Wadhakkir: Hadiyth: Peponi Kuna Milango Minane Mmojawapo Uitwao Rayyaan, Hawauingii Isipokuwa Asw-swaaimuwn (Wafungaji).

Ukipenda Kuwatumia Wenzako,  Bonyeza Picha Kisha Chagua "Share Image"

 

 

 

 

 

Share