01-Imaam Ibn ‘Uthaymiyn: Je, Swalaah Ya ‘Iyd Ina Adhana Na Iqaamah?

Je, Swalaah Ya ‘Iyd Ina Adhana Na Iqaamah?

 

Imaam Ibn 'Uthaymiyn (Rahimahu Allaah)

 

www.alhidaaya.com

 

 

Imaam Ibn ‘Uthaymiyn (Rahimahu Allaah) amesema:

 

"Swalaah ya ‘Iyd haina Adhana wala Iqaamah."

 

 

[Majmuw’ Al-Fataawaa (16/237)]

 

 

Share