Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah - Bid'ah Imefungamanishwa Na Mfarakano Na Sunnah Imefungamanishwa Na Jamaa'ah

Bid'ah Imefungamanishwa Na Mfarakano

Na Sunnah Imefungamanishwa Na Jamaa'ah

Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah

 

www.alhidaaya.com

 

 

 

Shaykh Al-Islaam Ibn Taymiyyah (Rahimahu Allaah) amesema:

 

"Bid'ah imefungamanishwa na mfarakano, kama ambavyo Sunnah imefungamanishwa na Jamaa'ah.

Ndio inasemwa: 'Ahlus-Sunnah wal-Jamaa'ah' (Watu wanaofuata Sunnah na kukusanyana katika haki).

Kama ambavyo inasemwa: 'Ahlul-Bid'ah wal-Furqah (Watu wa bid'ah 'wazushi' na mfarakano'."

 

 

[Al-Istiqaamah, uk. 58]

 

Share