Shaykh Fawzaan: Kuomba: Ee Allaah! Tubarikie Rajab Na Sha´baan Na Tufikishe Ramadhwaan Ni Swahiyh?

 

Kuomba: “Ee Allaah! Tubarikie Rajab Na Sha´baan Na Tufikishe Ramadhwaan” Ni Swahiyh?

 

Shaykh Fawzaan (Hafidhwahu Allaah)

 

www.alhidaaya.com

 

 

SWALI:

 

Je, ni sahihi kuomba: “Ee Allaah! Tubarikie Rajab na Sha´baan na tufikishe Ramadhaan?”

 

 

JIBU:

 

“Hii ni Hadiyth dhaifu.”

 

 

[Liqaa Maftuw Fil-Haras Al-Watwaniy: Mawqi' Ar-Rasmiy li-Ma'aaliy Shaykh Swaalih bin Fawzaan] 

 

 

Share