Imaam Ibn 'Uthaymiyn: Uhasidi Ni Kupinga Qadhwaa Ya Allaah Na Qadar Yake

Uhasidi Ni Kupinga Qadhwaa Ya Allaah Na Qadar Yake

 

Imaam Ibn ‘Uthaymiyn (Rahimahu Allaah)

 

www.alhidaaya.com

 

 

Imaam Ibn ‘Uthaymiyn (Rahimahu Allaah) amesema:

 

Uhasidi ni kupinga Qadhwaa (Hukmu) ya Allaah na Qadar (Qudra) Yake kwa sababu kuhusudu ni kutoridhika kwamba Allaah Amempa mtu huyu mali au Amempa 'ilmu.

 

 

[Sharh Riyaadhw Asw-Swaalihiyn (1569)]

 

 

Share