Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah - Kujisalimisha Na Qadar

Kujisalimisha Na Qadar Ya Allaah
Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah (Rahimahu Allaah)
 
 
Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah (Rahimahu Allaah) amesema:
 
 
"Na yale ambayo Ameyaqadiria Allaah Ta'aalaa  miongoni mwa misiba, inapaswa kujisalimisha kwayo, kwani hivyo, ni utimilifu wa ridhaa kwa Allaah."
 
 
[Al-'Ubuwdiyyah, 1/57]
 
 
Share