006-Hakimu Wa Kiislamu: Yaliyomo: (Mwenendo Wa Kesi Baina Ya Shari'ah Na Sheria)

 Hakimu Wa Kiislamu (Mwenendo Wa Kesi Baina Ya Shari'ah Na Sheria)

YALIYOMO

 

SURA YA KWANZA: UTANGULIZI

 

Mamlaka Ya Kutoa Amri Na Hukumu

 

Nukuu Ndani Ya Baadhi Ya Vitabu

 

Shari’ah Dhidi Ya Sheria

 

Dhana Ya Mwenendo Wa Kesi

 

Masharti Ya Uteuzi Wa Hakimu Wa Kiislamu

 

Wajibu Wa Hakimu

 

Fafanuzi Za Maneno

 

 

SURA YA PILI: UFUNGUZI WA KESI

 

Nani Anayeweza Kudai?

 

Uteuzi Wa Mahkama Inayofaa

 

 

Dai Lazima Litimize Kanuni Zake

 

Kuunganisha Kwa Pande Za Watu

 

Utaratibu Pale Mdaiwa Anapoishi Nje Ya Mpaka

 

 

SURA YA TATU: HATI

 

Nyaraka

 

Wito Kwa Mdaiwa

 

Ushahidi Wa Wito

 

Kutotii Kwa Mdaiwa Na Kuvamia Eneo La Mdaiwa

 

Kufika Mdaiwa Mahkamani

 

Majibu Kwa Njia Ya Kujitoa

 

 

SURA YA NNE: KUSIKILIZA KESI

 

Sehemu Ya Mahkama

 

Hamna Hukumu Bila Ya Kusikilizwa

 

Hukumu Dhidi Ya Upande Mmoja - Al-Qadhaa ‘Ala al-Ghaib

 

Mdaiwa Kukataa Kujibu

 

Kukubaliana Na Madai (Admission)

 

Kusikiliza Dai

 

Kuakhirisha Na Kuchelewesha Haki

 

 

SURA YA TANO: USHAHIDI

 

Dhana Ya Ushahidi

 

Kuthibitisha (Onus Of Proof)

 

Mawazo Ya Mtaalamu (Expert’s Opinion)

 

Tazkiyah

 

Mashahidi Wa Mdai Na Mdaiwa

 

Nukuul (Kiapo)

 

Masharti Ya Kuwa Shahidi

 

Kuulizia Uwezo Wa Shahidi

 

Kiapo Cha Moja Kwa Moja Na Tetesi

(Direct And Hearsay Testimony)

 

Kiapo Ni Lazima Kiendane Na Madai

 

Kuchagua Ushahidi

 

Ushahidi Wa Hali Halisi (Tahkiim-ul-Haal)

 

Ushahidi Wa Kimazingira (Circumstantial Evidence)

 

Kutengua Kiapo/Ushahidi (Retraction)

 

Kizuio (Estoppel)

 

Tafsiri

 

 

SURA YA SITA: HUKUMU

 

Hukumu

 

Kutoa Hukumu

 

Athari Ya Maoni Binafsi Ya Hakimu

 

Kikaza Hukumu (Execution Of Decree)

 

Marejeo (Reference) Na Mapitio

 

Amri Ndogo Ndogo (Ancillary Orders)

 

Kizuizi (Time Barred)

 

Ushauri Wa Wanazuoni

 

Suluhu (Arbitration)

 

 

SURA YA SABA: WAFANYAKAZI WA MAHKAMA

 

 

SURA YA NANE: HITIMISHO

Share