039-Du’aa Za Nabiy (صلى الله عليه وآله وسلم): Kuzidishiwa Bila Kupunguziwa, Hadhi Bila Kudunishwa...

Du’aa Za Nabiy (صلى الله عليه وآله وسلم)

 

Kuomba Kuzidishiwa Bila Kupunguziwa, Hadhi Bila Kudunishwa...

 

 Alhidaaya.com

 

 

اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلاَ تَنْقُصْنَا، وَأَكْرِمْنَا وَلاَ تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا وَلاَ تَحْرِمْنَا، وَآثِرْنَا وَلاَ تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَارْضِنَا وَارْضَ عَنَّا

Allaahumma zidnaa walaa tanquswnaa, wa akrimnaa walaa tuhinnaa, wa a’-twinaa walaa tahrimnaa, wa aathirnaa walaa tu-uthir ‘alaynaa, wardhwinaa wardhwa ‘annaa.

 

Ee Allaah Tuzidishie wala usitupunguze, na tajaalie wenye hadhi, usitudunishe,  na tupe wala usitunyime, na tupendelee wala Usipendelee dhidi yetu, na Turidhishe, na Ridhike na sisi.

 

[At-Tirmidhiy, Ahmad Isnaad Swahiyh, Al-Haakim amepia daraja ya Swahiyh (2/98)]

 

 

Share