Viazi Vya Urojo Na Dengu (Mix)

Viazi Vya Urojo Na Dengu (Mix)

Vipimo

Dengu nzima kavu - 2 Magi  (mugs

Viazi - 8-10 Vikubwa

Unga wa ngano / wa dengu - ¾  Magi

Bizari ya manjano - ½ kijiko cha cha

Ndimu - kiasi

Chumvi - kiasi

Pilipili ya mbuzi / ya unga - ukipenda

Namna Ya Kutayarisha Na Kupika

  1. Roweka dengu nzima kavu ikiwezekana usiku mzima kisha zichemshe hadi ziwive. Chuja maji yaliyobaki ziweke kavu pembeni.
  2. Chemsha maji ya kutosha na mimina unga wa ngano na bizari ya manjano kama   unavyopika uji mwepesi, koroga usigande mpaka uwive
  3. Katakata vipande vidogo vidogo vya viazi na umimine kwenye uji huo unaochemka, tia  chumvi na pilipili ukipenda.
  4. Koroga koroga visigande vikikaribia kuwiva mimina dengu zako ulizozichemsha kisha  tia ndimu ikolee mpaka viwive.
  5. Epua tayari kwa kuliwa hasa na bajia,  kachori, chipsi za muhogo na chatini kama utakavyopenda. (angalia upishi wa bajia na kachori kwenye vitafunio

Kidokezo:

Ukipenda katia vipande vya embe mbichi uchemshie badala ya ndimu.

 

 

 

 

Share