Shaykh 'Abdul-Muhsin Al-‘Abbaad: Adabu Za Sha’baan (Na Muharram) – Kufunga Siku Nyingi Si Kukamilisha

 

Miongoni Mwa Adabu Za Sha’baan (Na Muharram)

Kufunga Siku Nyingi Si Kukamilisha

 

Shaykh 'Abdul-Muhsin Al-‘Abbaad (Hafidhwahu Allaah)

 

www.alhidaaya.com

 

 

Shaykh 'Abdul-Muhsin Al-‘Abbaad (Hafidhwahu Allaah) amesema:

 

Miezi aliyokuwa akifunga Swiyaam sana Rasuli (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) ni mwezi wa Sha’baan na Muharram lakini hakukamilisha mwezi kamili isipokuwa Ramadhwaan.

 

 

[Sharh Sunan Abiy Daawuwd lish-Shaykh ‘Abdil-Muhsin Al-‘Abbaad, 3/18]

 

Share