055-Du'aa Za Nabiy (صلى الله عليه وآله وسلم): Kinga Ya Tabia Ovu Na Matamanio, Matendo Na Maradhi

 

Du’aa Za Nabiy (صلى الله عليه وآله وسلم)

 

Kuomba Kinga Ya Tabia Ovu Za Kuchukiza Na Matamanio,

Matendo Na Maradhi

 Alhidaaya.com

 

 

 

 

 

 اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الاَخْلاَقِ وَالاَهْوَاءِ وَالاَعْمَالِ والأدْوَاءِ

 

Allaahumma jannibniy munkaraatil-akhlaaqi, wal ahwaahi, wal-a’maali, wal adwaai

 

Ee Allaah niepushe tabia ovu za kuchukiza na matamanio na na matendo, na maradhi

 

  

[Al-Haakim na kasema Swahiyh kwa sharti ya Muslim na ameikubali Adh-Dhahabiy.  Kitabus-Sunnah (13)  na ameipa daraja ya Swahiyh Al-Albaaniy]

 

 

 

Share