Fudhwayl Bin 'Iyyaadhw: Atakayempenda Mtu Wa Bid’ah Allaah Ataitoa Nuru Ya Uislamu Moyoni Mwake

Atakayempenda Mtu Wa Bid’ah Allaah Ataitoa Nuru Ya Uislamu Moyoni Mwake  

 

 Fudhwayl bin ‘Iyaadhw  (Rahimahu Allaah)

 

www.alhidaaya.com  

 

 

“Atakayempenda mtu wa bid’ah Allaah Ataporomosha ‘amali zake na Ataitoa  Nuru ya Uislamu kutoka moyoni mwake.”

 

 

[Sharh As-Sunnah - Al-Barbahaariy (139-138), Al-Ibaanah - Ibn Batw-twah (2/460)]

 

Share