30-Fadhila Za Laa Ilaaha Illa-Allaah: Du’aa Wakati Wa Janga, Balaa: Allaahumma Rahmatika Arjwu Falaa Takilniy Ilaa Nafsiy…Laa Ilaaha Illa Anta

Hadiyth Kuhusu Fadhila Za Laa Ilaaha Illa Allaah

 

www.alhidaaya.com

 

30-Allaahumma Rahmatika Arjwu Falaa Takilniy Ilaa Nafsiy….Laa Ilaaha Illa Anta Ni Miongoni Mwa Du’aa Wakati Wa Janga Na Balaa

 

 

عن نفيع بن الحارث الثقفي أبو بكرة رضي الله عنه قال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال كلماتُ المكروبِ:  اللّهُـمَّ رَحْمَتَـكَ أَرْجـو فَلا تَكِلـني إِلى نَفْـسي طَـرْفَةَ عَـيْن، وَأَصْلِـحْ لي شَأْنـي كُلَّـه لَا إِلَهَ إِلَّا أنْـت

 

Kutoka kwa Nafiy’ bin Al-Haarith Ath-Thaqafiyy Abuu Bakrah (رضي الله عنه) ambaye amesema:   Rasuli wa Allaah (صلى الله عليه وسلم) amesema: ((Miongoni mwa maneno (ya kuomba) katika kupatwa janga na balaa ni:

 

اللّهُـمَّ رَحْمَتَـكَ أَرْجـو فَلا تَكِلـني إِلى نَفْـسي طَـرْفَةَ عَـيْن، وَأَصْلِـحْ لي شَأْنـي كُلَّـه لَا إِلَهَ إِلَّا أنْـت

 

Allaahumma Rahmatika arjuw falaa Takilniy ilaa nafsiy twarfata ‘aynin, wa-Aswlih liy sha-aniy kullahu, laa ilaaha illaa Anta.

 

Ee Allaah, Rahma Zako nataraji, usinitegemeze  kwenye nafsi yangu japo kwa muda wa upepesa jicho, na Unitengenezee mambo yangu yote, hapana mwabudiwa wa haki ila Wewe. 

[Abuu Daawuwd (4/324) [5090], Ahmad (5/42), Al-Albaaniy ameipa daraja ya Hasan katika Swahiyh Abiy Daawuwd (3/959), Swahiyh Al-Jaami’ (3388), Swahiyh At-Targhiyb (1823), pia Irwaa Al-Ghaliyl (3/356), Takhriyj Mishkaat Al-Maswaabiyh (2382)]

 

 

Share