Itikadi Za Ushia Kutoka Katika Vitabu Vyao - 1 Qur-aan (Imani Yao Juu Ya Qur-aan)

  

QUR-AAN

1.                         Wanaamini kwamba Qur-aan haijakamilika. 

2.                         Ina aya 17,000 

3.                         Ya kwetu (Waislamu) ina aya 6,236. 

4.                         Abu Bakr alipinga Qur-aan. 

5.                         Qur-aan ya asili iko kwa Imam wa 12. 

6.                         Qur-aan itasomwa/kufundishwa na Imam wa 12 atakaporudi.

7.                         ‘Aliy aliwaonyesha Maswahaba Qur-aan ya asili wakaikataa. 

8.                         Aya zinazozungumzia fadhila za ‘Aliy zilitolewa kwa maksudi katika hii Qur-aan tuliyonayo.

9.                         Kuna Hadiyth kama 2000 za Mashia zinazozungumzia aya zilizokuwepo halafu zikatolewa katika hii Qur-aan na kuondolewa kwa aya zingine.

 10.                    Murtaddiyn (walioritadi) waliondoa jina la ‘Aliy katika Qur-aan. 

Marejeo:
(1) Usuul al Kafi 1:228/ Faslul Khitaab fi Tahrif Kitaabi Rabil Arbaab ya Nuri Tabarsi kilichothibitishwa na Khomeni katika ' Al- Hukumaat -ul- Islamiya".

(2) Usuul al Kaafi uk. 671.

(3) Usuul al Kaafi uk. 671.

(4) Kashful-Asraar uk. 111.

(5) Usuul al Kaafi 2-632.

(6) Usuul al Kaafi uk. 622.

(7) Maqbool - 1067 - Usuul al Kafi Juzuu1 uk. 228.

(8) Tafsir Ali Qummi - 308 /Usuul al Kaafi 1:416/Tanbihi ya Tafsiri ya Maqbool 637/ Al- Ihtijaj – Tabrasiy - 1-254/ Tafsir ya Saafi - 1- 32/ Muqaddamah 6, kutoka Tafseer Saafi uk.32 Juzuu -1.

(9) Usuul al Kaafi 1:228/ Faslul Khitwaab fi Tahriyf Kitaabi Rabbil Arbaab cha Nuuri Tabrasiy.

(10) Surah Muhammad, Aya 9, Ibara 26 - Molvi Maqbool Dehli uk.1011.

Share