033-Du’aa Za Nabiy (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam): Kuomba Fadhila Na Rahmah Za Allaah

 Du’aa Za Nabiy (Swalla Allaahu 'alayhi wa aalihi wa sallam)

 

Kuomba Fadhila Na Rahmah Za Allaah

 

 Alhidaaya.com

 

 

 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ  فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُهاَ إِلاَّ أَنْتَ 

 

Allaahumma inniy as-aluka min-fadhwlika wa Rahmatika fainnahu laa yamlikuhaa illa Anta

 

Ee Allaah, hakika mimi nakuomba kutokana na fadhila Zako na Rahmah Zako, kwani hakuna anayezimiliki ila Wewe

 

[At-Twabaraaniy, Swahiyh Al-Jaami’ (1/404), As-Sisilatul-Ahaadiyth Asw-Swahiyhah (4/57)]

 

 

Share