Shaykh Fawzaan: Udhaifu Wa ‘Aqiydah Ndio Maradhi Ya Kweli Tiba Yake Ni Tawhiyd Na ‘Aqiydah Sahihi

  

Udhaifu Wa ‘Aqiydah Ndio Maradhi Ya Kweli Tiba Yake Ni Tawhiyd Na ‘Aqiydah Sahihi

 

Shaykh Fawzaan (Hafidhwahu Allaah)

 

www.alhidaaya.com

 

 

Amesema Shaykh Fawzaan (Hafidhwahu Allaah):

 

“Udhaifu wa ‘Aqiydah ndio maradhi ya kweli, na tiba yake ni Tawhiyd na ‘Aqiydah Sahihi.”

 

 

[‘Aqiydatu At-Tawhiyd, uk. 99]

 

 

Share