naswali Na Kuacha, Nisaidieni Kuokoka Na Madhambi Haya
Anaswali Swalah Zote Mpaka Tahajjud, Ila Swalah Za Asubuhi Zinampita
Hapati Kuswali Kwa Wakati, Kila Siku Anakidhi Swalah
Kwa Nini Swalah Ya Adhuhuri Na Alasiri Hazisomwi Kwa Sauti?

Pages