Imaam Ibn Al-Qayyim: Aina Nne Za Jihaad

Aina Nne Za Jihaad

 

Imaam Ibn Al-Qayyim  (Rahimahu Allaah)

 

www.alhidaaya.com

 

 

Imaam Ibn Al-Qayyim  (Rahimahu Allaah) amesema:

 

Jihaad ni aina nne:

 

Jihaad ya (kukabiliana na) nafsi, jihaad ya (kupambana na) shaytwaan, jihaad ya (kupambana na) makafiri, jihaad ya (kukabiliana na) wanafiki.

 

 

[Zaad Al-Ma’aad (3/9)]

 

 

Share